Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 31.5


1. Відтермінування виконання постанови не допускається у разі виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження, у вигляді адміністративного штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення, у вигляді адміністративного видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства, при виконанні постанов про оплатне вилучення або про конфіскацію речі, що явилася знаряддям вчинення або предметом адміністративного правопорушення, а також при виконанні постанови про дискваліфікацію.
Про адміністративні правопорушення, що тягнуть адміністративне покарання у вигляді позбавлення спеціального права і у вигляді адміністративного арешту, див. відповідно коментарі до ст. 32.5, 32.6. Про виконання постанов про накладення адміністративного штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення, а також про виконання постанови про дискваліфікацію див. відповідно коментарі до ст. 32.3, 32.11.
Стосовно до судового акту, винесеного стосовно юридичної особи та індивідуального підприємця в порядку, встановленому АПК (див. п. 4 коментарю до ст. 30.1, п. 1 коментаря до ст. 30.9, п. 1 коментарю до ст. 31.3), відстрочка або розстрочка виконання судового акта, зміна способу і порядку його виконання встановлено ст. 324 АПК. Згідно ч. 1, 2 ст. 324 АПК при наявності обставин, що ускладнюють виконання судового акта, арбітражний суд, який видав виконавчий лист, за заявою судового пристава-виконавця вправі відстрочити або розстрочити виконання судового акта, змінити спосіб та порядок його виконання.
Заява про відстрочку або про розстрочку виконання судового акта, про зміну способу і порядку його виконання розглядається арбітражним судом у місячний строк з дня надходження заяви до арбітражного суду в судовому засіданні з повідомленням судового пристава-виконавця. Неявка вказаної особи, повідомленого належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви виноситься ухвала.
Про кореляції процесуального законодавства при розгляді справ про адміністративні правопорушення див. п. 1 коментаря до ст. 29.1.
2. Відповідно до ст. 18 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" за наявності обставин, що перешкоджають здійсненню виконавчих дій, судовий пристав-виконавець за своєю ініціативою або заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду або інший орган, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або про розстрочку його виконання, а також про зміну способу і порядку виконання. Примусове виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного штрафу здійснюється відповідно до ст. 32.2 КоАП судовим приставом-виконавцем у порядку, передбаченому Федеральним законом "Про виконавче провадження".
3. Призначення адміністративних покарань у вигляді позбавлення спеціального права і у вигляді адміністративного арешту згідно зі ст. 3.8, 3.9 КоАП віднесено до відання суддів, які, за змістом КоАП, виносять і відповідні постанови про призначення адміністративних покарань, а також має право відстрочити їх виконання.
Відстрочка і розстрочка виконання постанови (рішення) по справі допускаються, відповідно до коментарів статтею, тільки при винесенні постанови про призначення адміністративного покарання.
Відстрочка виконання постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення КпАП не передбачена. Рішення з питань відстрочення та розстрочення виконання постанови про призначення адміністративного покарання виноситься у вигляді визначення.
4. Відстрочка і розстрочка виконання постанови (рішення) по справі допускаються при вчиненні адміністративних правопорушень фізичною особою, а стосовно до адміністративних правопорушень, що тягне адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу, за винятком стягнення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення, також і юридичною особою.
За змістом ч. 2 коментованої статті суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову (рішення) про призначення адміністративного штрафу, при вирішенні питання про відстрочку його виконання повинні враховувати матеріальне становище порушника - фізичної особи, юридичної особи (див. ч. 2, 3 ст. 4.1 КпАП).
5. Відповідно до коментарів статтею маються на увазі відстрочення та розстрочення виконання вступило в законну силу постанови про призначення адміністративного покарання. Про вступ в законну силу рішення арбітражного суду у справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або індивідуальним підприємцем, см. п. 1 коментаря до ст. 30.9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 31.5 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua