Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б . Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 20.2


1. Відповідно до ст. 16 Федерального закону від 25 липня 2002 р. N 114-ФЗ "Про протидію екстремістської діяльності" (див. також п. 1 коментаря до ст. 20.3) при проведенні зборів, мітингів, демонстрацій, ходів і пікетування не допускається здійснення екстремістської діяльності. Організатори масових акцій несуть відповідальність за дотримання встановлених законодавством РФ вимог, що стосуються порядку проведення масових акцій, недопущення здійснення екстремістської діяльності, а також її своєчасного припинення. Про зазначеної відповідальності організатори масової акції до її проведення попереджаються у письмовій формі органами внутрішніх справ РФ.
Учасникам масових акцій забороняється мати при собі зброю (за винятком тих місцевостей, де носіння холодної зброї є приналежністю національного костюма), а також предмети, спеціально виготовлені або пристосовані для заподіяння шкоди здоров'ю громадян або матеріальної шкоди фізичним та юридичним особам.
При проведенні масових акцій не допускаються залучення для участі в них екстремістських організацій, використання їх символіки або атрибутики, а також поширення екстремістських матеріалів. У разі виявлення даних обставин організатори масової акції або інші особи, відповідальні за її проведення, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення зазначених порушень. Недотримання даного обов'язку тягне за собою припинення масової акції на вимогу представників органів внутрішніх справ РФ і відповідальність її організаторів на підставах та в порядку, які передбачені законодавством РФ.
Згідно ст. 11 Закону РФ від 15 квітня 1993 р. N 4802-1 "Про статус столиці Російської Федерації" (в ред. Федерального закону від 18 липня 1995 р. N 107-ФЗ) збори, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування та інші публічні заходи в м. Москві - столиці Російської Федерації проводяться відповідно до Федерального закону про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетування.
Федеральний закон, передбачений ст. 11 Закону РФ "Про статус столиці Російської Федерації", не прийнятий. Про статус зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування див. п. 1 коментаря до ст. 5.38. Слід відрізняти правове становище зазначених публічних заходів від статусу страйку (див. п. 2, 3 коментарю до ст. 5.34).
Перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування або участі в них, а одно примус до участі в зазначених публічних заходах кваліфікуються відповідно до ст. 5.38 КоАП.
2. Відповідно до п. 2 ст. 11 Федерального закону від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" громадяни мають право брати участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні, зборі підписів під петиціями, референдумах з питань охорони навколишнього середовища.
Згідно п. 2 ст. 7 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" (в ред. Федерального закону від 26 липня 2001 р. N 105-ФЗ) військовослужбовці мають право у вільний від виконання обов'язків військової служби час мирно, без зброї брати участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні, проведених поза територією військової частини.
3. Згідно з Федеральним законом від 21 листопада 1995 р. N 170-ФЗ "Про використання атомної енергії":
ядерні установки - споруди та комплекси з ядерними реакторами, в тому числі атомні станції, судна та інші плавзасоби, космічні та літальні апарати, інші транспортні і транспортабельні кошти; споруди та комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими ядерними реакторами, критичними і підкритичній ядерними стендами; споруди, комплекси, полігони, установки і пристрої з ядерними зарядами для використання в мирних цілях; інші містять ядерні матеріали споруди, комплекси, установки для виробництва, використання, переробки, транспортування ядерного палива і ядерних матеріалів;
радіаційні джерела - не відносяться до ядерних установок комплекси, установки, апарати, обладнання та вироби, в яких містяться радіоактивні речовини або генерується іонізуюче випромінювання;
пункти зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховища радіоактивних відходів (пункти зберігання) - не пов'язані з ядерним установкам і радіаційним джерел стаціонарні об'єкти і споруди, призначені для зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
ядерні матеріали - матеріали, що містять або здатні відтворити діляться (розщеплюються) ядерні речовини;
радіоактивні речовини - не відносяться до ядерним матеріалам речовини, що випускають іонізуюче випромінювання;
радіоактивні відходи - ядерні матеріали та радіоактивні речовини, подальше використання яких не передбачається.
За змістом ст. 61 Федерального закону "Про використання атомної енергії" в якості адміністративного правопорушення розглядаються: участь в організації та проведенні на території ядерної установки, радіаційного джерела або пункту зберігання несанкціонованих заходів, організація і проведення мітингів, інших громадських заходів поза територією ядерної установки, радіаційного джерела або пункту зберігання, якщо в результаті організації та проведення таких громадських заходів може відбутися порушення працездатності ядерної установки, радіаційного джерела або пункту зберігання, або буде утруднено виконання працівниками зазначених об'єктів своїх трудових обов'язків, або будуть мати місце інші загрози безпеки населення і навколишнього середовища.
4. Згідно ч. 3 коментованої статті в якості проступку розглядається проведення несанкціонованих громадських заходів.
Порушення встановленого порядку організації, порядку проведення санкціонованих зборів, мітингу, ходи або пікетування в безпосередній близькості від території ядерної установки, радіаційного джерела або пункту зберігання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин кваліфікується відповідно за ч. 1 і 2 даної статті.
5. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються світовими суддями (СР ч. 1 ст. 23.1 КоАП і абз. 4 ч. 3 даної статті).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 20.2 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua