Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Цивільна правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства

Іноземні громадяни згідно зі ст. 1196 ЦК користуються в нашій країні цивільну правоздатність нарівні з російськими громадянами, тобто їм надається національний правовий режим. Отже, іноземні громадяни, які перебувають в нашій країні, мають рівний правоздатністю незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження (1). Вони, як і російські громадяни, можуть мати майно у власності, користуватися житловими приміщеннями та іншим майном, успадковувати і заповідати майно і мати інші майнові та особисті немайнові права, не заборонені чинним цивільним законодавством і не суперечать його загальним засадам. Згідно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК правила, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до відносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено федеральним законом.
---
(1) Див ст. 2 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948
Разом з тим іноземні громадяни не можуть користуватися більшою за обсягом правоздатністю, ніж російські громадяни. У зв'язку з розширенням змісту правоздатності громадян в останні роки розширилася і можливість іноземних громадян мати цивільні права та обов'язки. Наприклад, законом значно розширено коло об'єктів права власності громадян. Положення законів, які відносяться до власності громадян, застосовуються також до знаходиться в нашій країні власності іноземних громадян.
Встановивши для іноземних громадян національний режим, ГК передбачив у вилучення з цього правила можливість деяких обмежень правоздатності іноземних громадян порівняно з правоздатністю російських громадян. Наприклад, до складу екіпажу повітряних та морських суден можуть входити за загальним правилом лише російські громадяни (1). Іноземні громадяни не можуть мати на праві власності земельними ділянками, що перебувають на прикордонних та інших особливих територіях (п. 3 ст. 15 Земельного кодексу РФ). Обмеження цивільної правоздатності іноземних громадян, крім зазначених випадків, можливо за постановою Уряду РФ в порядку відповідної заходи (реторсии) для громадян тих держав, в яких є спеціальні обмеження цивільної правоздатності російських громадян (ст. 1194 ЦК). Наприклад, якщо в якій-небудь країні нашим громадянам заборонено набувати у власність житлові будинки, то громадяни цієї країни відповідно до даного закону також не вправі будуть мати житлові будинки на праві власності на нашій території.
---
(1) Див: ст. 56 Повітряного кодексу РФ, затвердженого Федеральним законом від 19 березня 1997 р. N 60-ФЗ (СЗ РФ. 1997. N 12. Ст. 1383; 1999. N 28. Ст. 3483) і ст. 56 Кодексу торгового мореплавання РФ, затвердженого Федеральним законом від 30 квітня 1999 р. N 81-ФЗ (СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207; 2001. N 22. Ст. 2125; 2003. N 27. Ст. 2700) .
Цивільна правоздатність осіб без громадянства (апатридів), тобто осіб, які проживають на нашій території, не будучи російськими громадянами і не маючи доказів своєї належності до громадянства іноземної держави, аналогічна правоздатності іноземних громадян. Згідно ст. 1196 ЦК особи без громадянства користуються цивільною правоздатністю нарівні з російськими громадянами. Отже, їм, як і іноземним громадянам, наданий національний правовий режим. Окремі винятки можуть бути встановлені законами РФ.
Іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території РФ, гарантовані права і свободи, передбачені її законами, в тому числі у сфері майнових та особистих немайнових відносин. Поряд з цим на них покладається обов'язок дотримуватися вимог зазначених законів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Цивільна правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства "
 1. § 2. Зміст і сфера дії міжнародного приватного права
  цивільних, сімейних або трудовим відносинам, в яких беруть участь іноземні суб'єкти, майна або право (надалі іменовані іноземним елементом) і які підпорядковані правопорядку кількох держав; норм, що визначають підсудність і юрисдикцію, а також процесуальних правил, які повинні регулювати суперечки, що містять іноземний елемент »(ст. 1). У Законі Чехословаччини 1963 р.,
 2. § 1. Застереження про публічний порядок
  цивільний процес »). Аналізуючи цілі, природу і характер формулювань національних норм різних держав, що відкидають застосування іноземного права, навіть якщо до нього відсилає внутрішня колізійна норма, в силу їх розбіжності з цілями і характером національно-правових приписів даної держави слід констатувати, що положення, присвячені «публічному порядку », можуть
 3. § 2. Правовий режим речей
  цивільного обороту і його правовий режим підпорядковується правилам загальногромадянського законодавства про речові права. Однак, якщо той же суб'єкт - некомерційна організація відповідно до своєї спеціальноюправоздатність включається в комерційну діяльність, відповідне майно вже є об'єктом речових прав підприємця. Так, наприклад, отримавши будівлю у власність, така
 4. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  цивільного права є особи (див. підрозділ 2 ГК), які можуть бути двох видів - громадяни, або фізичні особи (гл. 3 ЦК), та юридичні особи (гл. 4 ЦК). Таким чином, термін "особа" є об'єднуючим для двох видів суб'єктів цивільного права. Крім осіб фізичних (громадян) та юридичних, в регульованих цивільним законодавством відносинах можуть брати участь також публічні
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  цивільне право (за вид . 1902 р.). У 2 ч. М., 1997. Ч. 1. С. 33; Покровський І.А. Історія римського права (за вид. 1917 р.). СПб., 1998. С. 129; Дождев Д.В. Римське приватне право. М., 1996. С. 1. * (3) Див: Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права (за вид. 1910-1912 рр..). У 2 т. М., 1995. Т. 2. С. 165. * (4) Детальніше див: Новицький І.Б. Історія радянського цивільного права. М., 1957. С. 25 і слід.;
 6. § 2. Суб'єкти авторського права
  цивільної правоздатності, а остання не залежить ні від віку, ні від стану здоров'я людини. Для перетворення цієї абстрактної можливості в конкретне суб'єктивне право необхідний юридичний факт. Роль такого факту виконує створення твору, тобто юридичний вчинок, а не угода. Але оскільки юридичні вчинки можуть відбуватися й недієздатними особами, конкретні
 7. § 1. Загальні положення
  цивільного законодавства, регулюється також статутами муніципальних утворень відповідно до законодавства суб'єктів Російської Федерації. Факт втрати батьківської опіки встановлюється органами опіки та піклування. Якщо точну дату втрати батьківської опіки встановити неможливо, органи опіки та піклування перевіряють інформацію, що надійшла за місцем знаходження
 8. § 1. Загальні положення про заповіті
  цивільно-правового регулювання, зокрема свободі розпорядження об'єктами права приватної власності та інших виняткових прав, що захищаються відповідно до ст. 35, 55 Конституції РФ та ст. 1, 9 ГК, і може бути обмежений лише необхідністю забезпечення інтересів осіб, на користь яких у спадщині виділяється обов'язкова частка. Тим часом, незважаючи на настільки широкі можливості по
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  цивільному праву: зб. науч. праць / відп. ред. А.С. Шевченко. Владивосток, 2005. С. 77-78. * (4) Див: Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу / / Вибрані праці. М., 1997. С. 283. * (5) Там же. С. 284. * (6) Радянське цивільне право: підручник. Т. 2. / Під ред. О.А. Красавчикова. М., 1969. С. 364. * (7) СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3803. * (8) СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 131. * (9)
 10. 3. Громадянин як суб'єкт цивільного права
  цивільних правовідносин володіє рядом громадських та природничих ознак і властивостей, які певним чином індивідуалізують його і впливають на його правове становище. До таких ознак і властивостей слід віднести: ім'я, громадянство, вік, сімейний стан, підлогу. Ім'я громадянина (фізичної особи). Кожна людина бере участь у цивільних правовідносинах під певним ім'ям і лише
© 2014-2022  yport.inf.ua