Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Фактичний склад виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення

Загальні положення. Зобов'язання можуть виникати не тільки з договорів, правомірних односторонніх дій і заподіяння шкоди, а й з безпідставного збагачення. Передбачені п. 1 ст. 1102 ЦК вимога про повернення безпідставного збагачення * (72) та кореспондуючий цій вимозі обов'язок повернути безпідставне збагачення виникають з фактичного складу, який включає в себе три елементи: 1) наявність збагачення на стороні набувача; 2) отримання збагачення за рахунок потерпілого; 3) відсутність правової підстави збагачення * (73).
Закон не пов'язує виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення ні з виною, ні з протиправністю поведінки набувача. Як виявляється з п. 1 ст. 1102 ЦК, на стороні набувача має значення не вина або протиправність, а тільки його збагачення, що настало без правової підстави.
Елементи фактичного складу виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення. Розглянемо кожен з цих елементів.
Наявність збагачення на стороні набувача. Під збагаченням набувача розуміється отримана ним майнова вигода. Вона може складатися в придбанні права (наприклад, права власності або вимоги), придбанні володіння річчю * (74), користуванні чужим майном або чужими послугами, а також у звільненні від обов'язку * (75).
Безпідставне збагачення набувача найчастіше виникає через надання самого потерпілого або третьої особи. Наприклад, А, будучи визнаним судом недієздатним, продає свій комп'ютер Б і через якийсь час (після того, як суд визнає А дієздатним) передає його у власність покупцеві. Оскільки передача комп'ютера у власність є абстрактна угода * (76), вона обгрунтовує перехід права власності до Б і при недійсності лежить в її підставі каузальне угоди. Тому А чи не прочитується виндикационное домагання проти Б. Але так як Б набув право власності на комп'ютер і тим самим збагатився без правової підстави, він зобов'язаний повернути безпідставне збагачення свого контрагента по абстрактної угоді.
Прикладом безпідставного збагачення, що виникає у набувача через надання третьої особи, служить наступний випадок. А уповноважує Б на те, щоб розпорядитися від власного імені річчю А. Відповідно цьому Б продає і передає річ у власність В. Якщо договір купівлі-продажу є нікчемним, а передача речі у власність - дійсною, то В набуває право власності на річ через позбавлене правової підстави надання Б. Але безпідставне збагачення В виникає за рахунок А, який внаслідок розпорядження Б, дійсного в силу даного йому уполномочия, втратив право власності на річ. У розглянутому випадку домагання з безпідставного збагачення прочитується НЕ А, а Б. Адже якби воно належало А, то В не міг би протиставити йому, що він, зі свого боку, має вимога про повернення сплаченої ним Б купівельної ціни, тому що це вимога направляється лише проти Б. Однак Б не може вимагати від В перенесення на себе права власності на річ, так як він не був її власником. Належну Б домагання з безпідставного збагачення направлено на повернення йому володіння річчю з одночасним зворотним перенесенням права власності на того, кому воно належало, - стало бути, на А * (77).
Безпідставне збагачення може також виникнути через дію набувача, яке являє собою вторгнення в чуже право. Так, наприклад, йде справа, якщо хтось неправомірно використовує не належну йому річ. Отримана вигода тут лежить вже у виробленому користуванні річчю. Оскільки повернення цієї вигоди неможливо у зв'язку з характером отриманого, відшкодуванню підлягає її об'єктивна вартість (п. 2 ст. 1105 ЦК).
Про вторгнення в чуже право йдеться і в наступному випадку. А (зберігач) продає приналежну Б (поклажедателю) річ В (добросовісного набувача) і передає йому у власність. Згідно п. 1 ст. 302 ЦК У набуває право власності на річ за рахунок Б, який тим самим його втрачає. Але В отримав право власності через надання А, і щодо надання А - В існувало правова підстава. Тому Б не має кондікціі проти В. Але йому надається спрямована проти А кондікція з вторгнення на те, що той отримав завдяки розпорядженню, тобто на покупну ціну, тому що вона є еквівалент сплаченої Б речі і, отже, по розподіляє функції права власності прочитується НЕ А, а Б * (78).
І нарешті, безпідставне збагачення може з'явитися результатом події (п. 2 ст. 1102 ЦК). Це має місце, коли переміщення майна (наприклад, заготовленого для сплаву або сплавляється лісу), яке призводить до змішання рухомих речей різних власників, викликається фактичними процесами (наприклад, повінню або плином річки).
Отримання збагачення за рахунок потерпілого. Зобов'язання з безпідставного збагачення виникає лише в тому випадку, якщо збагачення набувача відбувається "за рахунок іншої особи" (потерпілого). На думку деяких вітчизняних * (79) і зарубіжних цивілістів * (80), слова "за рахунок іншої особи" припускають, що збагачення майна на одній стороні відповідає зменшення майна на іншій стороні. Однак збагачення набувача може і не супроводжуватися збіднінням потерпілого. Як справедливо відзначається в літературі, при безпідставно збагачення, що виникає через вторгнення набувача в чуже право, слова "за рахунок іншої особи" не означають, що на боці потерпілого має настати ефективне зменшення майна * (81). Досить того, щоб вигода належала потерпілому з розподілу благ. При цьому не має значення, чи отримав би він цю вигоду. Той, хто неправомірно користується чужою річчю і завдяки цьому зберігає витрати, повинен відшкодувати її власнику вартість користування, навіть якщо власник в цей час не користувався б річчю і її вартість не зменшилася внаслідок користування або зменшилася лише несуттєво * (82).
Відсутність правової підстави збагачення. Питання про те, коли збагачення позбавлене правової підстави, не може бути вирішене в загальному порядку. На це питання слід давати різні відповіді залежно від того, чи виникло збагачення через надання потерпілого або третьої особи, через вторгнення набувача в чуже право або в результаті переміщення майна, викликаного подією.
Надання відбувається не заради самого себе, тобто задля викликання безпосередньо випливає з нього правового результату, а для досягнення якоїсь непрямої мети (наприклад, річ передається у власність для того, щоб цим виконати обов'язок щодо передачі речі або щоб безоплатно збільшити майно іншої особи). Цю мету прийнято іменувати правовою підставою, або Кауза (causa), надання * (83). Правова підстава надання визначається надають, як правило, за угодою з іншою стороною * (84). Якщо угода про Каузіо не відбулися (наприклад, передані в якості позики гроші помилково приймаються як дарування), відпало згодом (це, наприклад, має місце при скасуванні дарування - ст. 578 ЦК) або обумовлена сторонами кауза не здійснилася (наприклад, після того як відсотки по основній вимозі були сплачені вперед, основна вимога достроково припинилося), то надання, а отже, і що виник через нього збагачення страждає відсутністю правової підстави.
При безпідставно збагаченні, що є результатом вторгнення набувача в чуже право, набувач не має права на таке вторгнення. Тому деякі цивілісти стверджують, що в цьому випадку збагачення позбавлене правової підстави зважаючи протиправності вторгнення * (85). Але якби це твердження було правильним, то кондікція з вторгнення всупереч своїм змістом та своєї мети наближалася б до деліктних домаганням. Тим часом в праві безпідставного збагачення йдеться не про неправомірну діяльність, а про те, чи може обогатившийся утримати майнову вигоду, отриману ним за рахунок іншої особи. Не підлягає ніякому сумніву, що майнова вигода, отримана набувачем через його вторгнення в чуже право, є вигодою, яка за розподіляє функції цього права прочитується правовласнику. Саме ця обставина і робить збагачення набувача збагаченням, позбавленим стосовно правовласнику правової підстави * (86).
Що стосується безпідставного збагачення, який виник внаслідок події, то воно завжди позбавлене правової підстави і тому може бути кондіціровано потерпілим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Фактичний склад виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення "
 1. Попередній договір про оренду. Недійсність договору оренди та поліпшення майна
  фактично можливо (і тоді кредитор має право лише на відшкодування збитків), варто все ж визнати основним мотивом попереднього договору саме захист витрат, понесених у процесі підготовки до підписання основної угоди. Як сказано в найбільш авторитетному сучасному дослідженні договірного права (і цю позицію можна вважати загальноприйнятою), попередній договір - неминуча
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  фактичні власники облігацій. Емісія облігацій є поширеним способом залучення грошових коштів громадян і організацій на позикових засадах. Право випуску облігацій може бути передбачено у статуті акціонерного товариства. У ст. 33 Федерального закону «Про акціонерні товариства» містяться правила, що регламентують порядок і умови випуску облігацій акціонерним товариством. Так,
 3. § 2. Правове становище публічних утворень
  фактичні переваги для публічних утворень. Особливо це характерно для бюджетного законодавства, яким практично закріплений імунітет публічних утворень від фактичної реалізації заходів майнової відповідальності в рамках внутрішніх (національних) цивільних правовідносин (докладніше див нижче) * (355). Таким чином, незважаючи на формальне закріплення в п. 1 ст. 124 ГК принципу
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  фактично не віддавав звіт у своїх діях і не міг ними керувати, але ще не був визнаний недієздатним у встановленому законом порядку (ст. 29 ЦК), угода не може вважатися недійсною на підставі ст. 171 ЦК, навіть якщо в подальшому громадянин буде визнаний недієздатним. У подібній ситуації досконала угода може бути оскаржена лише на підставі ст. 177 ГК. Аналогічним чином
 5. § 5. Умовні угоди
  фактичного складу, передбаченого законом для даного типу угоди. Майбутнє невідома обставина, що обумовлює настання або припинення дії умовної угоди, не входить в її фактичний склад * (556). Умова є засіб розширення приватної автономії. Воно дозволяє пристосувати дію угоди до випадковостей майбутнього. Крім того, за допомогою умови мотив угоди, який сам
 6. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  фактичної, а не юридичною однорідності (тотожності характеру, режиму задоволення, припинення тощо), так само як і не передбачає необхідності збігу видовий характеристики зачитуємо вимог. Таким чином, залік може відбуватися між двома вимогами, які однаково мають своїм предметом грошову суму або певну кількість замінних речей одного роду. В
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  фактичний склад, що обмежує віндикацію, в якому даний договір - один з його елементів. Крім підстави (тобто найближчій і головною юридично значимої мети) у договорі купівлі-продажу можуть бути і інші цілі. 1. Інші юридично значимі цілі "вплетені в тканину договору", виступають специфічним її ознакою (особливістю) і впливають на кваліфікацію правовідносини. Такі цілі на відміну від
 9. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  фактичному складі), один з яких - узгодження сторонами істотних умов та їх втілення в єдиному письмовому документі, другий - акт державної реєстрації даної угоди. Обидва факти мають різну природу: перший є угодою, другий - адміністративним актом, обидва пов'язані між собою не довільно, а послідовно. Саме тому, що угода продажу житлового приміщення
 10. § 2. Страхове правовідношення
  фактичного складу, що включає в себе два елементи: договір страхування і настання страхового випадку * (759). З укладенням договору страхування у страхувальника з'являється умовне вимога про страхову виплату (право очікування), яке з виконанням названого фактичного складу переростає в повне вимога про виплату страхового відшкодування або страхового забезпечення * (760). Договір
© 2014-2022  yport.inf.ua