Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 14.18


1. Даною статтею встановлено адміністративну відповідальність за протиправне використання етилового спирту, отриманого методами промислового виробництва (див. п. 4 коментарю до ст. 14.17).
Згідно з Федеральним законом від 22 листопада 1995 р. N 171-ФЗ "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції" (в ред. Федерального закону від 7 січня 1999 р. N 18-ФЗ) під етиловим спиртом розуміється спирт, вироблений з харчової або нехарчової сировини методом спиртового бродіння або гідратацією етилену з подальшою перегонкою і ректифікацією або без неї; під спиртовмісної нехарчової продукцією мається на увазі нехарчова продукція (у тому числі будь-які розчини, емульсії, суспензії і інші види нехарчової продукції), вироблена з використанням етилового спирту, денатурату або спиртовмісних відходів виробництва етилового спирту, з вмістом етилового спирту понад 1,5% об'єму готової продукції; до спиртовмісної харчової продукції належить харчова продукція (у тому числі будь-які розчини, емульсії, суспензії і інші види харчової продукції, за винятком алкогольної продукції), вироблена з використанням етилового спирту, виробленого з харчової сировини, з вмістом етилового спирту понад 1,5% об'єму готової продукції.
2. Згідно п. 1 ст. 26 Федерального закону "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції" в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції забороняється використання етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції.
3. Відповідно до п. 1 ст. 25 Федерального закону "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції" етиловий спирт, алкогольна та спиртовмісна продукція підлягають вилученню з незаконного обігу в разі, якщо вони реалізуються з вмістом у своєму складі етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини або має денатурирующие добавки, за винятком спиртовмісної нехарчової продукції.
Конфісковані етиловий спирт, алкогольна та спиртовмісна продукція, що не відповідають державним стандартам і технічним умовам, а також алкогольна продукція, що містить у своєму складі етиловий спирт, вироблений з нехарчової сировини, або має денатурирующие добавки, підлягають переробці на договірних умовах в етиловий спирт для технічних потреб або спиртовмісну нехарчову продукцію. При неможливості здійснити таку переробку конфісковані етиловий спирт, алкогольна та спиртовмісна продукція підлягають знищенню.
4. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються суддями (див. п. 8 коментарю до ст. 14.1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 14.18 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua