Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 11.15


1. За змістом цієї статті під вантажем розуміється рухоме майно громадян, юридичних осіб, доставляється перевізником згідно з договором перевезення вантажу. Згідно даним договором перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його одержувачу, а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Відповідно до ст. 2 Статуту залізничного транспорту Російської Федерації під вантажем розуміється об'єкт (у тому числі вироби, предмети, корисні копалини, матеріали, сировину, відходи виробництва і споживання), прийнятий в установленому порядку для перевезення у вантажних вагонах, контейнерах.
Стосовно до ч. 1 коментованої статті до транспортних засобів загального користування належать відповідні об'єкти автомобільного, морського, внутрішнього водного, залізничного транспорту і цивільної авіації, призначені для перевезень пасажирів і вантажів (див. також п. 1 коментаря до ст. 12.2; про залізничних коліях загального користування див. п. 2 коментарю до ст. 11.17).
2. Про вимоги, встановлених при здійсненні перевезення вантажів на внутрішньому водному транспорті та морському транспорті, див. відповідно п. 3, 4 коментарю до ст. 11.11. Згідно ст. 80 КВВТ перевізник і вантажоодержувач зобов'язані спільно перевірити в порту призначення масу вантажу, що прибув на несправному судні або з несправними запірно-пломбувальними пристроями, а також у разі прибуття вантажу з ознаками часткової втрати або пошкодження (псування). Маса вантажу в порту призначення перевіряється тим же способом, що і в порту відправлення.
При справності транспортної тари або пакетів вантаж видається відповідно до кількості вантажних місць або пакетів без перевірки маси вантажу, якщо інше не встановлено договором перевезення вантажу. При перевезенні вантажу, прийнятого перевізником відповідно до стандартної масою або певної відправником масою, в порту призначення перевіряється маса тільки пошкоджених вантажних місць.
Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця між масою вантажу, визначеної в порту відправлення, і масою вантажу, визначеної в порту призначення, не перевищує норму природної втрати маси даного вантажу і норму розбіжності у показаннях вагових приладів. Норми природного убутку маси вантажів при перевезенні вантажів встановлюються правилами перевезень вантажів.
У випадку, якщо недостача, пошкодження (псування) вантажу виявлені в порту призначення, перевізник зобов'язаний визначити розмір фактичної недостачі, пошкодження (псування) вантажу, а також суми, на яку знизилася його вартість. Витрати, пов'язані з визначенням розміру фактичної недостачі, пошкодження (псування) вантажу, а також суми, на яку знизилася його вартість, у тому числі витрати на проведення незалежної експертизи, несе перевізник.
Відповідальність перевізника або буксирувальника за неподання транспортних засобів, вантажовідправника чи відправника буксирі об'єкта за невикористання поданих транспортних засобів визначена ст. 115 КВВТ.
Відповідальність перевізника за недотримання термінів доставки вантажу і затримку відправлення пасажирського судна або прибуття його з запізненням або буксировщика за недотримання термінів доставки буксирі об'єкта встановлена ст. 116 КВВТ.
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу, багажу чи буксировщика за втрату або пошкодження буксирі об'єкта визначена ст. 117 КВВТ.
Відповідно до ст. 168 КТМ перевізник не несе відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу, що прибув в порт призначення в справних вантажних приміщеннях з справними пломбами відправника, доставленого в справній тарі без слідів розкриття в дорозі, а також перевозився у супроводі представника відправника або одержувача, якщо одержувач не доведе, що втрата або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу сталися з вини перевізника.
3. Стосовно до ч. 2 коментованої статті під залізничною станцією розуміється пункт, який розділяє залізничну лінію на перегони чи блок-ділянки, забезпечує функціонування інфраструктури залізничного транспорту, має колійний розвиток, що дозволяє виконувати операції з приймання, відправлення, обгону поїздів, операції з обслуговування пасажирів і прийому, видачі вантажів, багажу, вантажобагажу, а при розвинених колійних пристроях виконувати маневрові роботи з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами (ст. 2 Статуту залізничного транспорту Російської Федерації).
4. Згідно ст. 28 Статуту залізничного транспорту Російської Федерації завантажені вагони, контейнери повинні бути опломбовані запірно-пломбувальними пристроями перевізниками та за їх рахунок, якщо навантаження забезпечується перевізниками, або вантажовідправниками (відправниками) і за їх рахунок, якщо навантаження забезпечується вантажовідправниками (отруювачами). У випадках, визначених правилами перевезень вантажів залізничним транспортом, порожні вагони, контейнери повинні бути опломбовані в порядку, встановленому для завантажених вагонів, контейнерів.
Криті вагони, контейнери при перевезеннях в них вантажів для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, повинні бути опломбовані перевізником або довіреною особою вантажовідправника (відправника) за рахунок вантажовідправника (відправника).
У випадку розкриття вагонів, контейнерів для митного огляду або інших видів державного контролю митними органами або іншими органами державного контролю (нагляду) вагони, контейнери повинні бути опломбовані новими запірно-пломбувальними пристроями.
Витрати перевізника на надання запірно-пломбувальних пристроїв митним органам або іншим органам державного контролю (нагляду) відшкодовуються за рахунок вантажовідправників (відправників), вантажоодержувачів (одержувачів).
Загальні вимоги до застосовуваних на залізничному транспорті для опломбування вагонів, контейнерів запірно-пломбувальних пристроїв, а також перелік вантажів, перевезення яких допускаються у вагонах, контейнерах без запірно-пломбувальних пристроїв, але з обов'язковим встановленням закруток, встановлюються МПС Росії.
Типи застосовуваних при опломбування запірно-пломбувальних пристроїв і закруток, порядок обліку, зберігання та утилізації запірно-пломбувальних пристроїв встановлюються перевізником.
Забезпечення вантажовідправників запірно-пломбувальними пристроями і закрутками здійснюється за договором (про статус відправника, одержувача див. п. 2 коментарю до ст. 11.1).
Відповідно до ст. 41 Статуту залізничного транспорту Російської Федерації у разі прибуття вантажу в несправному вагоні, контейнері, а також у вагоні, контейнері з пошкодженими запірно-пломбувальними пристроями або запірно-пломбувальними пристроями попутних залізничних станцій перевізник при видачі вантажу на залізничній станції призначення без укладення окремого договору зобов'язаний здійснювати перевірку стану, маси і кількості місць вантажу.
Згідно ст. 79 Статуту залізничного транспорту Російської Федерації зняття запірно-пломбувальних пристроїв з вагонів стороною, що приймає вантажі з транспорту іншого виду, а одно опломбування вагонів, завантажених в портах, на автомобільних станціях стороною, яка передає вантажі на транспорт іншого виду, здійснюються відповідно до правил перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні, встановленими гл. 5 даного Статуту.
5. При здійсненні морських перевезень вантажі, що потребують тари і упаковці для забезпечення їх повного збереження при перевезеннях, повинні пред'являтися для перевезень у справній тарі та упаковці. Тара та упаковка, на які встановлено державні стандарти або для яких встановлені технічні умови, повинні відповідати їм. Такі вимоги застосовуються також і до пропонованим відправником контейнерам. Відправник зобов'язаний належним чином маркувати вантаж і представляти перевізнику необхідні відомості про нього. У разі, якщо вантаж вимагає особливого з нею поводження, відправник зобов'язаний інформувати перевізника про властивості вантажу і порядку поводження з ним.
6. При пошкодженні зазначених у цій статті транспортних засобів та пристроїв порушник навмисно або з необережності заподіює їм надолужуваних шкоду. Суб'єктами даного правопорушення можуть бути пасажири, громадяни, а також працівники залізничного, морського, внутрішнього водного і автомобільного транспорту, що заподіяли вказаний шкоду з необережності.
7. Про ліцензування перевізної діяльності на транспорті див. п. 3 коментарю до ст. 11.2, п. 5 коментарю до ст. 11.4, п. 5 коментарю до ст. 11.6. Порушення ліцензіатом правил забезпечення збереження вантажів є підставою для зупинення дії ліцензії або її анулювання (див. п. 1, 3 ст. 13 Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності").
8. Стосовно до ч. 2 коментованої статті до терміналів належать відповідні портові об'єкти, призначені для обробки контейнерних і пакетованих вантажів.
Про види морських портів див. п. 7 коментаря до ст. 11.7; до портів внутрішнього водного транспорту належать також гирлові порти (див. п. 10 ч. 2 ст. 23.39 КоАП).
9. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються:
посадовими особами ОВС (міліції), зазначеними в подп. "А" - "г" п. 14 коментаря до ст. 11.14;
посадовими особами відділень Ространсинспекции, зазначеними в ч. 2 ст. 23.36 КоАП;
стосовно до адміністративних правопорушень, скоєних на об'єктах автомобільного транспорту, - посадовими особами органів автомобільного транспорту, зазначеними в ч. 2 ст. 23.37 КоАП;
в частині адміністративних правопорушень, скоєних на об'єктах морського транспорту, - посадовими особами державної служби морського флоту Мінтрансу Росії, зазначеними в ч. 2 ст. 23.38 КоАП, з урахуванням процесуальних особливостей, встановлених ч. 3 ст. 23.38 КоАП;
стосовно до адміністративних правопорушень, скоєних на об'єктах внутрішнього водного транспорту, - посадовими особами державної служби річкового флоту Мінтрансу Росії, зазначеними в ч. 2 ст. 23.39 КоАП;
в частині адміністративних правопорушень, скоєних на об'єктах залізничного транспорту, - посадовими особами системи МПС Росії, зазначеними в ч. 2 ст. 23.41 КоАП, з урахуванням процесуальних особливостей, встановлених ч. 3 ст. 23.41 КоАП;
стосовно до адміністративних правопорушень, скоєних на об'єктах цивільної авіації, - посадовими особами державної служби цивільної авіації Мінтрансу Росії, зазначеними в п. 1 ч. 2 ст. 23.42 КоАП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 11.15 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
    Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
    У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
    Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
    Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua