Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття зобов'язання з публічної обіцянки нагороди

Особа, публічно оголосило про виплату грошової винагороди (або про видачу іншої нагороди) тому, хто зробить вказане в оголошенні правомірне дію у встановлений у ньому строк, зобов'язане виплатити обіцяну нагороду кожному , хто скоїв відповідну дію (п. 1 ст. 1055 ЦК).
Оголошення покликав про зацікавленість у здійсненні певних дій і обіцянка нагороди є передумовою виникнення правовідносин. Лише після того, як отозвавшийся здійснить передбачені в оголошенні дії, у нього виникає право вимоги відносно того, хто покликав з приводу виплати обіцяної винагороди. Таким чином, отозвавшийся виступає в якості кредитора, а покликав - як боржника.
Обіцянка винагороди має бути виражене публічно з обов'язковою ідентифікацією що покликав. Вид і розмір винагороди можуть бути не зазначені: у разі виникнення правовідносини розмір визначається угодою сторін, а в разі спору - в судовому порядку (п. 3 ст. 1055 ЦК).
Винагорода може бути обіцяно тільки за вчинення відгукнувшись особою правомірних дій (так, неприпустимо обіцянка нагороди за підпал сусідського сараю).
Термін дійсності обіцянки може бути визначений безпосередньо в оголошенні. В інших випадках термін передбачається розумним, тобто відповідним терміну об'єктивної зацікавленості покликав у скоєнні обумовлених дій з боку потенційних відгукнулися осіб. Якщо термін дійсності обіцянки не оголошений, який закликав має право відмовитися від даної обіцянки (відмова має бути виражений у тій же формі, що й оголошення про нагороду), крім випадків, коли в самому оголошенні прямо або побічно передбачено неприпустимість відмови або до моменту оголошення про відмову вже мало місце вчинення обумовлених дій з боку відгукнувся особи. В інших випадках скасування публічної обіцянки нагороди допускається, але вона не звільняє того, хто покликав від відшкодування витрат, понесених відгукнувшись особою (особами) у зв'язку з вчиненням обумовлених дій в межах розміру обіцяної нагороди (ст. 1056 ЦК).
Обіцянка нагороди не персоніфіковане, тобто звернене до будь-якій особі, яке здійснить обумовлені дії. Виняток становлять:
а) особи, які своєю протиправною поведінкою створили передумови для публічної обіцянки нагороди - так, не можуть претендувати на отримання винагороди особи, які викрали оголошені в розшук речі, в тому числі з метою отримання нагороди ;
б) особи, що знайшли оголошену в розшук річ і порушили правила норм ЦК про знахідку, тобто не заявивши про знахідку або утаівшіе знайдену річ;
в) посадові особи, для яких дії, обумовлені в оголошенні покликав, є службовим обов'язком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття зобов'язання з публічної обіцянки нагороди "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 2. § 2 . Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 3. § 2. Поняття і основні види угод
  зобов'язання є передумова набуття чинності договору поручительства), і т.д. З урахуванням сказаного угода визначається як фактичний склад, який містить щонайменше одне або декілька волевиявлень, спрямованих на викликання певного правового наслідки. Основні види угод. Угоди поділяються на різні види. Найбільш істотне значення мають такі
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 5. § 1. Загальні положення про зобов'язання з односторонніх дій
  зобов'язання з односторонніх дій. Більшість цивільно-правових зобов'язань виникає з договорів, однак зобов'язання можуть породжуватися й іншими юридичними фактами, зокрема односторонніми діями. У тих випадках, коли односторонні дії носять правомірний характер і спрямовані на досягнення певного правового результату, вони є ні чим іншим, як односторонніми
 6. § 3. Публічна обіцянка нагороди
  зобов'язального правовідносини * (958). Це одностороння угода, звернена до невизначеного кола осіб, в силу чого вона не може породжувати зобов'язання. Досягнення результату також не є угодою, але уявлення такого результату особі, що оголосив про виплату нагороди, поза всяким сумнівом, визнається угодою. Зобов'язання з публічної обіцянки нагороди виникає в той момент, коли в
 7. § 4. Публічний конкурс
  поняття, в рамках якого можливе виділення такого його виду, як публічний конкурс * (962). Особа, що оголосило публічно про виплату грошової винагороди або видачу іншої нагороди (про виплату нагороди) за краще виконання роботи або досягнення інших результатів (публічний конкурс), має виплатити (видати) обумовлену нагороду тому, хто відповідно до умов проведення конкурсу визнаний його
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 9. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  поняттям і включають в себе крім деліктних та інші зобов'язання. У юридичній літературі досить часто позадоговірні зобов'язання необгрунтовано зводять тільки до деліктних і кондикционного зобов'язаннями. Так, В.С. Ем, розглядаючи позадоговірні зобов'язання, включає в них тільки два види: зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) та зобов'язання внаслідок
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
© 2014-2022  yport.inf.ua