Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 13.2


1. Диспозиція коментованої статті відповідає диспозиції ст. 136.1 КпАП РРФСР ("Самовільне підключення кінцевого обладнання до мереж електрозв'язку"). Відповідно до вказівки Міністерства зв'язку РФ від 13 лютого 1997 р. N 21-у "Рішення про порядок взаємодії операторів електрозв'язку та органів Госсвязьнадзора Росії з питання забезпечення реалізації статті 136.1" Самовільне підключення кінцевого обладнання до мереж електрозв'язку "Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції Федерального закону від 6 серпня 1996 р. N 108-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення" під мережею електрозв'язку розуміється технологічна система, що забезпечує надання одного або декількох видів зв'язку, телефонний, телеграфний, факсимільний передачу даних та інших видів документальних повідомлень. Під кінцевим обладнанням маються на увазі знаходяться в користуванні абонентів технічні засоби формування сигналів і повідомлень електрозв'язку, що використовуються для передачі і прийому інформації по електричних мережах. Під підключенням кінцевого обладнання до мережі електрозв'язку розуміються дії, що забезпечують доступ технічних засобів і кінцевих (абонентських) пристроїв до мережі електрозв'язку та (або) до функціональних елементів даної мережі з метою отримання послуг електрозв'язку.
2. Дозволом на підключення кінцевого обладнання до мережі електрозв'язку вважаються:
- договір між оператором зв'язку і абонентом (користувачем), що дає абоненту (користувачеві) можливість отримання послуг електрозв'язку з використанням засобів мережі оператора зв'язку, що визначає номенклатуру послуг, що надаються даному абоненту, і закріплює за ним індивідуальні абонентські атрибути (наприклад, абонентський номер, пароль, ідентифікатор, адреса поштової скриньки, в тому числі електронного, тощо);
- реєстрація оператором зв'язку факту підключення кінцевого обладнання користувача (для тих випадків, коли взаємини не оформлені договором) з моменту відкриття абонемента на користування послугами електрозв'язку. Для мереж рухомого радіотелефонного зв'язку крім договору між оператором та абонентом (користувачем) необхідно дозвіл регіонального органу Госсвязьнадзора на експлуатацію абонентської радіостанції (наявність обох документів обов'язково).
3. До самовільним підключенням кінцевого обладнання відносяться :
- підключення до ланцюга абонента на місцевій телефонній мережі (на рівні кросу АТС, абонентського магістрального або розподільного кабелю, розподільної шафи, розподільного ящика, розподільної коробки або кабелю абонентської проводки);
- підключення до ланцюга таксофона (місцевого, міжміського, універсального) на місцевій телефонній мережі (на рівні кросу АТС, абонентського магістрального або розподільного кабелю, розподільної шафи, розподільного ящика, розподільної коробки або кабелю проводки до таксофону, а також самого таксофона);
- підключення (шляхом використання або модифікації відповідних програмно-технічних засобів) до системи рухомого радіотелефонного зв'язку на рівні радиотракта;
- підключення до мережі передачі даних або телематичних службам шляхом використання індивідуальних абонентських атрибутів інших користувачів з метою отримання послуг електрозв'язку.
4. Виявлення несанкціонованих підключень кінцевого обладнання до мереж електрозв'язку проводиться оператором зв'язку як на підставі заяв абонентів (користувачів) з приводу:
- незгоди з виставленим рахунком з оплати послуг зв'язку;
- виявлення самим абонентом (користувачем) підключень до свого кінцевого обладнання;
- перешкод, що мають місце при передачі або отриманні інформації по мережі електрозв'язку, в тому числі при використанні самим абонентом (користувачем) несертифікованого кінцевого обладнання, - так і самостійно (наприклад, при підключенні до таксофонах).
5. Оператор зв'язку після отримання заяви від абонента (користувача) про що має місце самовільне підключенні кінцевого обладнання чи інших зазначених вище обставин проводить службове розслідування з приводу фактів порушення технічної експлуатації мережі зв'язку. Термін проведення розслідування залежить від часу надходження заяви від абонента (користувача), але не повинен перевищувати одного місяця з моменту подачі заяви.
Обстеження стану технічних засобів телефонної мережі з метою виявлення факту незаконного підключення здійснюється у строк, що не перевищує трьох днів з моменту виявлення необхідності такого обстеження. Воно проводиться особою, уповноваженою на то оператором зв'язку (монтери ГТС, СТС, начальники змін МТС, електромеханіки тощо). При необхідності до обстеження можуть бути залучені представники органів внутрішніх справ і регіональних органів Госсвязьнадзора Росії.
В результаті проведеного обстеження можливого місця самовільного підключення кінцевого обладнання складається акт обстеження.
6. У разі виявлення при обстеженні правопорушника і на підставі складеного акта обстеження можливого місця підключення кінцевого обладнання особою, уповноваженою на те регіональними органами Госсвязьнадзора Росії, складається протокол про адміністративне правопорушення. До протоколу додаються матеріали, необхідні для встановлення вини особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.
7. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 7 коментаря до ст. 13.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до статті 13.2"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, А. Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості і пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як слід з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua