Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б . Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 11.27


1. Відповідно до ст. 9 Федерального закону від 24 липня 1998 р. N 127-ФЗ перевізники, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, повинні використовувати тільки транспортні засоби, що мають реєстраційні та розпізнавальні знаки своєї держави. При цьому причепи або напівпричепи можуть мати реєстраційні та розпізнавальні знаки іншої держави.
2. Відповідно до п. 9 Положення про державний контроль за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень, затвердженого Постановою Уряду РФ від 31 жовтня 1998 р. N 1272, перевірку відмітних знаків держави, на території якого зареєстровано транспортний засіб, товарно-транспортних та інших документів, передбачених міжнародними договорами РФ, здійснюють посадові особи Ространсинспекции.
3. Відповідно до Федерального закону "Про державний контроль за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень та про відповідальність за порушення порядку їх виконання" під регулярної пасажирської міжнародної автомобільної перевезенням розуміється перевезення пасажирів автобусом за заздалегідь узгодженим маршрутом прямування із зазначенням початкового та кінцевого пунктів перевезення, зупиночних пунктів руху автобуса та розкладу його руху. Нерегулярна пасажирська міжнародна автомобільна перевезення - не є регулярною пасажирської міжнародної автомобільної перевезенням перевезення пасажирів автобусом. У випадках, передбачених міжнародними договорами в галузі міжнародного автомобільного сполучення, якщо нерегулярні пасажирські міжнародні автомобільні перевезення здійснюються без дозволів, водії транспортних засобів повинні мати списки пасажирів.
4. Вичерпний Перелік документів, які повинні знаходитися на автотранспортному засобі при здійсненні міжнародних перевезень і пред'являються у відповідних випадках для перевірки, затверджений Мінтрансом РФ 27 жовтня 1998
До загальних документам, включеним до зазначеного Переліку, належать:
- міжнародне або національне водійське посвідчення на право керування автотранспортним засобом, відповідне Конвенції про дорожній рух;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- свідчення про страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу;
(Російські перевізники крім перерахованих документів повинні мати дорожній лист і ліцензійну картку.)
- наявність (ведення) реєстраційних листків (тахограм);
- дозвіл на проїзд автотранспортного засобу по території іноземної держави (російське, іноземне дозвіл) або дозвіл ЄКМТ (багатостороннє) або спеціальний дозвіл (російське дозвіл зі спеціальною позначкою) на перевезення в треті країни або з третіх країн.
До документів, які повинні знаходитися на автотранспортному засобі при перевезенні вантажів міжнародним автомобільним транспортом, відповідно до зазначеного Переліку відносяться:
- товарно-транспортна накладна (CMR) в відповідно до вимог Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) і відвантажувальні специфікації по кожному найменуванню вантажу;
(К товарно-транспортної документації належать CMR та всі прикладені до неї документи: відвантажувальних специфікація, фактура- специфікація, сертифікат про якість, карантинний і ветеринарний сертифікати або свідоцтва. Ці документи складаються російською мовою і на одній з іноземних мов. Бланки всіх товарно-транспортних документів мають бути виготовлені в друкарні і заповнюватися на друкарській машинці. Вони передаються перевізнику разом з товарно- транспортної накладної.)
- свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення швидкопсувних вантажів (свідоцтво УПС) відповідно до Угоди про перевезення швидкопсувних вантажів 1975 р.;
- свідчення про допущення транспортного засобу до міжнародного перевезення вантажів під митними пломбами і печатками (конвенція МДП).
Додаткові документи, необхідні при перевезенні міжнародним автомобільним транспортом небезпечних (особливо небезпечних) вантажів, великогабаритних, великовагових вантажів, визначені п. 9 - 14 зазначеного Переліку.
До документів, які повинні знаходитися на автотранспортному засобі при здійсненні міжнародних автомобільних транспортом нерегулярних пасажирських перевезень, згідно з п. 19, 20 зазначеного Переліку відносяться:
- дозвіл на проїзд автотранспортного засобу по території іноземної держави, в тому числі на проходження транзитом через територію країни, а також відповідно спеціальний дозвіл (російське дозвіл зі спеціальною позначкою) на перевезення в треті країни і з третіх країн;
- список пасажирів при проїзді без дозволу у випадках, передбачених міжнародними договорами РФ.
5. Суб'єктом даного адміністративного правопорушення є водій транспортного засобу, який здійснює міжнародну автомобільну перевезення.
6. Про статус міжнародного автомобільного перевезення див. п. 1, 6 коментаря до ст. 11.23; див. також п. 7 коментаря до ст. 11.26. Про посадових осіб органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 7 коментаря до ст. 11.25.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 11.27 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua