Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Державна рахункова палата

Відповідно до § 32-в конституції Державна рахункова палата - це фінансово-господарський контрольний орган Державного господарства. У цих рамках Палата перевіряє обгрунтованість акредитуючої Урядом проекту державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрассигнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання бюджетних коштів, перевіряє складений Урядом звіт про виконання державного бюджету. Палата контролює використання державного майна, економічність діяльності підприємств, що перебувають у державній власності, виконує інші завдання, передбачені законом.
Контроль Державна рахункова палата здійснює з погляду законності, раціональності та рентабельності. Про результати своїх перевірок вона інформує Державні збори, причому звіти підлягають опублікуванню. Висновок Палати про перевірку звіту про виконання державного бюджету голова Палати представляє Державним зборам одночасно з поданням самого звіту.
Голова Державної рахункової палати та його заступники обираються Державними зборами 2/3 голосів депутатів.
Закон про Державну рахунковій палаті приймається голосами 2/3 присутніх депутатів Державного собра-ня. Нині статус палати регулюється законом XXXVIII 1989 з подальшими змінами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державна рахункова палата "
 1. 25. Рахункова палата Російської Федерації - орган державного фінансового контролю.
  Рахункової палати (призначається на посаду Держ. Думою за поданням Президента РФ); заступники голови (призначаються Радою Федерації за поданням Президента РФ); аудитори рахункової палати; апарат рахункової палати Система: Федеральні збори Рф => Рахункова палата Сфера деят-ти: - осущ-ня гос-ного фінансового контролю за виконанням федерального бюджету Повноваження:
 2. Стаття 167.1. Бюджетні повноваження Рахункової па-лати Російської Федерації
  палата Російської Федерації має бюджетними повноваженнями, встановленими Федеральним законом "Про Рахункову палату Російської Федерації" та цим
 3. 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
  Рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією та Судом. "Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське співтовариство) і з
 4. Стаття 449. Затримання
  палати Російської Федерації, його заступник і аудитор Рахункової палати Російської Федерації, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, затримані за підозрою в скоєнні злочину в порядку, встановленому статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків затримання на місці злочину, повинні
 5. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному
 6. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Палату РФ звіт про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік у формі федерального закону. Одночасно із звітом про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік до Державної Думи вносяться звіти про виконання бюджетів федеральних цільових бюджетних фондів. Звіт про виконання федерального бюдеюета повинен бути складений відповідно до структури та бюджетної
 7. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповід- ствующих бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і правових актів бюджетно-го законодавства Російської
 8. Глава XX Фінанси і бюджет
  державній власності. (3) Члени Державної рахункової палати РФ користуються тими ж гарантіями незалежності своєї діяльності, що і судді. Стаття (1) Грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль. Грошова емісія здійснюється Центральним банком Російської Федерації. Введення і емісія інших грошей в Російській Федерації не допускаються. (2) Центральний банк РФ незалежний
 9. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор Російської Феде-рації, Голова Конституційного Суду Російської Федерації, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Голова Верховного
 10. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  палати Російської Федерації за відповідними напрямами. (Частина друга введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) На підставі висновків, у тому числі висновків профільних комітетів і суб'єктів права законодавчої ініціативи, а так-же висновки Рахункової палати Російської Федерації Комітет з бюджету готує зведене висновок стосовно зазначеного законопроекту і проект постанови
 11. Стаття 447. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах
  державної влади суб'єкта Російської Федерації. (П. 10 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 64-ФЗ) 2. Порядок провадження у кримінальних справах щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється на-вартим Кодексом з вилученнями, передбаченими цією
 12. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  рахункові палати, контрольні палати, рахункові палати, ревізійні комісії та ін Як правило, контрольний орган складається з голови контрольного органу та аудиторів. В даний час активно йде процес становлення бюджетно-фінансового контролю в муніципалітетах. І багато в чому від того, наскільки докладно в статутах муніципальних утворень будуть врегульовані контрольні повноваження органів
 13. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на Всеросійський з'їзд адвокатів; 4) формує склад ради Федеральної палати адвокатів і приймає рішення про дострокове припинення повноважень його членів; 5) визначає розмір відрахувань адвокатських палат на загальні потреби Федеральної палати адвокатів,
 14. Стаття 287. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації Коментар до статті 287
  державної влади в Російській Федерації, органи місцевого самоврядування, Центральний банк РФ, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності , та їх посадові особи зобов'язані надавати за запитами Рахункової палати інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності. --- СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 167. При проведенні ревізій та
 15. 53. Органи бюджетного контролю
  рахункові палати, діяльність яких регулюється законодавством відповідного суб'єкта. Органами місцевого самоврядування створюються муніципальні органи контролю відповідно до вимог, закріпленими у Федеральному законі «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» і нормативних правових актах відповідних органів місцевого самоврядування.
 16. 61. Яка структурна організація судів Європейського Союзу?
  Палати. Ці внутрішні підрозділи комплектуються з суддів кожного з судів, і їх не слід ототожнювати з судовими палатами Європейського Союзу, які становлять окрему ланку його судової системи * (105). У Суді Європейських співтовариств є палати, які розглядають справи в складі трьох суддів (три палати) або п'яти суддів (дві палати). Спеціалізації між палатами (за адміністративним,
 17. 27. Звіт про виконання бюджету
  державних позабюджетних фондів спрямовуються Урядом РФ для їх затвердження в Державну Думу за основними показниками. Відповідно до Федеральним законом від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» звіт про виконання бюджету суб'єкта РФ
 18. Стаття 149. Звіти про виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів
  державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються органами управ-ління фондами і представляються у федеральний орган виконавчої влади, який здійснює вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, для внесення в установленому порядку до Прави-тельство Російської Федерації. Щорічно не пізніше 1 червня
© 2014-2022  yport.inf.ua