Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 17.6


1. Згідно ст. 81 - 83 Закону РРФСР від 8 липня 1991 р. N 976 "Про судоустрій РРФСР" (в ред. Федерального закону від 2 січня 2000 р. N 37-ФЗ) громадяни, посадові особи державних органів, а також підприємств, установ і організацій зобов'язані представити районної, міської, крайової, обласної адміністрації за її запитом інформацію, необхідну для складання списків присяжних засідателів.
Крайова, обласна, районна, міська адміністрація щорічно доставляє загальні і запасний списки присяжних засідателів, включаючи в них необхідне для нормальної роботи крайового, обласного суду число громадян, які постійно проживають в районах та містах краю, області. Число що включаються в загальні списки присяжних засідателів краю, області громадян, які постійно проживають в районах та містах краю, області, має приблизно відповідати в існуючій пропорції кількістю жителів кожного району та міста краю, області. Число громадян, що включаються в запасний список присяжних засідателів, визначається главою крайової, обласної адміністрації в розмірі не більше 1/4 всіх присяжних засідателів, що включаються в загальні списки.
Терміни та порядок складання загальних і запасного списків присяжних засідателів визначаються главою крайової, обласної адміністрації.
2. Голова крайового, обласного суду завчасно вносить чолі крайової, обласної адміністрації уявлення про кількість присяжних засідателів, необхідних для нормальної роботи крайового, обласного суду. Крайова, обласна адміністрація встановлює і повідомляє голові районної, міської адміністрації число громадян, яких необхідно включити в списки присяжних засідателів від відповідного району чи міста.
Загальні списки присяжних засідателів складаються районної, міської адміністрацій окремо по кожному району і місту краю, області на основі списків виборців шляхом випадкової вибірки встановленого числа громадян. Про складання загальних списків присяжних засідателів районна, міська адміністрація сповіщає населення і протягом двох тижнів після цього допускає всіх бажаючих до ознайомлення з ними, розглядає надходять заяви. Уточнені загальні списки присяжних засідателів, підписані головою районної, міської адміністрації, представляються чолі крайової, обласної адміністрації. Крайова, обласна адміністрація складає на підставі надійшли загальних списків присяжних засідателів району та міста єдині загальні списки присяжних засідателів краю, області. Одночасно з складанням загальних списків присяжних засідателів крайова, обласна адміністрація становить запасний список присяжних засідателів, в який включаються тільки громадяни, які постійно проживають в крайовому, обласному центрі або в іншому постійному місці знаходження відповідного суду.
3. За змістом цієї статті встановлена нею адміністративна відповідальність настає лише у випадках неподання інформації, необхідної районної, міської, крайової або обласної адміністрації для складання списків присяжних засідателів відповідно до Закону РРФСР "Про судоустрій РРФСР".
Таким чином, порушення порядку складання списків присяжних засідателів у тих випадках, коли одержувачами інформації є інші особи, не підпадають під дію коментованої статті. Це відбувається і у випадках порушення порядку формування та затвердження списків арбітражних засідателів у відповідності з Федеральним законом від 30 травня 2001 р. N 70-ФЗ "Про арбітражних засідателів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації", згідно ст. 3 якого списки арбітражних засідателів формують арбітражні суди суб'єктів Федерації на основі пропозицій про кандидатури арбітражних засідателів, спрямованих в зазначені суди торгово-промисловими палатами, асоціаціями та об'єднаннями підприємців, іншими громадськими та професійними об'єднаннями.
Списки арбітражних засідателів представляються арбітражними судами суб'єктів Федерації у Вищий Арбітражний Суд РФ і затверджуються Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ (див. також п. 2 коментарю до ст. 17.5).
4. Що стосується карному судочинству складання попереднього списку присяжних засідателів здійснюється за правилами, передбаченими ст. 326 КПК.
5. Дане правопорушення виражається у неподанні громадянами, посадовими особами державних органів, а також підприємств, установ, організацій інформації, необхідної для складання списків присяжних засідателів, або в поданні завідомо невірної інформації. Подання інформації, що містить відомості про осіб, які не підлягають включенню до списків присяжних засідателів, тягне заходи адміністративної відповідальності, передбачені статтею коментарів. Перелік осіб, які не підлягають включенню до списків присяжних засідателів, визначено ст. 80 Закону РРФСР "Про судоустрій РРФСР".
6. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 8 коментарю до ст. 17.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 17.6 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua