Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Виконання перевізником зобов'язання з видачі вантажу

Виконання зобов'язання з перевезення вантажу закінчується в пункті призначення видачею вантажу його одержувачу або іншому уповноваженій на одержання вантажу особі, яка складає обов'язок перевізника перед вантажовідправником і перед одержувачем вантажу (як третьою особою , на користь якої був укладений договір). Останньому належить право вимоги до перевізника видати доставлений вантаж.
Традиційно закріплюється транспортними статутами та кодексами (крім КТМ) обов'язок одержувача прийняти від перевізника доставлений вантаж, у тому числі незамовленого (ст. 36 УЖТ, п. 2 ст. 111 ВК, п. 3 ст. 79 КВВТ, ст. 72 УАТ РРФСР), слід розглядати як релікт радянського транспортного законодавства, що забезпечував інтереси транспортних міністерств і відомств часто за рахунок ущемлення інтересів клієнтури (1). Невипадково ці правила не відома ні дореволюційному, ні сучасному зарубіжному законодавству.
---
(1) СР: Холопов К. Основний закон залізниць Росії / / Закон. 2000. N 9. С. 55.
Правила про неї не підлягають застосуванню як такі, що суперечать п. 3 ст. 308 ГК, бо вантажоодержувач не пов'язаний договором вантажовідправника і перевізника, в якому він не бере, до моменту вираження боржнику (перевізнику) наміри скористатися своїм правом за цим договором. Лише з цього моменту для особи, позначеного в транспортній накладній як одержувач вантажу, стають обов'язковими приписи транспортного законодавства, що визначають обов'язки вантажоодержувача. Якщо ж зазначена особа, незважаючи на надіслане йому повідомлення про прибуття вантажу, не звертається до перевізника з вимогою видачі вантажу, то воно і не може визнаватися учасником правовідносин перевезення і не несе ніяких обов'язків, передбачених транспортним законодавством. У відношенні вантажу, доставленого на його адресу, повинен застосовуватися правовий режим, встановлений для незатребуваних вантажів.
Перевізник зобов'язаний повідомити одержувача про прибулих на його адресу вантажах (ст. 34 УЖТ), а вантажоодержувач повинен внести плату за перевезення цього вантажу та інші належні перевізнику платежі (ст. 35 УЖТ). Вони повинні також здійснити й інші дії з оформлення видачі вантажу, які іноді називають раскредітованіе документів. Остаточним підтвердженням оформлення видачі вантажу визнається підпис вантажоодержувача в дорожній відомості.
При здійсненні вивантаження перевізником або видачі вантажу з його участю (наприклад, при встановленні його нестачі або пошкодження) підтвердженням видачі вантажу вважається відмітка в залізничній накладній, яка потім видається вантажоодержувачу під підпис у дорожній відомості. У випадках, коли вивантаження здійснюється вантажоодержувачем, у тому числі на під'їзних коліях, підтвердженням фактичної видачі вантажу є його відмітка в пам'ятці приймально-здавача.
При невнесенні вантажоодержувачем перевізнику належних йому платежів у зв'язку з перевезенням вантажу, а також несовершении інших дій, необхідних для оформлення видачі вантажу, перевізник вправі утримати вантаж, про що він повинен повідомити вантажовідправника. Останній повинен розпорядитися вантажем протягом чотирьох діб, інакше перевізник отримує право реалізувати утримуваний вантаж (за винятком окремих видів вантажів, перерахованих у ст. 35 УЖТ).
Виконання обов'язку з видачі вантажів одержувачу включає в себе і виконання перевізником обов'язки з перевірки маси вантажу, його кількості та стану. Така перевірка обов'язкове у випадках:
- прибуття вантажу в несправному вагоні, контейнері, а також у вагоні, контейнері з пошкодженими запірно-пломбувальними пристроями або такими пристроями попутних станцій;
- прибуття вантажу з ознаками недостачі чи пошкодження або псування при перевезенні вантажу у відкритому рухомому складі;
- прибуття швидкопсувного вантажу з порушенням строку його доставки або порушенням температурного режиму при перевезенні вантажу в рефрижераторному вагоні;
- прибуття вантажу, зануреного перевізником;
- видачі вантажу, вивантаженого перевізником в місцях загального користування.
Конкретні способи перевірки стосовно окремих видів вантажів визначаються Правилами видачі вантажів на залізничному транспорті (1).
---
(1) Див: Наказ Міністерства шляхів сполучення РФ від 18 червня 2003 р. N 29 / / РГ. 2003. 20 червня.
Якщо при перевірці стану вантажу виявлені його недостача або пошкодження (псування) або такі обставини встановлені складеним на шляху прямування комерційним актом, залізнична станція зобов'язана визначити розмір фактичної недостачі, пошкодження (псування) вантажу і видати вантажоодержувачу комерційний акт. При необхідності проведення експертизи перевізник за своєю ініціативою або на вимогу одержувача запрошує експертів або відповідних фахівців. Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин:
- невідповідності найменування, маси, кількості місць вантажу даним, зазначеним у перевізних документах;
- пошкодження (псування) вантажу;
- виявлення вантажу без перевізних документів, а також перевізних документів без вантажу;
- повернення перевізнику викраденого вантажу;
- непередачі перевізником вантажу на залізничну під'їзну колію протягом 24 годин після оформлення документів про видачу вантажу.
Комерційний акт повинен бути складений у день вивантаження або в день видачі вантажу одержувачу, а в шляху проходження вантажу - у день виявлення обставин, що підлягають оформленню комерційним актом, але не пізніше наступної доби (ст. 119 УЖТ). Не допускається внесення до нього будь-яких припущень і висновків про причини незбереження вантажу або винності в цьому однією зі сторін договору перевезення. Комерційний акт повинен бути підписаний вантажоодержувачем, якщо він бере участь у перевірці вантажу, та працівниками перевізника, зазначеними в правилах перевезень вантажів. Про видачу комерційного акта або про видачу вантажу без його перевірки робиться відмітка в залізничній накладній.
На жаль, перевізник і вантажоодержувач традиційно володіють різними можливостями по фіксації фактів нестачі, пошкодження (псування) вантажів, визначенню їх розміру і причин незбереження вантажів, оскільки транспортне законодавство допускає складання відповідних документів, що засвідчують зазначені факти, перевізником в односторонньому порядку (без участі одержувача). Деякою компенсацією ущемлених інтересів вантажоодержувача служить загальне правило п. 4 ст. 796 ЦК про те, що документи про причини незбереження вантажу (комерційний акт, акт загальної форми і т.п.), складені перевізником в односторонньому порядку, у разі спору підлягають оцінці судом поряд з іншими документами, що засвідчують обставини, які можуть служити підставою для відповідальності перевізника, відправника чи одержувача вантажу.
На внутрішньому водному транспорті зобов'язання перевізника з видачі вантажу одержувачу також включає в себе обов'язок повідомити одержувача про прибулих на його адресу вантажах, які видаються йому після внесення всіх належних перевізнику платежів за їх перевезення. Підтвердженням видачі вантажу є підпис вантажоодержувача в дорожній відомості. На відміну від залізничних перевезень порядок видачі та вивезення вантажів тут може бути визначений угодою вантажоодержувача і перевізника, що виключає застосування норм про порядок видачі вантажу, що визначені правилами перевезень вантажів (ст. 79 КВВТ).
За договором автомобільного перевезення вантаж видається перевізником в пункті призначення вантажоодержувачу, зазначеному в накладній. Вантажі, що прибули в справних автомобілях, причепах, окремих секціях автомобіля, контейнерах і цистернах з непошкодженими пломбами вантажовідправника, видаються вантажоодержувачу без перевірки ваги і стану вантажу і кількості вантажних місць (ст. 65 УАТ). Перевірка вантажу здійснюється при його видачі одержувачу лише у випадках прибуття вантажу в несправному кузові рухомого складу або в справному кузові, але з пошкодженими пломбами; надходження швидкопсувного вантажу з порушенням встановленого терміну доставки або температурного режиму; прибуття вантажу, зануреного перевізником, з складу вантажної автостанції; видачі вантажу зі складу вантажної автостанції. Тарні і штучні вантажі у всіх випадках видаються перевізником з перевіркою ваги і стану тільки в пошкоджених місцях (ст. 66 УАТ).
Факти незбереження вантажів засвідчуються записами в транспортних документах, а в разі розбіжностей між автотранспортної організацією і вантажоодержувачем (вантажовідправником) - актами встановленої форми (ст. 157 УАТ).
Одержувачем вантажу за договором морського перевезення, здійснюваної за коносаментом, визнається будь-який законний утримувач оригіналу коносамента, тобто в залежності від виду коносамента як цінного паперу або особа, зазначена в коносаменті; або особа, якій коносамент переданий по іменний передавального напису або за правилами, встановленими для уступки вимоги; або особа, за наказом якого складено коносамент; або особа, зазначена в останній з безперервного ряду передавальних написів, або пред'явник коносамента з останньою бланкової написом; або особа, яка пред'явила коносамент. У випадках, коли перевезення вантажу здійснюється на підставі морської накладної чи іншого подібного документа, перевізник може видати вантаж одержувачу, зазначеному в такому документі, або одержувачу, зазначеному відправником (ст. 158 КТМ).
