Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Виправні роботи


Виправні роботи призначаються засудженому, не маю-щему основного місця роботи, на певний вироком суду строк з утриманням в дохід держави встановленої судом до-ли заробітку, і відбуваються у місцях, визначених органом ме- стного самоврядування за погодженням з органом, що виконує

виправні роботи, але в районі місця проживання засуджений-
ного (ст. 50 КК).
За своїм змістом виправні роботи включають такі основні елементи: 1) примусовість; 2) залу-чення до праці осіб, які не мають основного місця роботи; 3) при-потяг до праці на певний строк; 4) утримання в дохід держави певної частки заробітку засудженого.
Примусовість полягає в тому, що засуджений в період від-биванія виправних робіт незалежно від його бажання зобов'язаний трудитися, йому забороняється звільнення з роботи за власним бажанням без письмового дозволу кримінально-виконавчої інспекції, виконуючою цей вид покарання . Засуджений не має права відмовитися від запропонованої йому роботи (ст. 40 ДВК РФ).
Відповідно до кримінально-виконавчим законодавством (ст. 39 ДВК РФ) виправні роботи відбувають у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням-нию з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. Правоограничения, пов'язані з исправи-них роботами, поширюються тільки на визначене йому місце роботи і не стосуються сумісництва та інших видів робіт, виконуваних засудженим у період відбування покарання.
Виправні роботи встановлюються на строк від двох міся-ців до двох років. Тим часом вони можуть бути призначені і на термін менше двох місяців - в порядку заміни штрафу у разі злісного ухилення від його сплати виправними роботами. Термін ІСПР-вітельних робіт обчислюється в місяцях і роках, протягом яких засуджений працював (ст. 42 ДВК РФ) і з його заробітку виробляй-лись утримання. У строк відбування виправних робіт не зараховують-розробляються час, протягом якого засуджений не працював, за винятком випадків, перелічених у ч. 7 ст. 42 ДВК РФ.
З заробітку засудженого до виправних робіт вироб-водяться відрахування в доход держави в розмірі, встановлений паном вироком суду, в межах від 5 до 20% (ч. 3 ст. 50 КК).
Виправні роботи застосовуються тільки в якості ос-новного покарання, передбаченого кримінальним законом за злочини невеликої та середньої тяжкості.
Виправні роботи не призначаються особам, визнаним ін-
інвалідами I групи, вагітним жінкам, жінкам, які мають

дітей віком до 3 років, військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять вій-ную службу за контрактом на військових посадах рядового та сер-жантского складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну служби за призовом.
У разі злісного ухилення від виправних робіт суд може замінити невідбуту частину цього покарання обмеженням волі, арештом або позбавленням волі з розрахунку один день обмеження волі за один день виправних робіт, один день арешту - за два дні виправних робіт, один день лише-ня волі - за три дні виправних робіт (ч. 4 ст. 50 КК).
Злісно ухиляється визнається засуджений, який допустив повторне порушення порядку та умов відбування покарання по-сле оголошення йому попередження в письмовій формі за попе-дущее порушення, а також утік з місця проживання осуж-денний, місцезнаходження якого невідоме (ст. 46 ДВК РФ).
У постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального наказа-ня» зазначається, що виправні роботи припускають при-потяг засудженого, як правило, до фізичної праці, при цьому суд повинен з'ясовувати працездатність підсудного, місце його постійного проживання та інші обставини, свідок-ціалу про можливість виконання даного покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Виправні роботи "
 1. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  виправні роботи відбувають у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. При цьому вид обов'язкових робіт та об'єкти, на яких вони відбувають, визначаються також органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями. Контроль за витрачанням
 2. § 6. Захист прав на засоби індивідуалізації
  виправні роботи на строк до двох років. Кримінальна відповідальність може послідувати і за незаконне використання попереджувального маркування у відношенні не зареєстрованого в Росії товарного знака або найменування місця походження товару, якщо це діяння скоєно неодноразово або заподіяло великий збиток (ч. 2 ст. 180 КК). Окремі способи цивільно-правового захисту прав на
 3. 1. Винуватець шкоди як суб'єкт деліктного зобов'язання
  виправних робіт і в інших зазначених у п. 1 ст. 1070 ЦК випадках, відшкодовується за рахунок скарбниці Російської Федерації, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок скарбниці суб'єкта Російської Федерації чи скарбниці муніципального
 4. § 2. Адміністративна відповідальність
  виправні роботи та адміністративний арешт (останні два види в галузі охорони навколишнього середовища не застосовувалися). Розміри зазначених у КоАП РРФСР штрафів підвищені Законом РФ "Про порядок перерахунку розмірів штрафів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення" від 14 червня 1992 Якщо верхня межа штрафу не перевищує: десяти рублів - треба вважати його рівним одній
 5. § 4. Кримінальна відповідальність
  виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років, арешт до шести місяців, обов'язкові роботи на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, позбавлення волі. Таким чином, відповідальність за екологічні злочини досить різноманітна і використовує майже всю палітру можливих видів кримінального покарання. Століттями людство намагається зрозуміти, "скільки
 6. § 5. Лікувально-оздоровчі місцевості
  виправними роботами на строк до двох років. Крім того, згідно зі ст. 256 КК РФ незаконна видобуток риби, морського звіра та інших водних тварин або промислових морських рослин, якщо це діяння скоєно на території заповідника чи заказника, карається штрафом в розмірі від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за
 7. § 2. Правова охорона природи в США
  виправні роботи. нашуміла справа, коли два мисливця застрелили в парку гірського козла, а оформили м'ясо як здобуте поза парку: однак на території парку були виявлені сліди їх автомашини-всюдихода, були знайдені зариті в парку нутрощі козла. Експертиза підтвердила їх адекватність знаходиться в будинку одного з мисливців м'яса, і його власник зізнався у злочині. Він був засуджений
 8. § 6. Класифікація норм права
  виправні роботи, або штраф); 9) залежно від сфери дії - на загальнофедеральні (діють на території всієї країни, наприклад норми Кримінально-виконавчого кодексу РФ), регіональні (діють на території суб'єктів РФ - в республіках, краях, областях і т.п.) і локальні (діють на території конкретного підприємства, установи, організації); 10) залежно від юридичної
 9. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
  виправні роботи до двох місяців, заборона на полювання та ін Дисциплінарні проступки пов'язані з порушеннями виробничої, службової, військової, навчальної, фінансової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку різних організацій, установ, підприємств, інших державних структур. Основні стягнення - догану, зауваження, пониження в посаді, позбавлення премії, звільнення.
 10. § 2. Юридична відповідальність: особливості та види
  виправні роботи, конфіскація майна, штраф, арешт, позбавлення права займати певні посади, смертна кара). З цього не випливає, що відповідальність і покарання - одне і те ж; ці поняття тісно взаємопов'язані, але не тотожні. Від покарання суд може і звільнити, а відповідальність як правовий стан залишається. Крім того, покарання може бути умовним, коли винний, тобто
© 2014-2022  yport.inf.ua