Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Джерела правового регулювання договору

Подібно до всіх інших різновидів підряду правове регулювання договору побутового підряду також виділено в окремий параграф гл. 37 ГК. Разом з тим ГК спеціально передбачає поширення на відносини з побутового підряду в певних межах положень, які у § 3 гл. 37 ГК ("Будівельний підряд"). Мова йде про п. 3 ст. 740 ГК. У ньому передбачено, що у випадках, коли за договором будівельного підряду виконуються роботи для задоволення побутових чи інших особистих потреб фізичної особи (замовника), до такого договору застосовуються положення § 2 про права замовника за договором побутового підряду. Отже, зазначена стаття відрізняється тим, що, по-перше, має на увазі не всі положення § 2, а тільки ті, які визначають права замовника, і, по-друге, положення § 2 повністю витісняють у відповідній частині положення, які містяться в § 3 все тієї ж гл. 37 ГК. Таким чином, наприклад, у випадках, коли громадянин в якості замовника укладає договір на будівництво призначеного для його ж проживання будинку або дачі, до такого договору, поряд з нормами § 3 гл. 37 ГК, застосовуватиметься ст. 731 ГК, яка за допомогою особливих гарантій прав замовника здатна забезпечувати більшою мірою інтереси останнього.
Пункт 3 ст. 740 ГК являє собою імперативну норму. А це означає, що в зазначених у ньому межах повинні безумовно, тобто незалежно від вказівки іншого в договорі, діяти правила § 2 гл. 37 ГК. Зазначений характер відповідної норми висловлює прагнення законодавця таким шляхом зберегти особливий, сприятливий для замовника режим, яку б за своїм характером модель підрядного договору не вибрали сторони.
Безсумнівно, були всі підстави для включення подібної норми і в § 4 гл. 37 ГК ("Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт"). Маються на увазі випадки, при яких в ролі замовника проектних та вишукувальних робіт також виступає громадянин. У зв'язку з тим що такої норми в § 4 все ж таки не виявилося, залишається використовувати у відповідних випадках положення § 4 гл. 37 лише в порядку аналогії (ст. 6 ЦК). Відсутність зазначеної норми в § 4 пом'якшується існуванням за межами ГК правил про захист прав споживача, які поширюються в повній мірі на охоплені § 4 договори, якщо вони відповідають ознакам публічного договору.
Відсутня відсилання до статей § 2 і в § 5 гл. 37 ГК ("Підрядні роботи для державних потреб"). Однак вона не потрібна, оскільки колізія, про яку йде мова, в даному випадку виникнути взагалі не може. Мається на увазі, що виділення того й іншого параграфа (§ 2 і § 5) проводиться за одним і тим же ознаками - суб'єктним складом і спрямованості. Відповідно в одному випадку в договорі на стороні замовника виступає неодмінно громадянин, що укладає договір для задоволення особистих потреб, а в другому - наділений відповідними повноваженнями державний орган, який уклав договір (державний контракт) для задоволення потреб Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.
Цивільний кодекс (п. 3 ст. 730) передбачає, що "до відносин за договором побутового підряду, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до ними ". Наведена норма має, принаймні, трояку значення. По-перше, нею підтверджується можливість видання спрямованих на захист брали участь у договорі побутового підряду споживачів не лише законів, а й підзаконних правових актів. По-друге, вона визначає шляхи вирішення можливих колізій між ГК, з одного боку, а також законами, присвяченими договором побутового підряду, указами Президента РФ і постановами Уряду РФ - з іншого: ці останні діють тільки тоді, коли інше не передбачено в Кодексі. По-третє, відповідна норма встановлює як вертикальну, так і горизонтальну ієрархію актів. Мається на увазі, що будь-які акти, в тому числі і прийняті на рівні закону, не повинні суперечити законам, які присвячені захисту прав споживачів і таким чином виконують роль спеціальних по відношенню до всіх інших - загальним.
З урахуванням прагнення законодавця до захисту слабкої сторони - споживача Постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7 "Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів" спеціально підкреслено: "Необхідно мати на увазі, що умови договору, що ущемляють права споживачів в порівнянні з правилами, встановленими законами або іншими правовими актами Російської Федерації у сфері захисту прав споживачів, визнаються недійсними.
Якщо в результаті застосування таких умов договору у споживача виникли збитки, вони підлягають відшкодуванню виробником у повному обсязі "" * ".
---
"*" Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) у цивільних справах. М., 2000. С. 306.
Постанова Пленуму Верховного Суду РФ N 2 від 17 січня 1997 р., яка внесла зміни до Постанови Пленуму N 7, вказало на те, що при розгляді вимог споживачів, що випливають з договору побутового підряду, необхідно керуватися виходячи з п. 3 ст. 730 ГК, крім статей про побутовому підряді, загальними положеннями ЦК про договір підряду, якщо інше не передбачено § 2 гл. 37 "*". У зв'язку з цим виникає питання про співвідношення законів та інших правових актів про захист прав споживачів з "Загальними положеннями про підряд" (§ 1 гл. 37 ЦК). Є підстави вважати, що відповідні правові акти, до яких відсилає ст. 730 ГК, складають частину особливого режиму, передбаченого для договору побутового підряду. Це означає, що норми, що містяться в цих актах, є по відношенню до "Загальних положень про підряд" такими ж спеціальними, як і статті ЦК, які включені в параграф "Побутовий підряд". В іншому випадку, крім іншого, виявилася б порушеною цілісність правового режиму, введеного для договорів побутового підряду однойменною параграфом ГК, з одного боку, і в такій же мірі виданими в цій області актами, переліченими в п. 3 ст. 730 ГК, - з іншого. З урахуванням викладеного горизонтальна ієрархія відповідних норм приймає такий вигляд: статті, включені до параграфа ГК, присвячений побутовому підряду, - закони про захист прав споживачів - інші правові акти, прийняті відповідно до зазначених законами, - статті параграфа, присвяченого загальним положенням про підряд, - статті ГК, які складають "Загальні положення про зобов'язання", - статті розділу ГК "Загальні положення".
---
"*" Див: Там же. С. 300.
Деякі загальні положення про договір підряду відтворюються в параграфі, присвяченому побутовому підряду, але з певними відмінностями, які відображають особливості останнього договору. Перш за все це відноситься до необхідності посиленого захисту інтересів споживачів. Так, наприклад, і в § 1, і в § 2 гл. 37 ГК "Підряд" включені норми, які передбачають право замовника на відмову від договору. Однак у той час, як загальна норма про підряд визнає за замовником відповідне право, якщо інше не передбачено договором (ст. 717 ЦК), щодо побутового підряду діє прямо протилежне правило: умови цього останнього договору, що позбавляють замовника можливості відмовитися від виконання своїх обов'язків , визнаються нікчемними (п. 2 ст. 731 ЦК). Або інший приклад. Загальні норми про підряд, присвячені інформації, закріплюють обов'язок її передачі підрядником в рамках виконання договору (ст. 726 ЦК), в той час як в побутовому підряді інформація, при цьому у зазначеному в самому ГК обсязі (маються на увазі характер роботи, її види і особливості, ціна і форма оплати, а також інші відомості, истребуемую замовником), повинна надаватися до укладення договору. Це зроблено явно з тією метою, щоб, вирішуючи для себе питання, чи варто укласти договір з певним підрядником на визначених ним умовах, споживач знав, чого він вправі очікувати від можливого контрагента (ст. 732 ЦК). Якщо такого роду інформація виявиться неповної чи недостовірної і з цієї причини був укладений договір побутового підряду, що не відповідає інтересам замовника, він має право вимагати його розірвання, притому без оплати виконаної роботи, а також вимагати відшкодування збитків, якщо виявиться, що внаслідок отриманої від підрядника інформації замовник уклав договір на виконання такої роботи, яка не володіє існуючими властивостями.
Стаття 9 Федерального закону "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" встановила, що у випадках, коли однією із сторін у зобов'язанні є використовує, придбаває, замовляє або має намір замовити товари (роботи , послуги) для особистих побутових потреб громадянин, він користується правами сторони в зобов'язанні відповідно до цього Кодексу, а також правами, наданими споживачу Законом Російської Федерації "Про захист прав споживачів" та виданими відповідно до нього іншими правовими актами.
У складі актів, які має на увазі п. 3 ст. 730 ГК, особливе місце займає ФЗ РФ "Про захист прав споживачів", прийнятий 7 січня 1992 р. і вступив в дію 7 квітня 1992 "*" (у цьому параграфі книги далі - Закон). З тих пір в нього тричі вносилися значні зміни, і перш за все у зв'язку з прийняттям другої частини ГК . Зазначений Закон присвятив побутовому підряду одну з своїх голів. Мається на увазі гол. III "Захист прав споживачів при виконанні робіт (послуг)". Крім того, до договорів побутового підряду застосовуються також його гол. I ("Загальні положення") і гол. IV ("Державні та громадські права споживачів").
---
"*" Відомості РФ. 1992. N 15. Ст. 140.
Див: Зібрання законодавства РФ. 1996. N 3. Ст. 140; 2000. N 51. Ст. 6287; 2002. N 1 (ч. I). Ст. 2.
Про значення, надавало зазначеним актом, можна судити вже з того, що ст. 9 ФЗ від 26 січня 1996 р. "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" особливо виділила ФЗ "Про захист прав споживачів", вказавши, що у випадках, коли однією із сторін у зобов'язанні є використовує, придбаває, замовляє або має намір замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб громадянин, він користується правами сторони в зобов'язанні відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, а також правами, наданими споживачу цим Законом (далі - Закон) та виданими відповідно до нього іншими правовими актами .
У Законі (ст. 1) передбачено, що відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються ЦК, самим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими федеральними законами і правовими актами Російської Федерації. Неважко помітити, що наведене вказівку істотно відрізняється від змісту п. 3 ст. 730 ГК, так само як і п. 3 ст. 492 ЦК, які називають в числі джерел регулювання роздрібної торгівлі ті ж закони та інші правові акти про захист прав споживачів. Мова йде про те, що в наведеній ст. 1 Закону виявилася опущеною посилання на абсолютний (тобто по відношенню до всіх без винятку федеральним законам, що охороняє споживачів) пріоритет ГК.
Саме у зв'язку з цим розбіжністю в редакції ст. 730 ЦК та Закону в літературі зазначалося, що "не всі норми Закону застосовуються тільки субсидиарно, деякі з них як спеціальні мають пріоритет над ГК. Зокрема, це має місце у випадку, коли допускається встановлення інших в порівнянні з ним правил законом або іншими правовими актами "" * ". Як приклад наведено ряд статей з глав ГК про купівлю-продаж і про підряд, в яких така можливість прямо обмовляється. Зазначена позиція видається спірною. Розбіжності з авторами наведеного положення стосуються двох питань. Перший пов'язаний з тим, що, як вважаємо, ніяких інших ситуацій для застосування відмінних від ГК норм Закону, крім тих, коли відповідна можливість прямо передбачена ЦК, в силу п. 2 ст. 3 та п. 2 ст. 730 Кодексу існувати не може . Тому відсутність такого роду прикладів у авторів не є випадковим. Другий, який випливає з першого, - застосування відмінної від ГК норми Закону в силу прямої вказівки в Кодексі не суперечить, а, навпаки, підтверджує пріоритет цього останнього, з одного боку, і субсидіарність закону як такого - з іншого.
---
"*" Коментар до Закону "Про захист прав споживачів". М., 1997. С. 31.
Чіткі вказівки на цей рахунок містяться в підручнику "Цивільне право" (Ч. 1. М., 1998. С. 73). Мається на увазі зроблений Е.А. Сухановим висновок щодо норми, закріпленої в п. 2 ст. 3 ГК. Автор вбачає сенс її введення в тому, щоб "все інші цивільні закони, а також закони, які містять норми цивільного права, хоча б і прийняті після введення в дію Цивільного кодексу, відповідали його приписами ... Отже, при колізії норм ЦК та інших федеральних цивільних законів необхідно керуватися правилами Кодексу ".
У зв'язку з можливим розбіжністю окремих положень, прийнятих різними законами з питань побутового підряду, з відповідними нормами ЦК на практиці виникає питання про шляхи врегулювання подібних колізій.
На підтвердження практичної значущості вирішення цього питання можна послатися на колишню редакцію одного з пунктів Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. "*". Мова в ньому йшла про суперечки, при вирішенні яких суди можуть зіткнутися з розбіжністю у вирішенні питання про ціну наданого замовником матеріалу між ст. 734 ГК, з одного боку, та ст. 35 Закону - з іншого. Мається на увазі, що, в той час як Кодекс передбачає необхідність у подібних випадках вказівки ціни в договорі, Закон допускав у подібних випадках її визначення самим споживачем (замовником). З цього приводу Пленум вказав на те, що "суд не вправі застосовувати абзац 2 ст. 35 Закону Російської Федерації" Про захист прав споживачів ", оскільки в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ норми цивільного права, містяться в інших федеральних законах, повинні відповідати ГК РФ " .
  ---
  "*" Маються на увазі зміни, внесені до редакції окремих пунктів зазначеної Постанови (п. 1).
   Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) у цивільних справах. М., 2000. С. 307. У цьому зв'язку заслуговує на увагу те, що зазначене розбіжність була згодом усунуто шляхом внесення змін до ст. 35 Закону. У новій редакції ст. 35 Закону передбачає, що "ціна матеріалу (речі), переданого виконавцю, визначається в договорі про виконання роботи або в іншому документі (квитанції, замовленні), що підтверджує його висновок".
  Пріоритет, про який йде мова, поширюється на всі без винятку положення, поміщені в § 2 гл. 37 ГК. У цьому зв'язку слід уточнити склад охоплених цим параграфом положень. Мається на увазі, що, крім норм, які безпосередньо включені в нього і покликані безпосередньо регулювати відповідні відносини, сюди мають бути віднесені також ті, які перебувають за межами § 2 гл. 37 ГК і разом з тим служать адресатом його норм відсилань. Йдеться, таким чином, про ст. 426 ("Публічний договір"), п. 4 ст. 445 ("Укладення договору в обов'язковому порядку"), ст. 327 ("Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит"), а також ст. 503 - 505 ЦК (останні знаходяться в параграфі, присвяченому роздрібної купівлі-продажу). Відсилання до зазначених статей містяться в п. 2 ст. 730, п. 2 ст. 732, ст. 738, а також ст. 739 ГК.
  Зазначені обставини не виключають необхідності обмежувального тлумачення поняття "Кодекс" в його п. 3 ст. 730. Відповідна норма, подібно всім іншим статтям того ж параграфа, а одно зазначені в ній правові акти про захист прав споживачів відносяться до числа спеціальних. З цієї причини слід, очевидно, розуміти під «не врегульованими Кодексом" тільки ті відносини побутового підряду, що не охоплені нормами однойменного параграфа ГК. Регулювання тих чи інших відносин за його межами загальними положеннями про підряд, як рівно і статтями положень, що входять до складу загальної частини обов'язкового права, паралізувати дію законів про охорону прав споживачів не повинно. В іншому випадку відповідні акти втратять своє значення як джерело створення спеціального режиму для побутового обслуговування.
  Особливо відзначено в ст. 1 Закону, що правила побутового та інших видів обслуговування споживачів (правила виконання окремих видів робіт) затверджуються Урядом РФ (ст. 38). Даний Закон виходить з того, що тільки Уряд РФ має право затверджувати норми про захист прав споживачів. Відповідно воно не може доручати федеральним органам виконавчої влади приймати такі акти (п. 2 ст. 1 Закону) "*". Наведене положення є однією з передбачених Законом гарантій прав та інтересів споживачів.
  ---
  "*" Про існувала до прийняття Закону практиці відомчого регулювання відповідних відносин та пов'язаних з нею порушень інтересів споживачів див.: Мозолин В.П., Кабалкин А.Ю. Правове регулювання відносин у сфері обслуговування громадян. М.: Госюриздат, 1983. С. 6 і сл. Таке ж значення мали одержали широке розвиток протягом певного часу типові договори, присвячені окремим видам робіт (див.: Кабалкин О.Ю. Цивільно-правовий договір у сфері обслуговування. М.: Наука, 1980. С. 81 і сл., А також: Коментар до Закону "Про захист прав споживачів". С. 11 і сл.). Див про це ж детально: Левшина Т.Л., Шерстобитов А.Є. Розвиток правового регулювання захисту прав споживачів в Російській Федерації / / Коментар до Закону "Про захист прав споживачів". С. 9 - 32.
  Серед підзаконних актів про побутовому підряді слід особливо виділити Правила побутового обслуговування населення в Російській Федерації (надалі - Правила), затверджені Урядом РФ 1 серпня 1997 "*". Правила поширюються на два розрізняних ними договору: побутового підряду і возмездного надання побутових послуг. Більша частина норм Правил відноситься до обох видів договорів, але є й такі, які розраховані тільки на один з них - договір побутового підряду (див., наприклад, п. 20 - 22) або возмездного надання побутових послуг (див., наприклад, п . 17, 21 та ін.)
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної. 1997. N 34. Ст. 3979. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Джерела правового регулювання договору"
 1. § 2. Побутовий підряд
    джерелом правового регулювання договору побутового підряду є § 2 гл. 37 ГК. Для забезпечення гарантій прав замовника в договорі будівельного підряду ЦК передбачає можливість застосування норми § 2 гл. 37 ГК про права замовника до відносин за договором будівельного підряду, якщо роботи виконуються для задоволення особистих потреб замовника (п. 3 ст. 740 ЦК). В даному випадку
 2. 4. Джерела правового регулювання договору
    джерелом правового регулювання підряду служить Цивільний кодекс. Разом з тим традиційним є паралельне існування виданих на різному рівні нормативних актів. Незважаючи на те що ДК 1922 р. включав главу, присвячену подряду, прийняте за кілька років до його видання Положення про державні підряду і постачання продовжило свою дію. Необхідність у спеціальному правовому
 3. 1. Поняття договору будівельного підряду
    джерел правового регулювання договору будівельного підряду в розглянутих випадках слід мати на увазі зазначену вже вище мета спеціального режиму договорів побутового підряду: те, що він встановлений саме для захисту прав споживачів. З цієї причини до договору на задоволення відповідних потреб замовника-громадянина повинні застосовуватися норми про захист прав споживачів,
 4. 4. Джерела правового регулювання договору
    правових норм, в силу якого спеціальні витісняють норми загальні, діє лише для випадків, коли норми гл. 49 вступають в колізію з поміщеними в загальній частині ГК (за винятком тих, які включені в гол. 10), а також в загальній частині зобов'язального права. Інша особливість відповідних норм пов'язана з тим, що правове регулювання договору комерційного представництва,
 5. 4. Джерела правового регулювання договору
    правове регулювання вичерпується значною мірою відповідною главою ЦК. Це не виключає дії великого числа норм, присвячених окремим видам комісійних договорів. При цьому п. 3 ст. 990 ГК, з якої починається гл. 51 ГК ("Комісія"), містить вказівку на можливість видання законів та інших правових актів, що передбачають особливості окремих видів договору комісії.
 6. 4. Джерела правового регулювання договору
    правові акти, прийняті на більш низькому рівні. Необхідно лише, щоб їх прийняття було прямо передбачено законом. Маються на увазі, наприклад, Правила надання послуг з перевезення пасажирів, а також вантажів, багажу і вантажобагажу для особистих (побутових) потреб на федеральному залізничному транспорті. Видані відповідно до ст. 5 Транспортного статуту залізниць РФ, вони так само, як і
 7. § 3. Джерела муніципального права.
    джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого самоврядування в Росії. З їх допомогою вирішуються правові колізії в сфері місцевого самоврядування, викликані прийняттям нормативних правових актів, що суперечать Конституції Російської Федерації. 3. Конституції (статути), закони
 8. § 3. Окремі джерела муніципального права
    джерела. Положення Конституції РФ, Європейської хартії місцевого самоврядування отримали розвиток у Федеральному законі про загальні принципи організації місцевого самоврядування 2003 р., вступає в силу, за винятком його окремих положень, з 1 січня 2006 р. Він покликаний замінити однойменний Закон від 28 серпня 1995 , носить комплексний характер і відіграє роль своєрідних основ законодавства
 9. § 1. Поняття комерційного права
    джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи самостійно, тобто своєю владою і в своєму інтересі здійснюють підприємницьку діяльність. Якщо діяльність особи не є самостійною, то вона не належить до підприємницької. Зокрема, діяльність закладу не може бути віднесена до підприємницької. Установи, крім своєї основної
 10. § 2. Джерела комерційного права
    джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм
© 2014-2022  yport.inf.ua