На відміну від інших транспортних статутів і кодексів КТМ не закріплює обов'язки вантажоодержувача прийняти від перевізника доставлений йому вантаж, а тому змушений детально регулювати долю незатребуваного вантажу, а також вантажу, від якого відмовився вантажоодержувач (пор. ст . 159 КТМ). Разом з тим і тут при видачі вантажу одержувач зобов'язаний відшкодувати перевізнику витрати з перевезення, внести плату за простій судна в порту вивантаження, а у випадках, передбачених коносаментом або іншим документом, на підставі якого здійснювалося перевезення, сплатити фрахт і плату за простій судна в порту вантаження. Виконання даного обов'язку забезпечується правом утримання вантажу до сплати зазначених сум, яким наділяється перевізник. Звернення стягнення на утримуваний вантаж проводиться морським перевізником не шляхом його вільного продажу, а продажем з публічних торгів на підставі рішення суду (п. 4 ст. 160 КТМ).
У ході видачі вантажу при фактичній або передбачуваної його втраті або пошкодженні одержувач і перевізник зобов'язані надавати один одному можливість проводити огляд вантажу або перевірку його стану до видачі вантажу одержувачу. Якщо до видачі або під час видачі вантажу одержувач у письмовій формі не зробив заяви перевізнику про втрату або про пошкодження вантажу, вважається, що вантаж отриманий у відповідності з умовами коносамента за відсутності доказів про інше (ст. 162 КТМ).
Це, однак, не означає звільнення перевізника від відповідальності за незбереження вантажу, оскільки одержувач не позбавляється можливості доводити, що, незважаючи на відсутність заяви, вантаж був доставлений в неналежному стані. Обставини, які можуть служити підставою для відповідальності перевізника, відправника або одержувача вантажу, також засвідчуються комерційними актами (складається у випадках, передбачених ст. 402 КТМ) або актами загальної форми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виконання перевізником зобов'язання з видачі вантажу "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  виконання зобов'язання з такої облігації. Безпосереднім же предметом виконання виступатиме сума грошових коштів, звертається з урахуванням наданих знижок і пільг у рахунок одержуваного власником облігації житла. У разі, якщо документ буде засвідчувати право його власника на позачергове або першочергове одержання житла, то при зверненні до органів розподілу житлової площі
 2. § 1. Перевезення
  виконання поставних зобов'язань, що зв'язують зазначених суб'єктів. Інший характер мають договори перевезення пасажирів і багажу, де інший стороною договору виступають громадяни. Вони, на відміну від перевізника, договір укладають у споживчих цілях. У тих випадках, коли перевезення здійснюється комерційною організацією, таке перевезення визнається перевезенням транспортом загального користування,
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  виконання або неналежного виконання доручення клієнта комерційний банк несе перед ним відповідальність на підставах і в розмірах, передбачених гл. 25 ГК «Відповідальність за порушення зобов'язань», тобто за загальними правилами, а у випадках неналежного здійснення банком операцій за рахунком на банк, крім сплати відсотків, передбачених ст. 395 ГК, про що прямо сказано в ст. 856 ГК
 4. § 5. Умовні угоди
  виконання або неналежне виконання боржником забезпеченого банківською гарантією зобов'язання обумовлює виникнення охоронного зобов'язання між гарантом і бенефіціаром), так і його припинення (наприклад, оплата векселя акцептантом тягне припинення існувало до платежу вексельного зобов'язання між трасантом і власником тратти). Від умови права зазвичай залежить
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    виконання обов'язків до публічно-правових утворень в судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової відповідальності (Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 281 (автор глави - Е.А. Суханов)). * (356) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор
 6. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    виконання замовлення, а за наявності договору про організацію перевезень вантажів - заявки вантажовідправника (ч. 5 ст. 8 УАТ). КВВТ чітко вказує заявку в якості підстави подальшого укладення договору перевезення вантажів, не забуваючи при цьому підкреслити і роль договору про організацію перевезень. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 66 КВВТ "перевезення вантажів здійснюються на підставі договорів
 7. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
    виконання факультативного зобов'язання, що виникло з єдиного договору перевезення пасажира * (549). З іншого боку, договір перевезення багажу відмежовується від договору перевезення пасажира * (550). У юридичній літературі цей договір вважають договором приєднання (ст. 428 ЦК) * (551), а також відносять до числа взаємних, відплатних, консенсуальних договорів * (552). Однак у випадках, коли договір
 8. § 4. Зобов'язання з буксирування
    виконанням не тільки договору про організацію буксирувань, а й інших договорів, зокрема договору морського посередництва, за яким посередник (морської брокер) зобов'язується від імені і за рахунок довірителя надавати посередницькі послуги при укладанні договорів купівлі-продажу суден, договорів фрахтування та договорів буксирування суден , а також договорів морського страхування (ст. 240 КТМ). Крім
 9. § 5. Транспортна експедиція
    виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції. У свою чергу експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані. У разі ненадання клієнтом необхідної інформації експедитор має право не приступати до виконання відповідних
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    виконання договору). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 225. * (6) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 423-424. * (7) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне
© 2014-2022  yport.inf.ua