Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 20.20


1. Під громадським місцем розуміються будь-які об'єкти реального або потенційного перебування фізичних осіб: парк, стадіон, сквер відносяться до громадських місць навіть і в той часовий період, коли громадяни там відсутні, важливо, що вони гіпотетично можуть перебувати там і стати мимовільними свідками або учасниками протиправних дій (в деяких громадських місцях - парк, вулиця та ін - і в будь-який час доби).
2. Розпивання алкогольної і спиртовмісної продукції, так само як і хуліганство, завжди є дією правопорушника, для його кваліфікації не має значення наступ фізичних наслідків (релаксації, транквілізуючі впливу вживання спиртного) - проступок вважається завершеним в момент волевиявлення правопорушника, тобто в момент початку вживання зазначеної продукції, засобів, речовин.
3. У розпиванні алкогольної і спиртовмісної продукції групою осіб містяться ознаки, що обтяжують адміністративну відповідальність, незалежно від того, чи перебували порушники в стані алкогольного сп'яніння (див. коментар до ст. 4.3).
4. До правопорушенню, зазначеному в ч. 1 коментованої статті, не відноситься розпивання алкогольної і спиртовмісної продукції в ресторанах, кафе і подібних місцях, де вживання спиртного обумовлено їх призначенням і випливає із суті надаваних послуг. Розпивання спиртних напоїв у магазинах, що здійснюють роздрібний продаж зазначеної продукції, але не призначених для її продажу в розлив, містить ознаки аналізованого правопорушення.
5. Про статус наркотичних засобів, психотропних та одурманюючих речовин див. коментарі до ст. 6.8 - 6.10.
Визначення алкогольної і спиртовмісної продукції, встановлене приміткою до коментарів статті, діє тільки стосовно до даної статті КпАП.
При кваліфікації інших адміністративних правопорушень слід керуватися дефініціями спиртних напоїв (див. п. 2 коментарю до ст. 6.10), алкогольної продукції, спиртовмісної продукції (див. п. 1 коментаря до ст. 14.16), встановленими Федеральним законом від 22 листопада 1995 р. N 171-ФЗ "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції".
Адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 коментованої статті, вважається завершеним в момент початку споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, інших одурманюючих речовин в громадських місцях. Споживання зазначених коштів, речовин в інших місцях кваліфікується за ст. 6.9 КоАП.
До суб'єктів даного адміністративного правопорушення належать повнолітні громадяни, а також неповнолітні громадяни, які досягли шістнадцятирічного віку; вчинення розглянутого проступку неповнолітніми у віці до 16 років кваліфікується за ст. 20.22 КоАП (див. також ч. 1 ст. 23.2 КпАП).
6. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються:
- начальниками територіальних управлінь (відділів) внутрішніх справ і прирівняних до них ОВС, їх заступниками, начальниками територіальних відділів (відділень) міліції, їх заступниками - відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 23.3 КоАП;
- начальниками лінійних управлінь (відділів, відділень) внутрішніх справ на транспорті, їх заступниками - за п. 2 ч. 2 ст. 23.3 КоАП;
- начальниками чергових змін чергових частин лінійних управлінь (відділів, відділень) внутрішніх справ на транспорті, начальниками лінійних пунктів міліції - відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 23.3 КоАП.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 коментованої статті, має право розглядати посадові особи органів Держнаркоконтролю Росії (див. п. 6 коментаря до ст. 19.3, коментар до ст. 23.63).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 20.20 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua