Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 27.1


1. У коментованій статті визначено заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (заходи адміністративного припинення), а також цілі застосування цих заходів.
Відповідно до ч. 1 цієї статті застосування запобіжних заходів передує подальшим процесуальним діям, певним КпАП: порушення справ про адміністративне правопорушення, підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення, розгляду справи, винесенню постанови, ухвали за справі. Таким чином, запобіжного заходу можуть бути застосовані до особи, щодо якої ведеться провадження у справі (особі, підозрюваному в скоєнні адміністративного правопорушення); про це свідчить застосування запобіжних заходів у вигляді вилучення речей і документів, правові наслідки яких обумовлені результатами розгляду справи: при винесенні постанови про припинення провадження у справі за наявності обставин, визначених ст. 24.5 КоАП, вилучені речі та документи, що не належать до об'єктів цивільних прав, вилученим з обігу, підлягають поверненню їх власнику.
Згідно ч. 1 коментованої статті застосування заходів адміністративного припинення можливе також і в разі виконання прийнятого у справі постанови про призначення адміністративного покарання. У зазначених випадках конкретна запобіжний захід застосовується щодо фізичної, юридичної особи, вина якого у скоєнні адміністративного правопорушення встановлена набрав законної сили постановою про призначення адміністративного покарання.
Застосування заходів адміністративного припинення пов'язане з обмеженням прав і свобод громадян, тому згідно ч. 3 ст. 55 Конституції РФ вони застосовуються лише у випадках, встановлених КпАП.
2. Як правило, наслідком застосування заходів адміністративного припинення є обмеження майнових прав громадян. Зокрема, здійснення огляду речей, огляду транспортних засобів, що знаходяться при фізичній особі, огляду належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів; вилучення речей і документів, арешт товарів, транспортних засобів та інших речей сполучені з обмеженням окремих майнових правомочностей: права користування, права розпорядження рухомим майном або нерухомістю.
Обмеження майнових прав, права на свободу пересування (при застосуванні адміністративного затримання) у випадках, встановлених КпАП, як правило, передбачає бессудной процедуру здійснення зазначених обмежень. Стосовно до майнових прав можливість бессудной (адміністративної) конфіскації передбачена п. 2 ст. 243 ГК, але тільки в тих випадках, коли вона визначена федеральним законом.
3. Застосування заходів адміністративного припинення допускається лише у випадках, коли неможливо здійснення інших передбачених КоАП процесуальних дій, не сполучених з обмеженням прав і свобод людини. Зокрема, заходи адміністративного припинення не можуть бути застосовані при виробництві по справах у випадках, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається; як правило, це передбачено при здійсненні провин, що не представляють значної суспільної небезпеки (див. коментар до ст. 28.6).
Заходи адміністративного припинення можуть бути також застосовані, якщо особа оскаржує наявність подій адміністративного правопорушення, а також у випадках, коли передбачено призначення (накладення) адміністративного покарання у вигляді попередження або адміністративного штрафу без складання протоколу, якщо особа вважає що застосовується до нього адміністративне покарання невідповідним адміністративному правопорушенню або відмовляється від сплати адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення.
4. Порядок здійснення заходів адміністративного припинення передбачає складання спеціального протоколу, або про їх застосування вказується в протоколах про адміністративне правопорушення. У разі адміністративного затримання поряд з протоколом про адміністративне правопорушення складається спеціальний протокол про застосування даного запобіжного заходу.
5. Про відшкодування майнової шкоди та компенсації моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням, див. коментар до ст. 4.7.
Згідно ст. 1070 ЦК шкода, заподіяна громадянинові в результаті незаконного призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту, підлягає відшкодуванню в повному обсязі незалежно від винності діяння посадових осіб, які допустили протиправне застосування даного адміністративного покарання.
За змістом ч. 2 коментованої статті поряд із зазначеними випадками підлягає відшкодуванню також і шкода, заподіяна юридичній особі, фізичній особі незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення.
6. Умисне невиконання особою, до якої застосовується захід забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, зазначена в п. 3 - 5, 7 - 9 ч. 1 коментованої статті, вимог посадової особи, уповноваженої застосовувати дану міру забезпечення провадження у справі, кваліфікується за ст. 17.7 КоАП (умисне невиконання вимог посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення). Див також п. 3 коментарю до ст. 27.12.
Слід розрізняти статус процесуальних дій, здійснюваних при провадженні у справі (гл. 26 - 30 КпАП) і на стадії виконавчого провадження (гл. 31 - 32), і мати на увазі, що адміністративна відповідальність за ст. 17.7 КоАП кваліфікується тільки при провадженні у справі про адміністративне правопорушення.
7. Наказом МПС Росії від 11 листопада 2002 р. N 51 "Про реалізацію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (зареєстровано в Мін'юсті Росії 19 грудня 2002 р. N 4047) встановлено, що здійснювати процесуальні дії, передбачені ст. 27.2 (доставлення), 27.3 (адміністративне затримання), 27.7 (особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при фізичній особі), 27.9 (огляд транспортного засобу), 27.10 (вилучення речей та документів), 27.14 (арешт товарів, транспортних засобів та інших речей) КпАП, вправі такі посадові особи відомчої охорони МПС Росії:
- начальники (заступники начальників) стрілецьких, стрілецько-пожежних команд;
- начальники (старшини) стрілецьких команд з охорони штучних споруд та інших важливих об'єктів стратегічного призначення;
- начальники відділень (груп) стрілецьких, стрілецько-пожежних команд, стрілецьких команд по охороні штучних споруд та інших важливих об'єктів стратегічного призначення.
8. Згідно з Положенням про Державтоінспекції, затвердженим Указом Президента РФ від 15 червня 1998 р. (в ред. Указу Президента РФ від 2 липня 2002 р. N 679), посадові особи Державтоінспекції має право здійснювати наступні заходи адміністративного припинення:
- зупиняти транспортні засоби і перевіряти документи на право користування і керування ними, а також документи на транспортний засіб і вантаж, вилучати ці документи у випадках, передбачених федеральним законом (відповідно до подп. "і" п. 12 Положення; см. п. 3 ч. 1 коментованої статті);
- направляти на медичний огляд на стан сп'яніння керують транспортними засобами осіб, які підозрюються у скоєнні адміністративного правопорушення у сфері дорожнього руху та щодо яких є достатні підстави вважати , що вони перебувають у стані сп'яніння (відповідно до подп. "л" п. 12 Положення; див. п. 6 ч. 1 коментованої статті);
- здійснювати адміністративне затримання і особистий огляд громадян , які вчинили адміністративне правопорушення, огляд транспортних засобів і вантажів за участю водіїв або громадян, супроводжують вантажі, проводити огляд транспортних засобів при підозрі, що вони використовуються у протиправних цілях (згідно подп. "н" п. 12 Положення; див. п. 2, 3 ч. 1 коментованої статті).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 27.1 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua