Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Виконання вантажовідправником обов'язки за перевезення вантажу

Транспортні статути і кодекси (за винятком КТМ) передбачають в якості загального правила, що виконання вантажовідправником обов'язки за перевезення вантажу повинне носити попередній характер, тобто провізна плата повинна вноситися вантажовідправником до відправлення вантажу, якщо інше не передбачено угодою сторін (ст. 30 УЖТ та ст. 75 КВВТ, ср ст. 103 УАТ). Більш того, передбачається право перевізника до попереднього отримання провізної плати не тільки не виконувати свої зобов'язання з перевезення прийнятого вантажу, але й не здійснювати подачу транспортних засобів для перевезення наступної партії вантажу.
Остаточні розрахунки за перевезення вантажів здійснюються між перевізником і вантажоодержувачем в пункті призначення. При цьому вантаж видається одержувачу лише за умови внесення ним відповідних платежів, а згідно ст. 30 УЖТ до внесення на станції призначення всіх належних перевізнику платежів вагони і контейнери знаходяться на "відповідальному просте" вантажоодержувача і з нього стягується плата за користування (збір за зберігання) вагонами і контейнерами.
За договором морського перевезення вантажу залежно від його виду належні перевізнику платежі сплачуються відправником або фрахтувальником. Разом з тим ст. 163 КТМ передбачена можливість віднесення обов'язки за перевезення вантажу на одержувача у випадках, передбачених угодою між відправником або фрахтувальником і перевізником, та за умови включення даних про це в коносамент (переказ платежів). Договором морського перевезення може бути передбачено й інший порядок оплати (наприклад, власником коносамента), а чартери можуть містити умови про оплату фрахту по частинах (відповідно в порту відправлення і в порту призначення).
За втрачений під час перевезення вантаж фрахт не стягується, а якщо він сплачений вперед, то підлягає поверненню. Якщо ж втрачений вантаж виявиться згодом врятованим, перевізник має право на фрахт у розмірі, пропорційному пройденого судном відстані (ст. 165 КТМ). За вантаж, загиблий або пошкоджений внаслідок його природних властивостей або залежних від відправника обставин, фрахт сплачується повністю.
Договір перевезення вантажу припиняється його належним виконанням, тобто видачею перевізником в пункті призначення своєчасно доставленого в цілості й схоронності вантажу вантажоодержувачу або іншій уповноваженій на одержання вантажу особі. Разом з тим на транспорті особливе значення має припинення зобов'язання неможливістю виконання внаслідок дії непереборної сили та інших обставин, що не залежать від перевізника (стихійних лих, епідемій, введених владою заборон, блокади, військових дій, спроб захоплення судна і т.п.), що зазвичай виключає для сторін договору обов'язок взаємного відшкодування збитків (ст. 46 УЖТ, ст. ст. 156 - 157 КТМ, ст. 84 КВВТ).
При здійсненні морських перевезень збитки, понесені внаслідок навмисно і розумно вироблених надзвичайних витрат або пожертвувань з метою збереження загальної небезпеки судна, фрахту і вантажу (наприклад, при навмисній посадці судна на мілину під час шторму), розподіляються між судном, вантажем і фрахтом пропорційно їх вартості (п. 1 та п. 3 ст. 284 КТМ), якщо угодою сторін не встановлено інше.
Такі збитки називаються загальною аварією. Розрахунок збитків, понесених при загальній аварії, називається диспаш. Він складається особами, що володіють знаннями та досвідом у галузі морського права - диспашерами (ст. 305 КТМ). Диспаша може бути оскаржена в суді.
Якщо небезпека, що викликала надзвичайні витрати і пожертвування, виникла з вини однієї зі сторін або третьої особи, розподіл виникли збитків також відбувається за правилами про загальну аварію, що не позбавляє її учасників права на стягнення збитків з відповідального за них особи.
Збитки, що не підпадають під ознаки загальної аварії, визнаються приватної аварією і не підлягають розподілу між судном, вантажем і фрахтом (п. 1 ст. 297 КТМ). Їх несе той, хто їх зазнав (або особа, відповідальна за їх виникнення).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Виконання вантажовідправником обов'язки за перевезення вантажу "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  виконання цивільних обов'язків Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивної цивільного обов'язку. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов'язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків. Поняття і види меж здійснення цивільних прав. Межі
 2. 3. Зміст договору і виконання зобов'язань
  виконання зобов'язань з вивантаження та видачі вантажу одержувачу за договором морського перевезення вантажу. Як зазначалося раніше, одержувачем вантажу за договором морського перевезення за коносаментом визнається будь-який законний утримувач оригіналу коносамента. Таким чином, залежно від виду коносамента (як цінного паперу) отримувачем вантажу вважається: по іменним коносаментом - одержувач, який вказаний в
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  виконання зобов'язання з такої облігації. Безпосереднім же предметом виконання виступатиме сума грошових коштів, звертається з урахуванням наданих знижок і пільг у рахунок одержуваного власником облігації житла. У разі, якщо документ буде засвідчувати право його власника на позачергове або першочергове одержання житла, то при зверненні до органів розподілу житлової площі
 4. § 1. Перевезення
  виконання поставних зобов'язань, що зв'язують зазначених суб'єктів. Інший характер мають договори перевезення пасажирів і багажу, де інший стороною договору виступають громадяни. Вони, на відміну від перевізника, договір укладають у споживчих цілях. У тих випадках, коли перевезення здійснюється комерційною організацією, таке перевезення визнається перевезенням транспортом загального користування,
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  виконання або неналежного виконання доручення клієнта комерційний банк несе перед ним відповідальність на підставах і в розмірах, передбачених гл. 25 ГК «Відповідальність за порушення зобов'язань», тобто за загальними правилами, а у випадках неналежного здійснення банком операцій за рахунком на банк, крім сплати відсотків, передбачених ст. 395 ГК, про що прямо сказано в ст. 856 ГК
 6. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  виконанню замовлення, а за наявності договору про організацію перевезень вантажів - заявки вантажовідправника (ч. 5 ст. 8 УАТ). КВВТ чітко вказує заявку в якості підстави подальшого укладення договору перевезення вантажів, не забуваючи при цьому підкреслити і роль договору про організацію перевезень. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 66 КВВТ "перевезення вантажів здійснюються на підставі договорів
 7. § 4. Зобов'язання з буксирування
  виконанням не тільки договору про організацію буксирувань, а й інших договорів, зокрема договору морського посередництва, за яким посередник (морської брокер) зобов'язується від імені і за рахунок довірителя надавати посередницькі послуги при укладанні договорів купівлі-продажу суден, договорів фрахтування та договорів буксирування суден, а також договорів морського страхування (ст. 240 КТМ). Крім
 8. § 5. Транспортна експедиція
  виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції. У свою чергу експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані. У разі ненадання клієнтом необхідної інформації експедитор має право не приступати до виконання відповідних
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання договору). Див : Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. В 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 225. * (6) Див : Покровський І.А. Указ. соч. С. 423-424. * (7) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне
 10. 4. Особливі випадки застосування права утримання
  виконанні замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право на утримання результату робіт, а також належать замовнику обладнання, переданої для переробки (обробки) речі , залишку невикористаного матеріалу та іншого опинилося у нього майна замовника до сплати останнім
© 2014-2022  yport.inf.ua