Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 14.10


1. Згідно із Законом РФ від 23 вересня 1992 р. N 3520-1 "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак) - це позначення, що дозволяють відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг (далі - товари) інших юридичних або фізичних осіб.
Використанням товарного знака вважається застосування його на товарах, для яких товарний знак зареєстрований, і (або) на їх упаковці власником товарного знака. Право на використання товарного знака може бути також надано власником товарного знака (ліцензіаром) іншій особі (ліцензіату) за ліцензійним договором.
Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів ліцензіата буде не нижчою від якості товарів ліцензіара і що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.
Використанням може бути визнано також застосування товарного знака в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Російській Федерації, за наявності поважних причин незастосування товарного знака на товарах та (або) їх упаковці. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на основі договору використовувати свій товарний знак поряд з товарним знаком виробника товарів, а також замість товарного знака останнього.
2. Слід відрізняти статус ліцензіата, певний стосовно відносин, регульованим Законом РФ "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів", від правового положення ліцензіата, встановленого Федеральним законом "Про ліцензування окремих видів діяльності".
За змістом ст. 26 Закону РФ "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" надання ліцензії на використання товарного знака несумісне з ліцензуванням окремих видів діяльності, вичерпний перелік яких визначено п. 1 ст. 17 Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності", а стосовно до видів діяльності, на які його дія не поширюється, - іншими федеральними законами.
3. Використанням найменування місця походження товару вважається застосування його на товарі, упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, банках та іншої документації, пов'язаної з введенням товару в господарський оборот. Не допускається використання зареєстрованого найменування місця походження товару особами, які не мають свідоцтва, навіть якщо при цьому вказується справжнє місце походження товару або найменування використовується у перекладі або в поєднанні з такими виразами, як "рід", "тип", "імітація" і тому подібними , а також використання східного позначення для однорідних товарів, здатного ввести споживачів в оману щодо місця походження та особливих властивостей товару.
Володар свідоцтва не має права надавати ліцензії на користування найменуванням місця походження товару іншим особам.
Володар свідоцтва може проставляти поряд з найменуванням місця походження товару попереджувальне маркування, яке вказує на те, що застосовується позначення є найменуванням місця походження товару, зареєстрованим в Російській Федерації.
4. Використання громадянином, посадовою особою, юридичною особою чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або схожих з ними позначень для однорідних товарів з порушенням зазначених вимог кваліфікується як аналізованого адміністративного проступку.
Індивідуальні підприємці, які вчинили розглядається адміністративне правопорушення, несуть адміністративну відповідальність як посадові особи відповідно до санкцією коментованій статті (про кореляції статусу індивідуального підприємця і посадової особи див. п. 6 коментаря до ст. 2.4).
5. Незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або схожих з ними позначень для однорідних товарів, якщо це діяння скоєно неодноразово або заподіяло великий збиток, кваліфікується як злочин (ч. 1 ст. 180 КК).
6. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються суддями (див. п. 8 коментарю до ст. 14.1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 14.10 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua