Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Виконання зобов'язання з публічної обіцянки нагороди

відкликала вправі вимагати винагороду незалежно від того, чи знав він про обіцянку нагороди в момент вчинення обумовлених дій (СР п. 4 ст. 1055 ЦК).
Відкликала несе ризик невідповідності покликав, тобто коли насправді оголошення про нагороду не було зроблено зазначеним у ньому особою. Тому відкликала особі надано право вимагати письмового підтвердження обіцянки.
Оскільки обіцянка нагороди є публічним і неперсоніфікованим, можливі варіанти, коли не одне, а кілька осіб виступають як відгукнулися. У цьому випадку правом на отримання нагороди володіє той з відгукнулися, який скоїв обумовлені дії першого (абз. 1 п. 5 ст. 1055 ЦК).
Коли встановити пріоритет серед відгукнулися не представляється можливим, а також коли дії вчинені кількома відгукнулися одночасно, нагорода ділиться між ними порівну або згідно з укладеним між ними угодою. При цьому, якщо один з одночасно відгукнулися отримує обіцяну винагороду в повному розмірі, решта одночасно відгукнулася повинні володіти відносно його правом вимоги у розмірі належних їм часток.
Не менше значення має питання про відповідність дій, фактично скоєних відгукнувшись особою, діям, які були обумовлені який закликав особою в оголошенні. Найчастіше в публічному оголошенні необхідні для того, хто покликав дії позначаються поверхнево або двозначно, тим самим створюючи умови для можливого тлумачення. У подібних випадках можна говорити про подвійність сенсу і характеру обумовлених дій: суб'єктивне уявлення з боку відгукнувся і об'єктивне уявлення - ті дії, які мав на увазі який закликав, публічно обіцяючи нагороду. Якщо з публічного оголошення покликав особи не представляється можливим визначити оригінальний зміст і характер обумовлених дій, то відповідність скоєних відгукнувшись особою дій вимогам, що містяться в оголошенні, визначається призвали. У разі спору проблема відповідності вчинених дій вирішується в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Виконання зобов'язання з публічної обіцянки нагороди "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 2. § 2. Правове становище публічних утворень
  Загальні початку виступу в цивільному обороті. Публічні утворення виступають у цивільних правовідносинах на рівних засадах з іншими суб'єктами - фізичними та юридичними особами (п. 1 ст. 124 ЦК). Незважаючи на те що у зазначеній нормі ЦК відтворений лише один з принципів цивільного права (юридичну рівність учасників цивільних правовідносин), участь публічних утворень у
 3. § 2. Поняття і основні види угод
  Фактичний склад угоди. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. Допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму
 4. § 2. Підстави виникнення зобов'язань
  Договір. Подібно до всіх інших цивільних правовідносин, зобов'язання виникають на основі певних юридичних фактів, які прийнято називати підставами виникнення зобов'язань. В якості підстав виникнення зобов'язальних правовідносин можуть виступати найрізноманітніші юридичні факти (п. 2 ст. 307 ЦК), з яких провідну роль відіграє договір * (1094). З урахуванням рівності,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 4. Публічний конкурс
  Поняття публічного конкурсу. При публічному обіцянку нагороди результат є неповторним, одноразово досяжним, єдиним у своєму роді. Як зазначав О.С. Іоффе, "загубилася корову можна знайти або не знайти, але не можна зробити це" краще "чи" гірше "і притому одночасно кільком особам, в різних місцях, незалежно один від одного" * (961). Однак не виключені й такі випадки, коли
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  Поняття зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди. Заподіяння шкоди можливо в різних життєвих ситуаціях. Збитки можуть виникнути при порушенні договірного зобов'язання, в якому складаються між собою суб'єкти цивільного права. Невиконання або неналежне виконання зобов'язання означає порушення конкретної обов'язку боржника в рамках відносного правовідносини. Проте наступ
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики , капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 10. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  Сказане раніше дозволяє представити систему курсу цивільного права в наступному вигляді: Розділ I. Введення в цивільне право, - де висвітлюються поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про цивілістичній науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття,
© 2014-2022  yport.inf.ua