Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 26.6


1. Про адміністративне покарання у вигляді оплатного вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, а також про адміністративне покарання у вигляді конфіскації зазначеного предмета див. коментарі до ст. 3.6, 3.7.
Статус майнових об'єктів, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, обумовлений здійсненням передбачених КпАП процесуальних дій: зазначені майнові об'єкти можуть бути вилучені у особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, або на ці об'єкти може бути накладено арешт (про застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення див. відповідно коментарі до ст. 27.10, 27.14).
У зазначених випадках знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення є речовими доказами до винесення постанови у справі. У постанові по справі про адміністративне правопорушення мають бути вирішені питання про вилучені речі, а також про речі, на які накладено арешт, якщо стосовно їх не застосовано або не може бути застосовано адміністративне покарання у вигляді конфіскації чи возмездного вилучення (див. ч. 3 ст. 29.10 КоАП).
У разі винесення постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді оплатного вилучення або конфіскації знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення зазначена річ (предмет) підлягає примусовому відчуженню у їх власника чи у особи, в законному віданні якого вона (він) знаходиться (про порядок виконання даної постанови див. коментар до ст. 32.4). Постанови, що передбачають застосування зазначених адміністративних покарань, можуть бути винесені суддею.
Стосовно до ч. 2 коментованої статті до інших способів фіксації речових доказів, крім фотозйомки, відноситься відеозапис і кінозйомка (див. ч. 2 ст. 26.5 КоАП, а також п. 1 коментаря до зазначеної статті).
Згідно ст. 76 АПК речовими доказами є предмети, які своїми зовнішнім виглядом, властивостями, місцем знаходження або іншими ознаками можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи.
Про залучення речових доказів до справи арбітражний суд виносить ухвалу.
Статус речових доказів, встановлений АПК, збігається з їх правовим становищем, визначених правилами цивільного судочинства (див. ст. 73 ЦПК).
Відповідно до ст. 77 АПК речові докази зберігаються за місцем їх знаходження. Вони повинні бути детально описані, опечатані, а в разі необхідності - зняті на фото-чи відеоплівку.
Речові докази можуть зберігатися в арбітражному суді, якщо суд визнає це за необхідне.
2. За змістом ч. 2 коментованої статті про наявність речових доказів має бути зазначено в одному з наступних протоколів: у протоколі про адміністративне правопорушення; в протоколі про застосування заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення; в протоколі про взяття проб і зразків; в протоколі про розгляді справи про адміністративне правопорушення.
3. Речові докази необхідно відрізняти від документів (письмових доказів). Див п. 1, 2 коментарю до ст. 26.7.
4. Див п. 4 коментарю до ст. 25.9, п. 2, 4 коментарю до ст. 26.4.
Згідно ст. 10 Федерального закону "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації" об'єктами досліджень є речові докази, документи, предмети, тварини, трупи і їх частини, зразки для порівняльного дослідження, а також матеріали справи по якому проводиться судова експертиза.
Дослідження проводяться також відносно живих осіб.
При проведенні досліджень речові докази і документи з дозволу органу або особи, що призначили судову експертизу, можуть бути пошкоджені або використані тільки в тій мірі, в якій це необхідно для проведення досліджень і дачі висновку. Зазначений дозвіл має міститися в постанові або ухвалі про призначення судової експертизи або відповідному листі.
Пошкодження речових доказів та документів, вироблене з дозволу органу або особи, що призначили судову експертизу, не тягне за собою відшкодування збитку їх власнику державним судово-експертною установою або експертом.
У разі, якщо транспортування об'єкта досліджень у державне судово-експертна установа неможлива, орган або особа, що її призначили судову експертизу, забезпечують експерту безперешкодний доступ до об'єкта і можливість його дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 26.6 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua