Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Основні види кондиції із надання

Condictio indebiti. Найважливішим випадком надання, страждаючого відсутністю правової підстави, є надання, яке відбувається на виконання насправді неіснуючого боргу. Виникає у зв'язку з цим сondictio indebiti спирається на такі передумови.
Надання, скоєне з метою виконання якогось боргу. Надання, з яким пов'язана сondictio indebiti, найчастіше полягає у передачі речі у власність. При цьому у власність може передаватися як родова, так і індивідуально певна річ. Про можливість передачі набувачеві у власність індивідуально визначеної речі і, як наслідок цього, набуття ним права власності на таку річ свідчить п. 2 ст. 1104 ЦК.
Неіснування боргу. Під неіснуючим боргом розуміється борг, який ніколи не існував або до часу надання вже був припинений. Неіснуючий борг, зокрема, оплачує той, хто виробляє повторний платіж або платить більше, ніж він повинен.
Якщо умовно зобов'язаний у помилковому припущенні, що відкладальне умова вже настало, здійснює надання до настання умови, то він має право витребувати надане назад як безпідставне збагачення * (87). Навпаки, при виконанні обов'язку, термін виконання по якому ще не настав, сondictio indebiti не виникає (п. 1 ст. 1109 ЦК), тому що в цьому випадку борг, хоча б і з ненаступівшім строком, існує.
Особа, яка вчинила надання на виконання чужого боргу, який вона вважає своїм власним обов'язком, може кондіціровать надане, так як його надання позбавлене правової підстави. Якщо боржник по альтернативному зобов'язанням (ст. 320 ЦК) надає річ, помилково вважаючи, що лише ця річ є предметом його зобов'язання, то він має право витребувати її назад * (88).
Омана надає щодо існування свого боргу. Оману стосується правової підстави надання і тому не підриває дійсності предоставительно угоди * (89). Воно складається або в тому, що надає вірить в неіснуючий факт (наприклад, на закінчення договору, який насправді не було укладено), або в тому, що він не знає про існуючий факт (наприклад, про вже стався припинення свого боргу). Якщо особі відомо, що борг не існує, і проте вона вчиняє надання за неіснуючою боргу, то закон відмовляє йому в condictio indebiti (п. 4 ст. 1109 ЦК).
Condictio ob causam futuram. Що зробив надання може витребувати надане назад і в тому випадку, якщо обумовлену сторонами правова підстава надання не здійснилося. Маються на увазі надання, розраховані на майбутнє зобов'язання, виникнення якого надає чекає і, можливо, хоче викликати через попереднє надання: хтось ще до укладення договору купівлі-продажу виробляє по ньому платіж, видає вексель по ще не з'явилося боргу до сплати покупної ціни і т.д. * (90) Якщо в наведених прикладах очікуваний договір купівлі-продажу не відбувся, то що надає повинен мати можливість витребувати надане назад. Хоча його надання було спочатку позбавлене правової підстави, condictio indebiti тут виключена, тому що в момент надання надає усвідомлював, що він не зобов'язаний його здійснювати. Усвідомлюючи це, він хотів заздалегідь виконати передбачуваний їм майбутній борг, так як очікував, що відсутнє в момент надання правова підстава здійсниться згодом. Оскільки ж воно всупереч припущенням надає не здійснилося, йому належить сondictio ob causam futuram.
Розглянута кондікція застосовна і при наданні, вчинених заради якогось майбутнього зустрічного надання, яке не може бути предметом зобов'язання * (91). Наприклад, А дає Б сто тисяч рублів, щоб той призначив А своїм спадкоємцем або зробив на його користь заповідальний відмову. Якщо зустрічне надання з боку Б не відбувається, то А може кондіціровать у нього сто тисяч рублів.
Виникнення сondictio ob causam futuram, так само як і виникнення вимоги, на встановлення якого спрямована Зобов'язальне угода, укладена під відкладальною умовою, залежить від майбутнього невідомого обставини. Тому за аналогією з абз. 1 п. 3 ст. 157 ГК слід визнати, що сondictio ob causam futuram виключена, якщо що зробив надання недобросовісно перешкодив здійсненню правової підстави.
Condictio ob causam finitam. Безпідставне збагачення може відбутися у зв'язку з тим, що правова підстава, що існувало в момент надання, згодом відпала. Це, наприклад, має місце при сплаті відсотків за основним вимогу, яке потім припиняється з зворотною силою шляхом заліку; при виконанні отменітельним обумовленого зобов'язального договору, якщо скасувальними умова настає; при скасуванні вже здійсненого дарування (реального дарування або виконаного дарчої обіцянки). У таких випадках з відпаданням правової підстави надання у потерпілого виникає сondictio ob causam finitam.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Основні види кондиції із надання "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 3. § 2. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  основної суми договірного боргу. Норми римського права дозволяли тому в процесі укладання договору забезпечити його додатковими забезпечувальними заходами. Такі заходи, що вводяться за згодою сторін, та охоплюються поняттям забезпечення договору. Забезпечувальний характер носили, наприклад, згадувані раніше штрафні стіпуляціі, які дозволяли потерпілій стороні стягнути обумовлений
 4. § 3. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ОКРЕМІ ВИДИ
  основній сумі боргу, то Юстиніан заборонив анатоцізм і в такому його варіанті. Потрібно сказати, що позика був відомий римлянам і до появи відповідного реального контракту. У найдавніші часи цим цілям служив раніше розглянутий nexum, пізніше вони опосередковувались стипуляцией. Коли з'явився mutuum, то на перших порах зважаючи на його бесформальную характеру він як такої зовсім не отримував
 5. Глава 8. ПРОБЛЕМА тріада
  основні правомочності власника. Вони говорили, що власникові належить право користування річчю, право отримання плодів, право розпорядження річчю ". Позбавлене будь-яких суб'єктивних сумнівів і таке впевнене судження:" Основні елементи права власності: володіння, користування і розпорядження, обгрунтовані ще в римському праві, залишаються принципової основою сучасного законодавства ".
 6. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  основних труднощів. Відповідно до ст. 223 ЦК право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором. Отже, передача речі набуває особливого значення не тільки в сенсі встановлення моменту виникнення власності, а й у сенсі самого способу її переходу, адже пов'язування моменту переходу права
 7. Глава 15. речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  основних зобов'язання: зобов'язання надати річ і гарантувати річ, яку він продає "(ст. 1603);" наданням речі є перенесення проданої речі у владу і володіння покупця "(ст. 1604). Позитивним правом, втім, може бути виключена продаж чужого майна, якщо це випливає з конкретної системи приватного права. Ця риса купівлі-продажу збереглася у вигляді
 8. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Основному регулюються відносини, що виникають при формуванні та використанні інформаційних ресурсів і при захисті інформації. І практично відсутні положення, що регулюють порядок отримання інформації про рішення органів публічної влади, включаючи і органи місцевого самоврядування. Тому необхідно констатувати, що власне механізм надання відомостей про рішення органів публічної
 9. § 1. Муніципальне майно.
  Основної загальної, середньої (повної) загальної освіти, а також надання додаткової освіти та організації відпочинку дітей в канікулярний час; майно, призначене для надання на території муніципального району швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторно-поліклінічних, стаціонарно-поліклінічних і
 10. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  основному публічно-правова сфера належить до виключного відання Російської Федерації і на органи місцевого самоврядування покладаються права або обов'язки щодо сприяння або надання посильної допомоги органам державної влади Російської Федерації і органам влади суб'єктів Російської Федерації. Так, у сфері надзвичайних ситуацій органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у
© 2014-2022  yport.inf.ua