Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Форма договору перевезення вантажу

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням і видачею відправнику вантажу транспортної накладної, коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом (п. 2 ст. 785 ЦК).
Транспортна накладна за загальним правилом заповнюється вантажовідправником і представляється перевізнику одночасно з передачею йому відповідного вантажу. Вона містить всі істотні умови договору і, по суті, являє собою його письмову форму.
Заповнення вантажовідправником залізничної накладної та пред'явлення її разом з вантажем перевізнику, заповнення перевізником відповідних реквізитів накладної, прийняття вантажу від відправника та видача останньому залізничної квитанції про приймання вантажу представляють собою дії сторін щодо укладення договору перевезення вантажу, який вважається укладеним з моменту передачі вантажу відправником перевізнику.
При перевезеннях вантажів залізничним транспортом накладна не тільки представляє собою письмову форму договору, але і є товаросупровідними документом, тобто супроводжує вантаж протягом всього шляху його прямування, а також документом, що засвідчує хід виконання перевізником зобов'язань, що випливають з договору перевезення. Разом з дорожньою відомістю накладна випливає з вантажем до станції призначення, де видається вантажоодержувачу під розписку в дорожній відомості. Квитанція про прийом вантажу видається вантажовідправнику під розпис у відповідній графі корінця дорожньої відомості, який залишається на станції відправлення.
Вантажовідправник несе майнову відповідальність за достовірність відомостей, внесених у транспортну залізничну накладну, а залізниці має право вибірково перевіряти їх відповідність даним, внесеним вантажовідправниками в накладні (ст. 27 УЖТ).
Аналогічно значення транспортної накладної та при внутрішніх водних перевезеннях (ст. 67 КВВТ) і вантажної накладної, що оформляє договір повітряного перевезення вантажу (ст. 105 ВК).
Оформлення договору морського перевезення вантажу залежить від його виду: перевезення по коносаменту або чартерного перевезення.
Коносамент складається перевізником на підставі підписаного відправником вантажу документа (навантажувального ордера), в якому містяться дані про відправника та одержувача вантажу, порте вивантаження і всі необхідні відомості про вантаж: найменування, особливі властивості, маркування, число місць , зовнішній стан, упаковка. Коносамент на експортні вантажі виписується після навантаження вантажів на судно на підставі штурманської розписки. Відправник гарантує перевізнику достовірність даних, наданих для включення в коносамент, і несе відповідальність за збитки, завдані перевізникові внаслідок недостовірності таких даних (п. 2 ст. 142 КТМ).
Коносамент є не тільки документом, що засвідчує факт укладення договору морського перевезення вантажу, але і свідчить про отримання вантажу перевізником, а також є товаророзпорядчих документом (цінним папером) (ст. 143 ЦК) (1). У цій якості він повинен мати ряд обов'язкових реквізитів, містять відомості про перевізника, відправника та одержувача вантажу; портах відвантаження і вивантаження; характеристиці і стан вантажу і його упаковки; розмірі фрахту; час та місце видачі коносамента і числі його оригіналів. За угодою сторін у коносамент можуть бути включені інші дані і застереження. Коносамент підписується перевізником або чинним від його імені особою (наприклад, капітаном судна).
---
(1) використовувана на інших видах транспорту накладної також можна було б надати характеру товарораспорядительного документа, що є об'єктом майнового обороту. Основою для цього служить норма п. 3 ст. 224 ГК, згідно з якою до передачі речі прирівнюється передача не тільки коносамента, а й іншого товарораспорядительного документа на неї. Невипадково ще згідно ЄДРПОУ статуту залізниць 1885 накладна та її дублікат розглядалися в якості оборотних цінних паперів.
Коносамент як цінний папір може бути виданий на ім'я певного одержувача (іменний коносамент), за наказом відправника або одержувача (ордерний коносамент) або на пред'явника (представницькою коносамент). Залежно від виду коносамента права по ньому передаються за правилами про уступку вимоги, за іменними або бланковими передавальними написами або за допомогою простого вручення (ст. 148 КТМ). Разом з передачею коносамента до його нового держателю переходять і права, пов'язані з розпорядженням вантажем. Вантажовідправник, який уклав договір з перевізником, має право розпоряджатися вантажем до видачі його одержувачу або передачі коносамента одержувачу або третій особі, про що відправник повинен повідомити перевізника (ст. 149 КТМ).
Чартер найчастіше укладається з використанням віддрукованих друкарським способом проформ (стандартних форм) різних чартерів, розроблених з урахуванням особливостей перевезення певних видів вантажів і напрямів перевезення (1), тобто являє собою договір приєднання. Чартер повинен містити найменування сторін, назва судна, вказівка на рід і вид вантажу, розмір фрахту, найменування місця навантаження вантажу, а також найменування місця призначення або направлення судна, а за згодою сторін і інші умови та застереження (ст. 120 КТМ).
---
(1) Виділяють проформи універсальні ("Дженкон", "Ньюве", "Сканкон"), зернові ("Осту", "Центрокон", "Советвуд", "Бейзай"), рудні ("Дженоркон", "Оркон", " Саворкон "), вугільні (" Балткон "," Джерманконнорг "," ПІВКОНЯ "," Совкоул "), на перевезення добрив (" Афріканфос "," Мурмапатіт "), на перевезення наливних вантажів (" Інтертанквой "," Газвой ") і т.д. (Див.: Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 197).
При перевезенні вантажу по чартеру також складається коносамент, який визначає відносини між перевізником і одержувачем, яка не є стороною договору перевезення вантажу. Для одержувача умови чартеру обов'язкові тільки в тому випадку, якщо на них є посилання в коносаменті (ст. 119 КТМ). На підставі ст. 121 КТМ допускається поступка прав по чартеру: фрахтувальник за згодою перевізника вправі поступитися свої права за договором морського перевезення вантажу третій особі, причому обидва вони несуть солідарну відповідальність перед перевізником за невиконання зобов'язань, що випливають з договору морського перевезення вантажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Форма договору перевезення вантажу "
 1. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  форма цивільно-правової відповідальності характеризується наступними особливостями. По-перше, відшкодування збитків завжди носить майновий характер. По-друге, відшкодування збитків при невиконанні чи неналежному виконанні договору - це відповідальність сторін договору один перед одним. По-третє, відшкодування збитків носить завжди компенсаційний характер [1]. Відповідно до п. 1 ст. 15 ГК
 2. § 1. Перевезення
  форма укладення договору перевезення вантажу. Сторонами, що укладають договір перевезення вантажу, є перевізник і відправник (вантажовідправник). Однак у зобов'язанні, що виникає з цього договору, бере участь також повноваження на одержання вантажу особа: одержувач (вантажоодержувач). Наділення особи, що не бере участь в укладенні договору перевезення вантажу, відповідними правами і
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  формації), воно, за загальним правилом, вважається лише викликом на оферту і може кваліфікуватися як оферти лише за наявності відповідного прямої вказівки в самому реченні (див. п.2 ст. 14) . Дана застереження була, по всій ймовірності, включена в текст Конвенції з урахуванням англо-американської прецедентної практики. Так, в одній із справ, розглянутих в Англії, суд визнав офертою
 4. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  формаційного значення, а також стимулюючу (організаційну)
 5. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  формами майнової відповідальності. Збитки являють собою негативні майнові наслідки, що виникають внаслідок порушення суб'єктивних цивільних прав суб'єктів цивільного права. Стаття 15 ЦК розрізняє два види збитків: реальні збитки та упущену вигоду. Під реальним збитком розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для
 6. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  форма і ступінь вини не мають значення для визначення розміру цивільно-правової відповідальності, однак з цього правила є винятки. Одним з таких випадків є так звана змішана відповідальність, коли вина потерпілого (кредитора) сприяла виникненню або збільшенню збитків. Наприклад, на пішохода було скоєно наїзд, коли він переходив дорогу на червоне світло світлофора,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  формальний привід до оголошення війни і початку військових дій 9. CETERIS PARIBUS [цетеріс парібус] - при інших рівних умовах 10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] -
 8. § 3. Договори поставки та контрактації
  форма) мають відповідати умовам договору, а якщо договір це не визначає - оплата відбувається платіжними дорученнями (див. § 2 гл. 46 ЦК). При необгрунтованій відмові від оплати з боку одержувача, який не є покупцем, вимога постачальника про оплату може бути адресовано покупцю (стороні договору). При поставці товарів частинами, які входять в комплект, оплата проводиться, як правило
 9. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  форма незалежно від терміну їх дії і суб'єктного складу. Мабуть, це пов'язано із зазвичай високою технічною складністю і підвищеною вартістю транспортних засобів. Види такий письмової форми в ст. 633, 643 ЦК не обмежені. Отже, він може бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного,
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  форма основних транспортних документів. На водному транспорті пароплавства використовують власні проформи коносаментів. Згідно ст. 25 УЖТ при пред'явленні вантажу для перевезення вантажовідправник повинен представити перевізнику на кожну відправку вантажу складену відповідно до правил перевезень вантажів залізничним транспортом транспортну залізничну накладну та інші передбачені
© 2014-2022  yport.inf.ua