Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 26.4


1. Див п. 4 коментарю до ст. 25.9.
Ухвала про призначення експертизи, що виноситься суддею, органом, посадовою особою, у провадженні яких перебуває справа, обов'язково для виконання експертами або установами, яким доручено проведення експертизи.
Експертиза у справі про адміністративні правопорушення, як правило, призначається при проведенні адміністративного розслідування (див. ч. 1 ст. 28.7 КоАП, а також коментар до даної статті).
2. Про статус експерта в провадженні у справі про адміністративне правопорушення див. коментар до ст. 25.9. У разі, якщо проведення експертизи доручено установі, висновок має бути підписана експертом, який проводив дослідження, відповідно до ч. 5 коментованої статті.
За змістом подп. 2 ч. 2 даної статті мається на увазі державне судово-експертна установа. Згідно ст. 11 Федерального закону "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації" державними судово-експертними установами є спеціалізовані установи федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, створені для забезпечення виконання повноважень судів, суддів, органів дізнання, осіб, які виробляють дізнання , слідчих і прокурорів за допомогою організації та виробництва судової експертизи.
Організація і виробництво судової експертизи можуть здійснюватися також експертними підрозділами, створеними федеральними органами виконавчої влади або органами виконавчої влади суб'єктів Федерації. У випадках, якщо виробництво судової експертизи доручається зазначеним експертним підрозділам, вони здійснюють функції, виконують обов'язки, мають права і несуть відповідальність як державні судово-експертні установи.
3. Експертний висновок має містити аналітичну інформацію, в ньому підлягають узагальненню дані дослідження, а також повинні бути обгрунтовані відповіді на питання, вказані в ухвалі про призначення експертизи, і зроблені висновки за результатами її проведення.
При недотриманні зазначених вимог суддя, орган, посадова особа відзначають цей факт в усній або письмовій формі і має право призначити повторну експертизу відповідно до ч. 1, 2 коментарів статті. Відомості про проведення експертизи підлягають внесенню до протоколу про розгляд справи про адміністративне правопорушення, складений колегіальним органом; зазначені відомості повинні бути відображені також і в постанові по справі про адміністративне правопорушення.
4. Стосовно до Федерального закону "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації" передбачено виробництво додаткової, повторної судових експертиз, а також комісійної судової експертизи у державному судово-експертній установі.
Згідно ст. 25 зазначеного Закону на підставі проведених досліджень з урахуванням їх результатів експерт від свого імені або комісія експертів дають письмовий висновок і підписують його. Підписи експерта або комісії експертів засвідчуються печаткою державного судово-експертної установи.
У висновку експерта або комісії експертів повинні бути відображені:
- час і місце виробництва судової експертизи;
- підстави виробництва судової експертизи ;
- відомості про орган або про особу, що призначили судову експертизу;
- відомості про державний судово-експертній установі, про експерта (прізвище, ім'я, по батькові, освіта , спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і вчене звання, посада), яким доручено виробництво судової експертизи;
- попередження експерта відповідно до законодавства Російської Федерації про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку;
- питання, поставлені перед експертом або комісією експертів;
- об'єкти досліджень і матеріали справи, представлені експерту для виробництва судової експертизи;
- відомості про учасників процесу, присутніх при виробництві судової експертизи;
- зміст і результати досліджень із зазначенням застосованих методів;
- оцінка результатів досліджень, обгрунтування і формулювання висновків з поставлених питань.
Матеріали, що ілюструють висновок експерта або комісії експертів, додаються до висновку і служать його складовою частиною. Документи, що фіксують хід, умови і результати досліджень, зберігаються в державному судово-експертній установі. На вимогу органу або особи, що призначили судову експертизу, зазначені документи надаються для залучення до справи.
5. Порядок призначення та проведення експертизи, комплексної та комісійної експертизи в цивільному процесі визначено ст. 79, 82, 83 ЦПК; про статус експерта в арбітражному процесі див. ст. 55 АПК, про виробництво судової експертизи з кримінальних справ див. ст. 195 - 207 КПК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 26.4 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua