Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Виконання перевізником зобов'язання з доставки вантажу

Однією з основних обов'язків перевізника є доставка вантажу в пункт призначення - на залізничну станцію, в морській або річковий порт, на аеродром, в місце знаходження одержувача вантажу, - зазначений в транспортній накладної або коносаменті.
Транспортне законодавство допускає зміну пункту призначення або одержувача вантажу, що перевозиться. Так, згідно зі ст. 31 УЖТ перевізник за заявою вантажовідправника або вантажоодержувача проводить переадресування вантажу, що перевозиться із зміною вантажоодержувача або залізничної станції призначення і оформленням подальшого перевезення за новими перевізними документами, за що стягує відповідний збір. Заявник зобов'язаний при цьому провести розрахунки за перевезення вантажу за первинними перевізними документами і внести платежі за новими перевізними документами, а також зобов'язаний врегулювати розрахунки між вантажовідправником, початковим вантажоодержувачем і фактичним вантажоодержувачем (ст. 32 УЖТ).
Згідно ст. 110 ВК вантажовідправник має право в порядку, передбаченому правилами повітряних перевезень, отримати назад зданий до повітряного перевезення вантаж до його відправлення або змінити у вантажній накладній вантажоодержувача до видачі вантажу уповноваженій особі.
Відповідно до ст. 78 КВВТ при перевезенні на внутрішньому водному транспорті вантажовідправник до моменту вручення перевізником вантажоодержувачу транспортної накладної (а вантажоодержувач - з моменту отримання транспортної накладної від перевізника до моменту початку видачі вантажу) має право провести заміну вантажоодержувача без зміни пункту призначення або змінити пункт призначення. Вантажовідправник має право вимагати зворотного видачі вантажу в пункті відправлення до відправлення судна.
За договором морського перевезення вантажу відправник має право вимагати зворотного видачі вантажу в місці відправлення до відходу судна, видачі вантажу в проміжному порту або видачі його не тому одержувачу, який вказаний в перевізному документі, за умови пред'явлення всіх виданих відправнику оригіналів коносамента (ст. 149 КТМ). Особливо регулюються дії сторін договору морського перевезення вантажу в ситуації, коли є перешкоди заходу судна в порт призначення внаслідок заборони відповідних властей, стихійних явищ та інших причин, що не залежать від перевізника (ст. 153 КТМ).
Перевізник зобов'язаний доставити вантаж до пункту призначення з дотриманням відведеного для цього строку. Такий термін визначається в порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами, а за його відсутності застосовується розумний строк (ст. 792 ЦК).
Транспортні статути і кодекси при визначенні строків доставки вантажів відсилають до правил перевезень вантажів (ст. 109 ВК та ст. 76 КВВТ). Разом з тим ст. 33 УЖТ встановлено, що вантажовідправники і перевізники в договорах про організацію перевезень можуть передбачати терміни доставки вантажів інші, ніж ті, які вказані в правилах перевезень вантажів. За договором морського перевезення з урахуванням її специфіки перевізник зобов'язаний доставити вантаж в строк і маршрутом, які встановлені угодою сторін, а за його відсутності - у термін, який розумно вимагати від турботливого перевізника з урахуванням конкретних обставин і звичайним маршрутом (ст. 152 КТМ).
Перевозяться по залізницях вантажі вважаються доставленими в строк, якщо на станції призначення вони вивантажені залізничним перевізником або вагони, контейнери з вантажами подані для вивантаження вантажоодержувачам до закінчення встановленого терміну доставки. Встановлені терміни доставки також вважаються дотриманими, якщо вантажі прибули на станцію призначення в межах зазначених термінів, але мала місце затримка подачі вагонів, контейнерів з вантажами внаслідок того, що вантажоодержувачем не внесені платежі, належні перевізнику, або в силу інших залежних від вантажоодержувачів причин, що посвідчено актом загальної форми.
В зобов'язання перевізника з доставки вантажу включається і його обов'язок щодо забезпечення збереження вантажу, що перевозиться з моменту його прийняття до перевезення і до видачі його одержувачу в пункті призначення (пор. ст. 67 КВВТ, ст. 150 КТМ).
Разом з тим визначення періоду відповідальності перевізника за збереження вантажу, що перевозиться, а також розподіл тягаря негативних наслідків, викликаних несохранностью вантажу, багато в чому залежать від специфіки діяльності того чи іншого виду транспорту. Наприклад, при залізничних перевезеннях навантаження вантажів у вагони на місцях незагального користування, їх укладання, розміщення і кріплення всередині вагонів покладаються на вантажовідправника, який в цьому випадку і несе відповідальність за нестачу, пошкодження, псування вантажу, що мали місце в силу неправильної навантаження, неналежною укладання або кріплення вантажу всередині вагона (ст. 95 УЖТ). За договором морського перевезення розміщення вантажу на судні проводиться за розсудом капітана, тому відповідальність за правильне розміщення і кріплення вантажу на судні несе перевізник.
Забезпеченню збереження вантажів в певній мірі сприяє виконання вантажовідправником і перевізником, завантажити вантаж в окремий вагон, контейнер, секцію автомобіля, суднове приміщення, обов'язків по їх пломбування, передбачених транспортним законодавством (ст. 28 УЖТ, ст. 74 КВВТ). Правда, прибуття вантажу в пункт призначення в транспортному засобі за ненарушенной пломбою вантажовідправника в разі його незбереження може свідчити лише про вини вантажовідправника в недостачі, але не може стати підставою звільнення перевізника від відповідальності у разі пошкодження або псування вантажу.
Особливо регулюються обов'язки щодо збереження вантажів, що перевозяться у відкритому рухомому складі, а також навалом або насипом. Так, на залізничному транспорті затверджуються окремі переліки таких вантажів, а при необхідності їх упаковки в залежності від властивостей вантажу застосовується транспортна тара.
На морському транспорті особливим чином регулюються відносини, пов'язані з перевезенням палубних вантажів (ст. 138 КТМ). Перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки за згодою з відправником або на підставі прямих вказівок нормативних актів або відповідно до звичаїв ділового обороту. При порушенні зазначених правил перевізник несе відповідальність за втрату, пошкодження вантажу або прострочення його доставки, викликані виключно перевезенням вантажу на палубі. При перевезенні вантажу на палубі за наявності угоди про його перевезення в трюмі перевізник втрачає право на обмеження відповідальності відповідно до ст. 172 КТМ.
На деяких видах транспорту укладаються договори перевезення вантажів з умовою про їх супроводі воєнізованої охороною або представниками вантажовідправників або вантажоодержувачів. Наприклад, на залізничному транспорті затверджуються спеціальні переліки таких вантажів. Аналогічним чином можуть супроводжуватися і вантажі, що не входять до відповідних переліків, якщо це передбачено договорами, що укладаються залізничними перевізниками і вантажовідправниками або вантажоодержувачами (ст. 17 УЖТ).
Разом з тим супровід вантажу, що перевозиться провідниками вантажовідправників або вантажоодержувачів не може служити обставиною, автоматично звільняє перевізника від відповідальності за незбереження вантажів. Для цього він повинен довести, що втрата, недостача, пошкодження або псування вантажу, що перевозиться мали місце з причин, пов'язаних з діями (бездіяльністю) провідників, що супроводжували зазначений вантаж.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Виконання перевізником зобов'язання з доставки вантажу "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що зобов'язання повинні
 2. § 1. Перевезення
  виконання поставних зобов'язань, що зв'язують зазначених суб'єктів. Інший характер мають договори перевезення пасажирів і багажу, де інший стороною договору виступають громадяни. Вони, на відміну від перевізника, договір укладають у споживчих цілях. У тих випадках, коли перевезення здійснюється комерційною організацією, таке перевезення визнається перевезенням транспортом загального користування,
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару (договір страхування), оплату товару (кредитування, розрахункові операції як в рублях, так і в іноземній валюті) і т.д. Відповідно далі
 4. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановлені законом, а при
 5. § 2. Неустойка
  виконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК). Забезпечувальне дію неустойки полягає в тому, що обов'язок до сплати неустойки спонукає боржника до належного виконання зобов'язання. При його невиконанні боржником неустойка втрачає свій забезпечувальний характер, а виник зобов'язання щодо її сплати фігурує в якості засобу захисту інтересів
 6. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  виконано. Зокрема, на вимогу про відшкодування збитків у вигляді неодержаного доходу, заподіяних недопоставкой сировини або комплектуючих виробів, розмір такого доходу повинен визначатися виходячи з ціни реалізації готових товарів, передбаченої договорами з покупцями цих товарів, за вирахуванням вартості недопоставленого сировини або комплектуючих виробів, транспортно- заготовітельскіх витрат і
 7. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  виконанні договірних зобов'язань, відшкодовується за нормами про делікатних зобов'язаннях (ст. 1084 ЦК). У випадках, прямо передбачених законом, за нормами деліктних зобов'язань відшкодовується шкода, заподіяну при порушенні договірних зобов'язань (заподіяння шкоди громадянинові внаслідок недоліків переданої йому речі; заподіяння шкоди життю і здоров'ю пасажира при здійсненні договору перевезення).
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання обов'язків до публічно-правових утворень в судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової відповідальності (Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 281 (автор глави - Е.А. Суханов)). * (356) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор
 9. § 3. Договори поставки та контрактації
  виконання (постачальник згідно ст. 506 ГК зобов'язується передати товари в обумовлений термін, терміни). Звідси нерідко роблять висновок, нібито термін - істотна умова договору поставки * (58). Але за згадуванням у ст. 506 ГК про обумовленому терміні (строках) ховається саме триває характер договору, про що свідчать правила ЦК. Так, договір поставки може визначати періоди поставки (терміни
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  виконанню замовлення, а за наявності договору про організацію перевезень вантажів - заявки вантажовідправника (ч. 5 ст. 8 УАТ) . КВВТ чітко вказує заявку в якості підстави подальшого укладення договору перевезення вантажів, не забуваючи при цьому підкреслити і роль договору про організацію перевезень. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 66 КВВТ "перевезення вантажів здійснюються на підставі договорів
© 2014-2022  yport.inf.ua