Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 149. Звіти про виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються органами управ-ління фондами і представляються у федеральний орган виконавчої влади, який здійснює вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, для внесення в установленому порядку до Прави-тельство Російської Федерації.
Щорічно не пізніше 1 червня поточного року звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації за звітний фінансовий рік представляються Урядом Російської Федерації в Рахункову палату Російської Федеративної-ції для їх зовнішньої перевірки.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
2. Рахункова палата Російської Федерації проводить перевірку звітів про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації за звітний фінансовий рік, готує висновки на них і не пізніше 1 вересня поточного року представ-ляє укладення на відповідні звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації в Державну Думу і Рада Федерації, а також направляє їх в Уряд Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
3. Уряд Російської Федерації представляє в Державну Думу звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації за звітний фінансовий рік не пізніше 1 серпня поточного року одночасно з проектом федерального закону про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації за звітний фінансовий рік і іншої бюджетної звітністю про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 19.07.2009 N 192-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
4. За результатами розгляду річних звітів про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації Державна Дума приймає або відхиляє федеральні закони про виконання бюджетів державних внебюд-житніх фондів Російської Федерації.
5. Звіт про виконання бюджету територіального державного позабюджетного фонду складається органом управління фондом і представляється у вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації.
Щорічно не пізніше 15 квітня поточного року вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Феде-рації представляє звіт про виконання бюджету територіального державного позабюджетного фонду в орган державного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації, створений законодавчим (представницьким) органом державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації, для підготовки висновку на нього.
6. Орган державного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації проводить перевірку звіту про виконання бюд-жету територіального державного позабюджетного фонду, готує висновок на нього протягом 1,5 місяця і являє відповідних висновок законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.
7. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації являє звіт про виконання бюджету територіального державного позабюджетного фонду законодавчого (представницького) органу державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації за звітний фінансовий рік не пізніше 1 червня поточного року одночасно з проектом закону суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації про виконання бюджету територіального державного позабюджетного фонду і іншої бюджетної звіт-ністю про виконання бюджету територіального державного позабюджетного фонду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 149. Звіти про виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів "
 1. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 2. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 3. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До складу бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду
 4. Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Касове обслуговування виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджетів територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального
 5. Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
  1. Контроль за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється в порядку, встановленому настою-щим Кодексом для відповідних бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N
 6. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  Згідно ст. 143 БК РФгосударственний позабюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду
 7. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  1. Фінансові органи міських і сільських поселень представляють бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста
 8. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) Підставами застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації є: невиконання закону (рішення) про бюджет; нецільове використання бюджетних коштів; неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; неповне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
 9. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 10. Стаття 264.10. Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи
  1. Річний звіт про виконання федерального бюджету подається Урядом Російської Федерації в Державну Думу не пізніше 1 серпня поточного року. (В ред. Федеральних законів від 19.07.2009 N 192-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2015 року пункт 2 статті 264.10 буде доповнений під- пунктом 7.5 такого змісту:
 11. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
 12. 27. Звіт про виконання бюджету
  Звіт про виконання бюджету подається до відповідного представницький орган у формі проекту закону (рішення) разом з документами і матеріалами, передбаченими положеннями НК РФ (п. 1 ст. 272 НК РФ). Звіт про виконання бюджету має бути складений відповідно до тієї ж структурою і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні бюджету (п. 2 ст. 272 НК РФ).
 13. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження та виконання бюджетів
 14. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 у частині першій статті 220.1 слова "скарбник-стве або фінансовому" будуть замінені словами "казначействі, фінансовому", частина буде доповнена словами ", органі управління державним позабюджетним фондом Російської Федерації". Облік операцій по виконанню бюджету,
 15. § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування
  Бюджетні повноваження як термін застосовуються в юриди чеський літературі для характеристики прав і обов'язків дер дарства, його суб'єктів і муніципальних утворень у галузі бюджету. Особливістю цих повноважень є те, що бюд жетних права в багатьох випадках поєднуються з обов'язками, а іноді одночасно і є ними. Наприклад, право на зі ставление та розгляд,
 16. 5. Бюджетна система та її принципи
  Бюджетна система РФ є засновану на економічних відносинах і державному устрої РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;
© 2014-2022  yport.inf.ua