Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 5.41


1. Відповідно до Федерального закону від 12 січня 1996 р. N 8-ФЗ "Про поховання та похоронну справу" під похованням розуміються обрядові дії з поховання тіла (останків) людини після його смерті відповідно до звичаями і традиціями, що не суперечать санітарним і іншим вимогам . Поховання може здійснюватися шляхом передання тіла (останків) померлого землі (поховання в могилу, склеп), вогню (кремація з наступним похованням урни з прахом), воді (поховання у воду в порядку, визначеному нормативними правовими актами РФ).
Відповідно до даного Федеральному закону дружину, близьким родичам, іншим родичам, законному представнику або іншій особі, яка взяла на себе обов'язок здійснити поховання померлого, гарантується надання на безоплатній основі наступного переліку послуг з поховання:
1) оформлення документів, необхідних для поховання;
2) надання та доставка труни та інших предметів, необхідних для поховання;
3) перевезення тіла (останків) померлого на кладовищі (у крематорій);
4) поховання (кремація з подальшою видачею урни з прахом).
Якість надання послуг має відповідати вимогам, що встановлюються органами виконавчої влади суб'єктів РФ.
Дані послуги з поховання виявляються спеціалізованої службою з питань похоронної справи, яка може наділятися органами виконавчої влади суб'єктів РФ або органами місцевого самоврядування зворотніми оборотними коштами в розмірі, необхідному для надання даних послуг протягом місяця, за рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ і коштів місцевих бюджетів.
Оплата вартості послуг, які надаються понад гарантованого переліку послуг з поховання, здійснюється за рахунок коштів дружина, близьких родичів, інших родичів, законного представника померлого або іншої особи, яка взяла на себе обов'язок здійснити поховання померлого.
2. У разі, якщо поховання здійснювалось за рахунок коштів дружина, близьких родичів, інших родичів, законного представника померлого або іншої особи, яка взяла на себе обов'язок здійснити поховання померлого, їм виплачується соціальна допомога на поховання в розмірі, що дорівнює вартості послуг, що надаються згідно гарантованого переліку послуг з поховання, але не перевищує 1000 руб.
У районах і місцевостях, де встановлений районний коефіцієнт до заробітної плати, ця межа визначається із застосуванням районного коефіцієнта.
Виплата соціальної допомоги на поховання проводиться в день звернення на підставі довідки про смерть:
- органом, в якому померлий отримував пенсію;
- організацією, в якій працював померлий або працює один з батьків або інший член сім'ї померлого неповнолітнього;
- органом соціального захисту населення за місцем проживання.
Гарантії поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, співробітників органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи, учасників війни, а також гарантії поховання померлих (загиблих), що не мають чоловіка, близьких родичів, інших родичів або законного представника померлого, визначені відповідно до ст. 11, 12 Федерального закону "Про поховання та похоронну справу" (ст. 11 в ред. Федерального закону від 25 липня 2002 р. N 116-ФЗ).
3. Суб'єктами даного правопорушення є посадові особи спеціалізованих служб з питань похоронної справи (при ненаданні на безоплатній основі послуг, зазначених у п. 1 цього коментаря), а також посадові особи органів і організацій, зазначених у п. 2 цього коментаря, ухиляються від виплати соціальної допомоги на поховання, у тому числі і при недотриманні ними термінів її виплати.
Надані безоплатні послуги з поховання, зокрема, повинні відповідати вимогам, визначеним вищевказаним Федеральним законом. Дані послуги повинні відповідати певним якісним критеріям, недотримання яких означає ненадання послуг з поховання.
4. Про законних представниках фізичної особи, що бере участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, див. коментар до ст. 25.3.
Про статус законних представників неповнолітніх див. п. 1 коментаря до ст. 5.35.
Статус законних представників осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві, визначено ст. 45 КПК. Стосовно до коментарів статті КоАП відповідно до ст. 45 КПК під законними представниками розуміються адвокати, близькі родичі, інші особи, які допускаються до участі в кримінальному процесі за постановою світового судді.
Статус близьких родичів свідка, який бере участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, визначений приміткою до ст. 25.6 КоАП.
5. Див п. 5 коментарю до ст. 5.38.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 5.41 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua