Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 6.11


1. Проституція як найдавніша різновид аморальної поведінки свідчить про глибинну морально-психологічної деформації обличчя. Якщо в період колишніх економічних формацій першоосновою проституції були релігійні (для адептів деяких язичницьких культів античності), соціальні фактори, то в умовах відносної матеріальної гармонії, досягнутої в більшості розвинених держав, її основна передумова укладена в прагненні до досягнення особистого майнового благополуччя.
Суспільна небезпека неконтрольованої проституції очевидна. Однією з заходів боротьби з цією небезпекою є проведення постійного контролю за повіями і сутенерами, отримують матеріальну вигоду з такого роду занять. Відсутність контролю може стати причиною глобальних соціальних катаклізмів, зокрема інфікування венеричними хворобами (Люес, гонореєю та ін.), а також ВІЛ-інфекцією .
2. У коментованій статті передбачено адміністративну відповідальність за заняття проституцією, але не визначено зміст відповідних протиправних дій (бездіяльності). Проституція як рід занять виражається у вступі жінок або чоловіків у безладні статеві зв'язки за плату або з метою отримання винагороди у вигляді надання вигод, пільг, переваг матеріального (нематеріального) властивості. Відповідно до п. 1 ст. 22 Закону Красноярського краю від 20 червня 1995 р. N 6-129 "Про охорону суспільної моральності" заняття проституцією ототожнюється з наданням сексуальних послуг за винагороду.
За змістом цього Закону для кваліфікації адміністративного правопорушення не має значення вид винагороди - отримання грошових коштів або надання матеріальних (нематеріальних) вигод особа, послугами сексуальні послуги.
3. Суб'єктами даного адміністративного правопорушення є особи жіночої та чоловічої статі, які досягли шістнадцятирічного віку. Залучення неповнолітнього в заняття проституцією кваліфікується як злочин (ст. 151 КК).
4. Особа, яка добровільно займається проституцією, здійснює дане правопорушення умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, зокрема можливість заподіяння шкоди своєму здоров'ю. При виявленні ознак залучення в заняття проституцією (ст. 151, 240 КК) особа, яка займається проституцією під впливом примусу порушника, є потерпілим і не підлягає адміністративної відповідальності.
5. При кореляції даного адміністративного правопорушення і злочину, передбаченого ст. 241 КК, слід враховувати, що організатори, підбурювачі, пособники заняття проституцією підлягають кримінальній відповідальності, а особи, які добровільно займаються проституцією, - адміністративної відповідальності. Залучення в заняття проституцією шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, шантажу, знищення або пошкодження майна або шляхом обману кваліфікується як злочин (ст. 240 КК).
6. Див п. 5 коментарю до ст. 5.38.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до статті 6.11"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання та виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння , безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання, яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, в відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина . Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст . 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішенню питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua