Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б . Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 6.13


1. Про поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, а також їх аналогів див. коментар до ст. 6.8.
Відповідно до Федерального закону від 8 січня 1998 р. N 3-ФЗ "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" до прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин відносяться речовини, часто використовуються при виробництві, виготовленні, переробці наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, в тому числі Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988
Прекурсори і аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин слід відмежовувати від одурманюючих речовин. Про правові критеріях для включення об'єктів до списку одурманюючих речовин див. коментар до ст. 6.10.
2. Згідно ст. 46 Федерального закону "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, тобто діяльність фізичних або юридичних осіб, спрямована на поширення відомостей про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місцях придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, а також виробництво і розповсюдження книжкової продукції, продукції засобів масової інформації, розповсюдження в комп'ютерних мережах вказаних відомостей або вчинення інших дій в цих цілях забороняються.
3. Забороняється пропаганда будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а одно пропаганда використання в медичних цілях наркотичних засобів, психотропних речовин, що пригнічують волю людини або негативно впливають на стан його психічного або фізичного здоров'я.
4. Згідно з Федеральним законом від 18 липня 1995 р. N 108-ФЗ "Про рекламу" під рекламою розуміється розповсюджується в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарам, ідеям та починанням і сприяти реалізації товарів, ідей і починань; неналежна реклама - недобросовісна, недостовірна, неетична, свідомо помилкова і інша реклама, в якій допущені порушення вимог до її змісту, часу, місця і способу розповсюдження, встановлених законодавством РФ.
Поняття недобросовісної, недостовірної, неетичної реклами, свідомо помилкової реклами визначені відповідно ст. 6 - 9 Федерального закону "Про рекламу".
Відповідно до ст. 4 Закону РФ від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 "Про засоби масової інформації" забороняються поширення в засобах масової інформації, а також в комп'ютерних мережах відомостей про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місцях придбання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, пропаганда будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, за винятком реклами наркотичних засобів і психотропних речовин, внесених до списків II і III відповідно до Федерального закону "Про наркотичні засоби і психотропні речовини", в засобах масової інформації, розрахованих на медичних і фармацевтичних працівників, а також поширення іншої інформації, поширення якої заборонено федеральними законами.
5. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, внесених до списків II і III (див. п. 1 коментаря до ст. 6.8), може здійснюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях, розрахованих на медичних і фармацевтичних працівників. Поширення в цілях реклами зразків лікарських засобів, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, забороняється.
6. У випадках встановлення фактів повторного порушення юридичною особою норм, розглянутих у п. 2, 3 і 5 даного коментаря, і неприйняття заходів, запропонованих МАП Росії з власної ініціативи або за поданням Генеральної прокуратури РФ, МВС, ГТК, ФСБ, СВР, МОЗ Росії, а також інших федеральних органів виконавчої влади в межах наданих їм Урядом РФ повноважень, діяльність зазначеного юридичної особи може бути припинена за рішенням МАП Росії на термін до трьох місяців або припинена за рішенням суду.
Вимога про припинення діяльності юридичної особи за даними підставах може бути пред'явлена до суду зазначеними органами або вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.
7. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів і провадження за якими здійснюється у формі адміністративного розслідування, розглядаються суддями районних судів. У випадках, що не вимагають проведення адміністративного розслідування, справи про зазначені адміністративні правопорушення розглядаються світовими суддями (СР ч. 1, абз. 2 ч. 3 та абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП; див. також коментар до ст. 28.7).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 6.13 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua