Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Обов'язкові роботи


Обов'язкові роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних

суспільно корисних робіт, вид яких і об'єкти, де вони отби-вають, визначаються органами місцевого самоврядування за узгод-женням з кримінально-виконавчими інспекціями (ст. 49 КК).
Обов'язкові роботи - новий для кримінального закону Росії
вид покарання. Він з'явився в КК 1996 р. після вивчення зару-бежной практики застосування покарань, не пов'язаних з лишени-ем волі. Так, у Великобританії аналогічним покаранням є наказ суду про надання послуг суспільству (виконан-ня безкоштовних корисних робіт), у Франції - неоплачувані роботи в громадських інтересах.
Особливостями розглянутого виду покарання є:
1) обов'язковість робіт; 2) виконання їх тільки у вільний від основної роботи чи навчання час; 3) безоплатність робіт; 4) оп-ределение виду цих робіт та об'єктів, де вони відбувають, орга-нами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями.
Обов'язковість робіт передбачає їх примусовість у засудженого, немає можливості вибору - він зобов'язаний виконати саме той вид роботи, який йому буде наданий.
Роботи повинні виконуватися тільки у вільний від основної роботи чи навчання час. Це означає, що засуджений не має права виконувати їх у робочий час (якщо він має основне місце роботи) або в час, коли він повинен знаходитися на уче-бе (якщо засуджений є студентом ліцею, коледжу, інсти-туту, університету).
Безкоштовність припускає, що за обов'язкові роботи осуж-
денному не покладається грошової або іншої винагороди.
Вид обов'язкових робіт і місця, де вони відбувають, визначаються органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями. Отже, роботи будуть носити, як правило, некваліфікований характер (іс-користування засуджених у сфері обслуговування населення, прибирання території населених пунктів, ремонтно-будівельні і т.п.).
Обов'язкові роботи встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більше 4 годин на день. Такий порядок не дає можливості концентровано, швидко відпрацювати призначають-ченний термін. Це істотно підвищує репресивність наказа-ня, робить його досить ефективним у сенсі відновлення

соціальної справедливості, попередження нових преступле-
ний та виправлення засуджених (ч. 2 ст. 49 КК).
Обов'язкові роботи застосовуються тільки в якості основ-ного покарання. Вони передбачаються, як правило, за Престо-ння невеликої тяжкості.
Враховуючи можливий характер і тяжкість обов'язкових робіт, вони не призначаються особам, визнаним інвалідами I групи, бе-ремінним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до
3 років , військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на військових посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили установлених законом терміну служби за призовом (ч. 4 ст . 49 КК).
У разі злісного ухилення від відбування обов'язкових ра-бот вони замінюються обмеженням волі, арештом або лишени-ем волі (ч. 3 ст. 49 КК). При визначенні терміну обмеження волі, арешту або позбавлення волі заміна здійснюється з розрахунку 8 годин невідбутого строку обов'язкових робіт за один день обмеження волі, арешту або позбавлення волі.
Злісно ухиляється від відбування обов'язкових робіт визнається засуджений:
1) більше двох разів протягом місяця не вийшов на орга-
тільні роботи без поважних причин;
2) більше двох разів протягом місяця порушив трудову дисципліну;
3) сховався з метою ухилення від відбування покарання
(ст. 30 ДВК РФ).
Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбувши-ня обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт дру-гим видом покарання відповідно до ч. 3 ст. 46 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Обов'язкові роботи "
 1. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  обов'язкові для виконання вказівки про усунення виявлених недоліків, ставити перед компетентними інстанціями питання про притягнення до відповідальності винних у виявлених порушеннях осіб і безпосередньо застосовувати в ряді випадків заходи державного примусу. Тому класифікувати види контролю можна по самих різних підставах, виходячи з цілей класифікації, тобто з того, які
 2. § 6. Захист прав на засоби індивідуалізації
  обов'язкові роботи на строк від 180 до 240 годин, або виправні роботи на строк до двох років. Кримінальна відповідальність може послідувати і за незаконне використання попереджувального маркування у відношенні не зареєстрованого в Росії товарного знака або найменування місця походження товару, якщо це діяння скоєно неодноразово або заподіяло великий збиток (ч. 2 ст. 180 КК).
 3. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців (ч. 1 ст. 146 КК РФ). Факт порушення авторських прав шляхом присвоєння авторства (плагіату), передбачений ч. 1 ст. 146 КК РФ, може складатися в оголошенні себе автором чужого твору, випуск чужого твору (у повному обсязі або частково) під своїм ім'ям, виданні
 4. § 4. Кримінальна відповідальність
  обов'язкові роботи на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, позбавлення волі. Таким чином, відповідальність за екологічні злочини досить різноманітна і використовує майже всю палітру можливих видів кримінального покарання. Століттями людство намагається зрозуміти, "скільки треба дати", щоб і засуджений виправився, і іншим було неповадно. Громадська думка нерідко вважає,
 5. 10.3.1. Федеральна служба виконання покарання
  обов'язкових робіт за місцем проживання засуджених на об'єктах, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчою інспекцією; S виправні центри - спеціальні установи ФСВП. Росії для відбування покарання засуджених до обмеження волі; s установи для виконання покарання у вигляді позбавлення волі: виправні колонії загального, суворого і особливого
 6. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
  обов'язкові роботи; 5) виправні роботи; 6) обмеження по військовій службі; 7) обмеження волі; 8) арешт; 9) утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 10) позбавлення волі на певний строк; 11) довічне позбавлення волі; 12) смертна кара. Цей перелік є вичерпним, суд не може призначити ніяке інше покарання, що не входить до цього переліку. У російському кримінальному
 7. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  обов'язкові роботи; виправні роботи; обмеження для військовослужбовців; обмеження волі; арешт; вміст у дисциплінарної військової частини; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі; смертна кара. Основні види покарань призначаються тільки самостійно, вони не можуть приєднуватися до інших основних покарань. Вони завжди вказуються в санкції статей Особливої
 8. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  обов'язкові для органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю. Зазначені органи зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний документ, що надає даній особі право займатися зазначеною діяльністю. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
 9. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
  обов'язковим працею, забороненим Конвенцією Міжнародної організації праці N 29 про примусову чи обов'язкову працю (Женева, 10 червня 1930 р.), де в ст. 2 з понять "примусовий" або "обов'язкова праця" виключається, зокрема, яка робота чи служба, необхідна від якої-небудь особи внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу, за умови, що ця робота чи служба
 10. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
  обов'язкові роботи, і призначаються лише як основного виду покарання. Згідно ч. 1 ст. 50 КК РФ виправні роботи призначаються засудженому, який не має основного місця роботи, і відбуваються у місцях, визначених органом місцевого самоврядування за погодженням з органом, що виконує покарання у вигляді виправних робіт (кримінально-виконавчою інспекцією), але в районі місця
© 2014-2022  yport.inf.ua