Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 5.48


1. Стосовно до проведення виборів поширення інформації про діяльність кандидата, не пов'язаної з його професійною діяльністю або виконанням ним своїх службових (посадових) обов'язків, являє собою одну з форм передвиборної агітації (див. подп. "Д" п. 2 ст. 48 Федерального закону " Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації ").
Розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів у агітаційний період передбачено ст. 30 Федерального конституційного закону "Про референдум Російської Федерації", подп. 3 п. 2 ст. 57, п. 7, 8 ст. 56 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації", подп. 3 п. 2 ст. 49, п. 9, 10 ст. 63 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації".
2. Згідно п. 7 - 9 ст. 54 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" органи місцевого самоврядування за пропозицією відповідної комісії зобов'язані виділити спеціальні місця для розміщення друкованих агітаційних матеріалів на території кожної виборчої дільниці, дільниці референдуму. Такі місця повинні бути зручні для відвідування виборцями, учасниками референдуму і розташовуватися таким чином, щоб виборці, учасники референдуму могли ознайомитися з розміщеною там інформацією. Площа виділених місць повинна бути достатньою для розміщення на них інформаційних матеріалів комісій та агітаційних матеріалів зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативної групи з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму. Зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативній групі з проведення референдуму і іншим групам учасників референдуму повинна бути виділена рівна площа для розміщення друкованих агітаційних матеріалів. Перелік зазначених місць доводиться комісіями, за пропозиціями яких виділені ці місця, до відома кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативної групи з проведення референдуму та інших груп учасників референдуму.
Друковані агітаційні матеріали можуть вивішуватися (розклеюватися, розміщуватися) в приміщеннях, на будівлях, спорудах та інших об'єктах (за винятком місць, передбачених ст. 54 зазначеного Закону) лише за згодою і на умовах власників, власників зазначених об'єктів. Розміщення агітаційних матеріалів на об'єкті, який знаходиться в державній або муніципальній власності або у власності організації, що має державну і (або) муніципальну частку в своєму статутному (складеному) капіталі, що перевищує 30% на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення (проведенні) виборів , про реєстрацію ініціативної групи з проведення референдуму, проводиться на рівних умовах для всіх кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, для ініціативної групи з проведення референдуму та інших груп учасників референдуму. При цьому за розміщення агітаційних матеріалів на об'єкті, який знаходиться в державній або муніципальній власності, плата не стягується.
Організації, які надають рекламні послуги, зобов'язані забезпечити кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативній групі з проведення референдуму і іншим групам учасників референдуму рівні умови для розміщення агітаційних матеріалів.
Порушення зазначених прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму при виділенні площ для розміщення агітаційних матеріалів кваліфікується відповідно до коментарів статтею.
3. Індивідуальні підприємці-порушники несуть адміністративну відповідальність, встановлену санкцією коментованій статті для посадових осіб (про кореляції статусу індивідуального підприємця і посадової особи див. коментар до ст. 2.4). Фізичні особи, не наділені правомочностями індивідуального підприємця, не відносяться до суб'єктів розглянутих адміністративних правопорушень.
4. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, і про процесуальні особливості оскарження постанов, винесених у справах про зазначені правопорушення, див. відповідно п. 5 і 6 коментаря до ст. 5.45.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 5.48 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua