Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 10.10


1. Громадяни та юридичні особи, які експлуатують меліоративні системи, окремо розташовані гідротехнічні споруди та захисні лісові насадження, зобов'язані утримувати зазначені об'єкти в справному стані і вживати заходів щодо запобігання їх пошкоджень.
Правила експлуатації меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруд, а також правила утримання захисних лісових насаджень встановлюються Міністерством сільського господарства РФ.
Вміст у справному стані меліоративних систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд та захисних лісових насаджень організують:
- щодо державних меліоративних систем і віднесених до державної власності окремо розташованих гідротехнічних споруд та захисних лісових насаджень - спеціально уповноважені державні органи у сфері меліорації земель;
- щодо меліоративних систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд та захисних лісових насаджень, що знаходяться в муніципальній власності, - органи місцевого самоврядування;
- щодо меліоративних систем загального та індивідуального користування, окремо розташованих гідротехнічних споруд та захисних лісових насаджень, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, - їх власники, власники та користувачі.
2. Згідно з Федеральним законом від 10 січня 1996 р. N 4-ФЗ "Про меліорацію земель" меліоративні системи являють собою комплекси взаємопов'язаних гідротехнічних та інших споруд і пристроїв (канали, колектори, трубопроводи, водосховища, греблі, дамби, насосні станції, водозабори, інші споруди і пристрої на меліорованих землях), забезпечують створення оптимальних водного, повітряного, теплового та поживного режимів грунтів на меліорованих землях.
Меліоративні системи поділяються залежно від їх приналежності різним власникам на:
- державні меліоративні системи - меліоративні системи, що знаходяться в державній власності і забезпечують міжрегіональне і (або) міжгосподарське водорозподілення та протипаводковий захист, а також протиерозійні та Пасовищезахисна лісові насадження, які необхідні для забезпечення державних потреб;
- меліоративні системи загального користування - меліоративні системи, що знаходяться у спільній власності двох або декількох осіб або передані в установленому порядку в користування декільком громадянам і (або) юридичним особам, а також захисні лісові насадження, необхідні для потреб зазначених осіб;
- меліоративні системи індивідуального користування - меліоративні системи, що знаходяться у власності громадянина чи юридичної особи або передані в установленому порядку в користування громадянину або юридичній особі, а також захисні лісові насадження, необхідні зазначеним особам тільки для їх потреб;
- окремо розташовані гідротехнічні споруди - інженерні споруди та пристрої, що не входять в меліоративні системи , що забезпечують регулювання, підйом, подачу, розподіл води споживачам, відведення вод за допомогою меліоративних систем, захист грунтів від водної ерозії, протиселевих та протизсувний захист.
Порядок проведення меліоративних заходів розрізняється залежно від типу меліорації земель (гідромеліорації, агролісомеліорації та ін.) (див. ст. 6 - 9 Федерального закону "Про меліорацію земель").
Про ліцензування діяльності з проектування та будівництва меліоративних систем див. абз. 2 п. 2 коментарю до ст. 10.9, а також подп. Б п. 5 коментарю до ст. 14.1.
Стосовно до ч. 2 коментованої статті до захисних лісових насаджень відноситься також деревно-чагарникова рослинність, розташована на ділянці землі, зайнятій меліоративної системою, призначена для захисту гідротехнічних та інших споруд і пристроїв від несприятливих природних, антропогенних і техногенних явищ.
Згідно п. 1 ст. 102 ЗК землі, виділені для встановлення зон охорони водозаборів, гідротехнічних споруд та інших водогосподарських споруд, об'єктів, належать до земель водного фонду.
3. Згідно ст. 30 Федерального закону "Про меліорацію земель" будівництво на меліорованих (меліорованих) землях і проведення інших робіт, не призначених для меліорації земель, не повинні погіршувати водного, повітряного і поживного режимів грунтів на меліорованих (меліорованих) землях, а також перешкоджати експлуатації меліоративних систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд та захисних лісових насаджень.
Спорудження та експлуатація ліній зв'язку, електропередачі, трубопроводів, доріг та інших об'єктів на меліорованих (меліорованих) землях повинні здійснюватися за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами у сфері меліорації земель.
4. До об'єктів протиправного діяння, визначеного ч. 2 даної статті, відносяться меліоративні системи, що знаходяться в державній, приватній, муніципальної та інших формах власності, а також окремо розташовані гідротехнічні споруди - інженерні споруди та пристрої, що не входять в меліоративні системи.
5. Частиною 3 коментованої статті визначені лише окремі об'єкти, несанкціоноване будівництво яких на зазначених землях кваліфікується як адміністративне правопорушення; узагальнюючим ознакою даних об'єктів є їх приналежність до нерухомого майна, що знаходиться (якщо інше не передбачено федеральним законом) у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності.
6. Про статус спеціально уповноважених державних органів у сфері меліорації земель див. п. 3 коментарю до ст. 10.9.
7. Про посадових осіб органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею, см. п. 4 коментарю до ст. 10.9. Зазначеним посадовим особам не підвідомча розгляд справ про порушення правил експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, причому гол. 23 КпАП не встановлено статус органу адміністративної юрисдикції, який розглядає справи про дані порушення (див. ч. 1 ст. 23.20).
Відповідно до Положення про Міністерство транспорту Російської Федерації, затвердженим Постановою Уряду РФ від 30 грудня 2000 р. N 1038, державне регулювання діяльності судноплавних гідротехнічних споруд віднесено до відання Мінтрансу Росії і являє собою один з елементів керівництва Мінтрансу Росії в області внутрішнього водного транспорту (див. подп. 129, 132 п. 8 зазначеного Положення). Таким чином, розгляд справ про розглянутих адміністративні проступки в частині порушення правил експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд повинно здійснюватися посадовими особами Мінтрансу Росії та його територіальних органів, зазначеними в ч. 2 ст. 23.39 КоАП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 10.10 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua