Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 28.6


1. Частиною 1 коментованої статті визначено випадки призначення адміністративного покарання у вигляді попередження або адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення без складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Необхідною правовою передумовою для призначення адміністративного покарання без складання протоколу є вчинення адміністративного правопорушення, який представляє значної суспільної небезпеки, за яке санкцією відповідної статті Особливої частини КпАП передбачено адміністративне покарання у вигляді попередження або адміністративного штрафу, який обчислюється в сумі, кратній МРОТ, і накладається в розмірах, зазначених у ч. 1 коментованої статті (всі випадки призначення адміністративного покарання без складання протоколу розглянуті в коментарі до статей Особливої частини КпАП). При вчиненні фізичною особою адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху зазначеній особі видається постанова - квитанція, реквізити якої встановлені ч. 1 ст. 32.3 КоАП.
Обчислення розміру адміністративного штрафу на основі інших правових критеріїв, встановлених п. 2, 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП, завідомо виключає здійснення процесуальних дій, передбачених ч. 1 коментарів статті. Так, стосовно до порушень митних правил, згаданих у ч. 1 даної статті, обчислення адміністративного штрафу в розмірі, кратному вартості предмета адміністративного правопорушення на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення (див. ст. 16.1, 16.2, ч. 1 ст. 16.9, 16.16, ч. 1 ст. 16.17, ч. 1 ст. 16.18, ч. 1 ст. 16.19, ст. 16.20, 16.21), або в розмірі, кратному сумі несплачених податків, зборів, що підлягають сплаті на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення (див. ст. 16.22), несумісне з призначенням адміністративного покарання без складання протоколу.
Адміністративні покарання у вигляді попередження або адміністративного штрафу застосовуються щодо фізичних та юридичних осіб, однак обчислення адміністративного штрафу в розмірах, зазначених у ч. 1 даної статті, фактично свідчить про те, що передбачені нею процесуальні дії здійснюються стосовно до фізичній особі, оскільки сума адміністративного штрафу, що накладається на юридичну особу, перевищує його граничні розміри, встановлені ч. 1 коментованої статті (див. ст. 16.3 - 16.8, ч. 2 ст. 16.9, ст. 16.10 - 16.15, ч . 2 ст. 16.17, ч. 2 ст. 16.18, ч. 2 ст. 16.19). Адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу без складання протоколу в разі порушення правил дорожнього руху призначається тільки щодо фізичної особи (див. ст. 32.3).
2. Якщо особа, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, в тих випадках, коли можливе призначення адміністративного покарання без складання протоколу, заперечує наявність події адміністративного правопорушення і (або) вважає призначене йому адміністративне покарання невідповідним скоєного проступку або відмовляється від сплати адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається у відповідності зі ст. 28.2 КоАП у строки, визначені ст. 28.5 КоАП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 28.6 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua