Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 5.18


1. Згідно п. 5, 6 ст. 59 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" громадяни та юридичні особи мають право надавати фінансову (матеріальну) підтримку кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, ініціативній групі з проведення референдуму тільки через відповідні виборчі фонди, фонди референдуму. Забороняються без письмової згоди кандидата або його уповноваженого представника з фінансових питань, уповноваженого представника з фінансових питань виборчого об'єднання, виборчого блоку, ініціативної групи з проведення референдуму і без оплати з відповідного виборчого фонду, фонду референдуму виконання оплачуваних робіт, реалізація товарів, надання платних послуг, прямо або побічно пов'язаних з виборами, референдумом і спрямованих на досягнення певних результатів на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, отримання певного результату на референдумі. Забороняються безкоштовне виконання або виконання за необгрунтовано заниженими розцінками юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами робіт, надання послуг, реалізація товарів, прямо або побічно пов'язаних з виборами, референдумом і спрямованих на досягнення певних результатів на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, отримання певного результату на референдумі. Допускаються добровільне безкоштовне особисте виконання громадянином робіт, надання їм послуг з підготовки та проведення виборів, референдуму без залучення третіх осіб.
Кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативній групі з проведення референдуму забороняється використовувати інші кошти для оплати робіт по збиранню підписів виборців, учасників референдуму, проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму, здійснення іншої діяльності , спрямованої на досягнення певного результату на виборах, референдумі, крім коштів, що надійшли в їх виборчі фонди, фонди референдуму.
2. Забороняється вносити пожертвування у зазначені виборчі фонди:
а) іноземним державам та іноземним юридичним особам;
б) іноземним громадянам;
в) особам без громадянства;
г) громадянам Російської Федерації, які не досягли віку 18 років на день голосування;
д) російським юридичним особам з іноземною участю, якщо частка іноземного участі в їх статутному (складеному) капіталі перевищує 30% на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів (для відкритих акціонерних товариств - на день складання списку акціонерів за попередній рік);
е) міжнародним організаціям і міжнародним громадським рухам;
ж) органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
з) державним і муніципальним установам і організаціям;
і) юридичним особам, які мають державну і (або) муніципальну частку в своєму статутному (складеному) капіталі, що перевищує 30% на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів;
к) організаціям , заснованим державними і муніципальними органами, а також організаціям, заснованим юридичними особами, зазначеними в подп. "Д", "і" цього пункту;
л) військовим частинам, військовим установам і організаціям, правоохоронним органам;
м) благодійним організаціям, релігійним об'єднанням, а також заснованим ними організаціям;
н) анонімним жертводавцям. Під анонімним жертводавцем розуміється громадянин, якщо їм не вказано одну з таких відомостей: прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця проживання - або якщо їм вказані недостовірні відомості про себе, або юридична особа, якщо їм не вказано одну з таких відомостей: ідентифікаційний номер платника податків , назва, банківські реквізити - або якщо вказані недостовірні відомості;
о) юридичним особам, зареєстрованим менше ніж за один рік до дня голосування.
3. Граничні суми витрат коштів виборчого фонду встановлені відповідним федеральним законодавством. Так, при проведенні виборів депутатів Державної Думи гранична сума всіх витрат з коштів виборчого фонду не може перевищувати 6 млн. руб. Гранична сума всіх витрат з коштів виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку не може перевищувати 250 млн. руб. (Див. п. 3, 5 ст. 66 Федерального закону від 20 грудня 2002 р. N 175-ФЗ "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації"; розглянута гранична сума витрат підлягає індексації відповідно до п. 6 ст. 66 зазначеного Закону).
При проведенні виборів Президента РФ гранична сума всіх витрат кандидата з коштів його виборчого фонду не може перевищувати 250 млн. руб. Гранична сума всіх витрат кандидата, за яким призначено повторне голосування, не може перевищувати 300 млн. руб. (Див. п. 3, 4 ст. 58 Федерального закону від 10 січня 2003 р. N 19-ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації"; розглянута сума витрат підлягає індексації з урахуванням рівня інфляції відповідно до п. 5 ст. 58 даного Федерального закону).
4. Згідно ст. 59 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" кошти виборчих фондів, фондів референдуму мають цільове призначення. Кошти виборчих фондів можуть використовуватися кандидатами, виборчими об'єднаннями, виборчими блоками тільки на покриття витрат, пов'язаних з проведенням своєї виборчої кампанії. Кошти фондів референдуму можуть використовуватися ініціативною групою з проведення референдуму тільки для діяльності, спрямованої на висунення ініціативи проведення референдуму, збір підписів на підтримку цієї ініціативи та отримання певного результату на референдумі, а іншими групами учасників референдуму - тільки для діяльності, спрямованої на отримання певного результату на референдумі.
Кошти виборчих фондів, фондів референдуму можуть використовуватися на:
а) фінансове забезпечення організаційно-технічних заходів, спрямованих на збір підписів виборців, учасників референдуму на підтримку висування кандидата, списку кандидатів, ініціативи проведення референдуму, в тому числі на оплату праці осіб, що залучаються для збору підписів виборців, учасників референдуму;
б) передвиборну агітацію, агітацію з питань референдуму, а також на оплату робіт (послуг) інформаційного та консультаційного характеру;
в) оплату інших робіт (послуг), виконаних (наданих) громадянами або юридичними особами, а також на покриття інших витрат, безпосередньо пов'язаних з проведенням кандидатами, виборчими об'єднаннями, виборчими блоками своєї виборчої кампанії, ініціативною групою з проведення референдуму своєї діяльності, спрямованої на висунення ініціативи проведення референдуму, збір підписів на підтримку цієї ініціативи та отримання певного результату на референдумі, іншими групами учасників референдуму своєї діяльності, спрямованої на отримання певного результату на референдумі;
г) внесення виборчої застави.
Використання коштів виборчих фондів на інші цілі містить ознаки аналізованого адміністративного проступку.
5. Використання у великих розмірах крім коштів відповідного виборчого фонду фінансової (матеріальної) підтримки для проведення виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку кандидатом, його уповноваженим представником з фінансових питань, уповноваженим представником з фінансових питань виборчого об'єднання, виборчого блоку, використання у великих розмірах крім коштів відповідного фонду референдуму фінансової (матеріальної) підтримки для висунення ініціативи проведення референдуму, отримання певного результату на референдумі уповноваженим представником з фінансових питань ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму, а також витрачання у великих розмірах пожертвувань, заборонених законодавством про вибори і референдуми та перерахованих на спеціальний виборчий рахунок, спеціальний рахунок референдуму, кваліфікуються за ч. 2 ст. 141.1 КК.
Великим розміром у ст. 141.1 КК визнаються розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищують 1/10 граничної суми усіх витрат коштів виборчого фонду відповідно кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, фонду референдуму, встановленої законодавством про вибори і референдуми на момент вчинення діяння, передбаченого цією статтею, але при цьому складають не менше 2 тис. МРОТ.
6. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, і про процесуальні особливості оскарження постанов, винесених у справах про зазначені правопорушення, див. відповідно п. 5 і 6 коментаря до ст. 5.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 5.18 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua