Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 12.2


1. До транспортних засобів за змістом даної статті відносяться автомототранспортних засобів, відповідні технічним параметрам, визначеним приміткою до ст. 12.1 КоАП, причепи до них, підлягають державній реєстрації, а також трактора, інші самохідні дорожньо-будівельні та інші машини, трамваї, тролейбуси.
Про порядок реєстрації транспортних засобів див. п. 1 коментаря до ст. 12.1.
2. Згідно з Основними положеннями по допуску транспортних засобів до експлуатації й обов'язками посадових осіб по забезпеченню безпеки дорожнього руху на механічних транспортних засобах (крім трамваїв і тролейбусів) і причепах повинні бути встановлені на передбачених для цього місцях реєстраційні знаки відповідного зразка, а на автомобілях, крім того, розміщуються в правому нижньому кутку вітрового скла талон про проходження державного технічного огляду та у встановлених випадках ліцензійна картка.
Цифри і букви реєстраційних знаків повинні бути повторені на задній стінці кузовів вантажних автомобілів, причепів (крім причепів до легкових автомобілів та мотоциклів) і автобусів (крім особливо малих). Висота цифр - не менше 300 мм, ширина - не менше 120 мм, товщина штриха - 30 мм, розмір літер - 2/3 від розміру цифр.
На трамваях і тролейбусах встановлюються реєстраційні номери, що надаються відповідними відомствами.
3. Перелік цифрових кодів регіонів Російської Федерації, що застосовуються на державних реєстраційних знаках транспортних засобів та іншої спеціальної продукції, необхідної для допуску транспортних засобів та їх водіїв до участі в дорожньому русі, а також Перелік цифрових кодів, що застосовуються на реєстраційних знаках для позначення транспортних засобів співробітників дипломатичних представництв , консульських установ, міжнародних (міждержавних) організацій, акредитованих при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, затверджені Наказом МВС Росії від 28 березня 2002 р. N 282 "Про державні реєстраційних знаках транспортних засобів" (в ред. Наказу МВС Росії від 20 листопада 2002 р . N 1135). Пунктом 4.2 даного Наказу передбачено орієнтувати співробітників Державтоінспекції на виявлення фактів експлуатації транспортних засобів з нестандартними або нечитабельним реєстраційними знаками, а також з реєстраційними знаками, встановленими з порушенням вимог Правил дорожнього руху Російської Федерації, затверджених Постановою Уряду РФ від 23 жовтня 1993 р. N 1090.
4. Порядок видачі та обліку особливих державних реєстраційних знаків визначено Інструкцією, затвердженою Наказом МВС Росії від 10 березня 2000 р. N 258 (зареєстровано в Мін'юсті Росії 23 березня 2000 р. N 2164). Відповідно до зазначеної Інструкції під особливими державними реєстраційними знаками розуміються державні реєстраційні знаки типу 1, що відповідають вимогам ГОСТ Р 50577 "Знаки державні реєстраційні транспортних засобів. Типи і основні розміри. Технічні вимоги", на яких замість цифрового коду регіону реєстрації та написи "RUS" розміщено зображення Державного прапора Російської Федерації.
Згідно п. 7.15 Переліку несправностей і умов, при яких забороняється експлуатація транспортних засобів (в ред. Постанови Уряду РФ від 21 лютого 2002 р. N 127; див. п. 1 коментаря до ст. 12.5), наявність на транспортному засобі державного реєстраційного знака, який не відповідає ГОСТ Р 50577-93, або порушення способу його установки, визначеного зазначеним ГОСТом, несумісне з експлуатацією транспортного засобу.
Особливі державні реєстраційні знаки можуть видаватися члену Ради Федерації або депутатові Державної Думи Федеральних Зборів РФ для обладнання особистого (що знаходиться у власності) легкового автомобіля (замість службового), використовуваного ним для здійснення своїх повноважень.
Відповідно до Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації експлуатація транспортних засобів без укріплених на встановлених місцях реєстраційних знаків, що мають приховані, підроблені, змінені номери вузлів і агрегатів або реєстраційні знаки, забороняється.
Справжньою статтею передбачена адміністративна відповідальність за такі протиправні дії:
- управління зареєстрованим транспортним засобом з реєстраційними знаками, що не відповідають вимогам державного стандарту або встановленими з порушенням зазначених вимог;
- керування незареєстрованим транспортним засобом без державних реєстраційних знаків, за винятком транспортного засобу, зазначеного в примітці до ст. 12.1 КоАП;
- управління зареєстрованим транспортним засобом без державних реєстраційних знаків;
- установка на транспортному засобі свідомо підроблених державних реєстраційних знаків;
- управління транспортним засобом зі свідомо підробленими державними реєстраційними знаками.
Підробка або знищення ідентифікаційного номера, номера кузова, шасі, двигуна, а також підробка державного реєстраційного знака транспортного засобу з метою експлуатації або збуту транспортного засобу, а так само збут транспортного засобу з завідомо підробленим ідентифікаційним номером, номером кузова, шасі, двигуна або із завідомо підробленим державним реєстраційним знаком кваліфікуються як злочин (ч. 1 ст. 326 КК).
5. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються посадовими особами ОВС, зазначеними в подп. "А" п. 6 коментарю до ст. 12.1, а стосовно до правопорушень, передбачених ч. 1 і 2 коментованої статті, - посадовими особами, зазначеними в подп. "Б", "в" п. 6 коментарю до ст. 12.1.
Відповідно до ч. 2 ст. 23.2 КоАП зазначені посадові особи мають право передавати справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, на розгляд комісіям у справах неповнолітніх і захисту їх прав.
Про справляння адміністративного штрафу у випадках, передбачених ч. 1 і 2 коментованої статті, см. п. 7 коментаря до ст. 12.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 12.2 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua