Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 17.10


1. Згідно ч. 1 ст. 70 Конституції РФ Державні прапор, герб і гімн Російської Федерації, їх опис та порядок офіційного використання встановлюються федеральним конституційним законом.
2. Правила використання Державного прапора Російської Федерації встановлені Федеральним конституційним законом від 25 грудня 2000 р. N 1-ФКЗ "Про Державний прапор Російської Федерації".
Будинки, на яких Державний прапор піднімається, вивішується постійно, у дні державних свят РФ, приміщення, в яких він встановлюється постійно, а також порядок розміщення Державного прапора на транспортних засобах визначені ст. 2 - 5 зазначеного Федерального конституційного закону.
Правила використання Державного прапора РФ включають і порядок використання його зображень, встановлений ст. 9 Федерального конституційного закону "Про Державний прапор Російської Федерації". Відповідно до Постанови Уряду РФ від 7 червня 2001 р. N 442 "Про заходи щодо реалізації статті 9 Федерального конституційного закону" Про Державний прапор Російської Федерації "зображення Державного прапора Російської Федерації наноситься на повітряні судна РФ, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден РФ , на військово-транспортні повітряні судна, що використовуються для польотів за межі РФ, а також на ракетно-космічні комплекси, що запускаються РФ.
Правила нанесення зображення Державного прапора РФ на повітряні судна РФ, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден РФ, встановлюються Міністерством транспорту РФ, на військово-транспортні повітряні судна, що використовуються для польотів за межі РФ, - Міністерством оборони РФ, на ракетно-космічні комплекси, що запускаються РФ, - Російським авіаційно-космічним агентством.
3. Правила використання Державного герба Російської Федерації включають умови його відтворення (приміщення), певні Федеральним конституційним законом від 25 грудня 2000 р. N 2-ФКЗ "Про Державний герб Російської Федерації". Згідно ст. 8 зазначеного Федерального конституційного закону герби (геральдичні знаки) суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності не можуть бути ідентичні Державному гербу РФ.
Державний герб РФ не може бути використаний як геральдичної основи гербів (геральдичних знаків) суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій.
Порядок виготовлення, використання, зберігання та знищення бланків, печаток та інших носіїв зображення Державного герба Російської Федерації встановлено Постановою Уряду РФ від 27 грудня 1995 р. N 1268 "Про впорядкування виготовлення, використання, зберігання та знищення печаток і бланків з відтворенням Державного герба Російської Федерації" (в ред. Постанови Уряду РФ від 8 червня 2001 р. N 450). Згідно п . 1 даної Постанови Уряду РФ виготовлення печаток і бланків з відтворенням Державного герба РФ здійснюється по замовленнях федеральних органів державної влади, інших державних органів, організацій і установ, а також органів, організацій та установ незалежно від форми власності, наділених окремими державно-владними повноваженнями.
4. Правила використання Державного гімну Російської Федерації встановлені Федеральним конституційним законом від 25 грудня 2000 р. N 3-ФКЗ "Про Державний гімн Російської Федерації" (в ред. Федерального конституційного закону від 22 березня 2001 р . N 2-ФКЗ). Музична редакція і текст Державного гімну Російської Федерації затверджені додатками 1 і 2 до зазначеного Федерального конституційного закону. Згідно ст. 2, 5 Федерального конституційного закону "Про Державний гімн Російської Федерації" Державний гімн РФ представляє собою музично-поетичне твір, який виконувався у випадках, передбачених цим Федеральним конституційним законом.
Державний гімн РФ може виконуватися в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або іншому вокальному та інструментальному варіанті. При цьому можуть використовуватися засоби звуко-та відеозапису , а також кошти теле-і радіотрансляції.
Державний гімн РФ повинен виконуватись в точній відповідності з затвердженими музичною редакцією і текстом.
При проведенні офіційних заходів на територіях іноземних держав виконання Державного гімну РФ здійснюється відповідно до правил, встановлених Міністерством закордонних справ РФ, з урахуванням традицій країни перебування.
Державний гімн РФ виповнюється при проведенні офіційних церемоній, під час спортивних змагань на території РФ і за її межами відповідно до правил проведення цих змагань.
5. Наруга над Державним гербом РФ або Державним прапором РФ кваліфікується як злочин (ст. 329 КК).
6. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 8 коментарю до ст. 17.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до статті 17.10"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якому закону про усунення або пом'якшувальному відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua