Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 3.11


1. Дискваліфікація може бути встановлена і застосована лише як основного адміністративного покарання.
2. Адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації може бути застосоване лише до фізичної особи, наділеному відповідно до визначення, що міститься в ст. 2.4 КоАП, правомочностями посадової особи, а також до осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи (див. коментар до зазначеної статті).
Застосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації до індивідуальних підприємців пов'язане з обмеженням права громадян на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності, закріпленого ч. 1 ст. 34 Конституції РФ. У даному випадку відповідно до ч. 3 ст. 55 Конституції РФ допускається легітимне, встановлене законом обмеження конституційного права.
3. Дискваліфікація може бути застосована до фізичних осіб, чинним в комерційних, некомерційних організаціях, які є юридичними особами, незалежно від їх організаційно-правової форми (див. коментар до ст. 2.10).
Стосовно до адміністративних покарань, що передбачають тимчасові параметри їх виконання, мінімальний і максимальний терміни дискваліфікації, встановлені ч. 2 коментованої статті, є найбільш тривалими (СР ч. 2 ст. 3.8 КпАП).
4. За змістом ч. 3 коментованої статті під органами юридичної особи розуміються органи, за допомогою яких юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки. Статус органів юридичної особи визначається ГК, федеральними законами, постановами Уряду РФ, указами Президента і прийнятими (ув'язненими або затвердженими) відповідно з ними установчими документами - статутом та (або) установчим договором. У випадках, передбачених федеральним законом, юридична особа, яка є некомерційною організацією, може діяти на підставі загального положення про організації даного виду. До органів юридичної особи не відносяться його відокремлені підрозділи - представництва та філії, вони відповідно до ч. 3 ст. 55 ЦК не можуть бути наділені правомочностями юридичної особи.
5. Відповідно до ч. 3 коментованої статті дискваліфікація може бути застосована також до арбітражного керуючого - особі, призначеній арбітражним судом для проведення процедур банкрутства та здійснення інших повноважень, встановлених Федеральним законом від 26 жовтня 2002 р. N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) ". Адміністративна відповідальність за здійснення дискваліфікованим особою діяльності з управління юридичною особою встановлена ст. 14.23 КоАП.
6. Порядок виконання постанови про дискваліфікацію визначено ст. 32.11 КоАП (див. коментар).
За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14.12 (фіктивне банкрутство), ч. 2 ст. 14.12 (навмисне банкрутство), ст. 14.13 (неправомірні дії при банкрутстві), ст. 14.21 (неналежне управління юридичною особою), ст. 14.22 (вчинення угод та інших дій, що виходять за межі встановлених повноважень) КпАП, адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації призначається суддею арбітражного суду. При вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 5.27 КоАП, провадження в яких здійснюється у формі адміністративного розслідування (див. коментар до ст. 28.7), постанова про дискваліфікацію виноситься суддею районного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 3.11 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua