Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 7.27


1. Див п. 1 коментаря до ст. 7.17.
Під розкраданням розуміються скоєні з корисливої метою протиправне безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного або інших осіб, які заподіяли збитки власнику чи іншому власникові цього майна. Крадіжка являє собою таємне викрадення чужого майна, шахрайство - розкрадання чужого майна або придбання права на вказане майно шляхом обману або зловживання довірою. Привласнення чи розтрата - розкрадання чужого майна, довіреного винному (див. ст. 158 - 160 КК).
Обман споживачів в організаціях, що здійснюють реалізацію товарів, які виконують роботи чи надають послуги населенню, а також обман споживачів індивідуальними підприємцями розглядаються як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 14.7 КоАП (див. коментар до даної статті); дрібне розкрадання чужого майна у формі шахрайства в інших випадках кваліфікується відповідно до коментарів статтею.
При кваліфікації адміністративно караного дрібного розкрадання слід враховувати наступні ознаки, що відмежовують даний проступок від кримінально караною крадіжки (ст. 158 КК в ред. Федерального закону від 31 жовтня 2002 р. N 133-ФЗ):
а) первинне викрадення чужого майна, вартість якого не перевищує один МРОТ, кваліфікується відповідно до коментарів статтею;
б) таємне викрадення чужого майна, вчинене порушником, що знаходяться в житловому чи іншому приміщенні на законних підставах (наприклад, вчинене особою, що надає послуги, виконує роботи), вартість якого не перевищує один МРОТ, також розглядається в якості адміністративно караного дрібного розкрадання.
Стосовно до ст. 158 КК необхідно брати до уваги співвідношення понять "житло" (ч. 3 ст. 158 КК) і "приміщення" (п. "б" ч. 2 ст. 158), при цьому КК визначені тільки ознаки останнього: згідно п. 3 примітки до ст. 158 КК під приміщенням у статтях гол. 21 КК розуміються будівлі та споруди незалежно від форм власності, призначені для тимчасового перебування людей або розміщення матеріальних цінностей у виробничих чи інших службових цілях.
Таким чином, житло слід розрізняти з приміщенням в кримінально-правовому тлумаченні цих понять: приміщення, на відміну від житла, не призначене для постійного знаходження (тобто проживання) у ньому людей, однак для кваліфікації аналізованого адміністративного проступку не має значення місце знаходження порушника в приміщенні або в житло, важливо встановити мету його перебування там - протиправну або на законних підставах (про ознаки житлового приміщення, встановлених законодавством, та громадського приміщення див. п. 2 коментарю до ст. 6.4 , а також п. 3 коментарю до ст. 7.21).
2. Одним з критеріїв розмежування дрібного розкрадання та кримінально караного розкрадання є певний приміткою до коментарів статті розмір майнової шкоди, завданої власникові чи іншому власникові викраденого майна. Відповідно до п. "в" ч. 2 ст. 158 КК заподіяння значної шкоди громадянинові завжди кваліфікується як злочинне діяння. Згідно п. 2 примітки до ст. 158 КК при кваліфікації зазначеного злочину поряд з об'єктивним критерієм - вартість викраденого майна - враховується і суб'єктивний критерій - майновий стан потерпілого, при цьому визначається тільки мінімальний розмір вартості викраденого майна: згідно п. 2 примітки до ст. 158 КК він не може становити менше 2500 руб.
Таким чином, перевищення вартості викраденого майна в розмірі, визначеному приміткою до коментарів статті, виключає встановлення ознак дрібного розкрадання, і правопорушення підлягає кваліфікації відповідно до ст. 158 КК, однак, у всякому разі, при заподіянні майнової шкоди в межах від одного МРОТ до 2500 руб. і за відсутності обтяжуючих обставин крадіжки, передбачених ч. 2 - 4 ст. 158 КК, повинен братися до уваги зазначений суб'єктивний критерій, а при призначенні кримінального покарання - також і наявність пом'якшуючих обставин, передбачених, стосовно до ч. 1 ст. 158 КК, до злочину невеликої тяжкості (див. п. "а" ч. 1 ст. 61 КК).
3. Наявність обтяжуючих ознак крадіжки, передбачених п. "а", "б", "г" ч. 2, ч. 3, п. "б" ч. 4 ст. 158 КК, виключає кваліфікацію адміністративно караного дрібного розкрадання незалежно від майнової шкоди, заподіяної потерпілому, тобто навіть у тих випадках, якщо вартість викраденого майна не перевищує одного МРОТ.
До зазначених ознак належать:
скоєння крадіжки групою осіб за попередньою змовою (п. "а" ч. 2 ст. 158 КК);
скоєння крадіжки з незаконним проникненням у приміщення чи інше сховище (п. "б" ч. 2 ст. 158 КК; поняття приміщення і сховища визначаються приміткою до зазначеної статті КК);
вчинення крадіжки з одягу, сумки чи іншої ручної поклажі, що знаходилися при потерпілому (п. "г" ч. 2 ст. 158 КК);
крадіжка, вчинена з незаконним проникненням у житло (ч. 3 ст . 158 КК);
крадіжка, вчинена:
- організованою групою (п. "а" ч. 4 ст. 158 КК).
4. Наявність обтяжуючих ознак шахрайства, передбачених ч. 2, 3 ст. 159 КК, а також наявність обтяжуючих ознак привласнення чи розтрати, передбачених ч. 2, 3 і 4 ст. 160 КК, виключає кваліфікацію адміністративно караного дрібного розкрадання незалежно від майнової шкоди, заподіяної потерпілому, тобто і в тих випадках, якщо вартість викраденого майна не перевищує одного МРОТ. До обтяжуючою ознаками шахрайства належать:
шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 159 КК);
шахрайство, вчинене:
- групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 159 КК);
- особою з використанням свого службового становища (ч. 3 ст. 159 КК);
- організованою групою (ч. 4 ст. 159 КК).
5. Згідно п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 квітня 1995 р. N 5 "Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності" при визначенні вартості майна, що став об'єктом злочину, слід виходити в залежності від обставин придбання його власником з державних роздрібних, ринкових чи комісійних цін на момент вчинення злочину. При відсутності ціни вартість майна визначається на підставі висновку експертів. Розкрадання може розглядатися в якості адміністративного проступку, якщо воно вчинене шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення (розтрати); інші різновиди посягань на чуже майно кваліфікуються як злочини, серед них відкрите розкрадання чужого майна (грабіж), а також розбій, тобто напад з метою розкрадання чужого майна, вчинене із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства (див. ст. 161, 162 КК).
Від шахрайства слід відрізняти кримінально каране діяння - заподіяння майнової шкоди власнику чи іншому власникові майна шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак розкрадання (ч. 1 ст. 165 КК).
Таким чином, дрібне розкрадання чужого майна як проступок відрізняється від кримінально караних різновидів розкрадання не тільки за ознаками розміру заподіяної шкоди, але й на основі зазначених відмінностей об'єктивної сторони діяння.
6. Оскільки для розкрадання характерна наявність вини у формі прямого умислу, суб'єктом даного адміністративного правопорушення може бути тільки фізична особа (див. п. 4 коментарю до ст. 7.17).
7. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, провадження в яких здійснюється у формі адміністративного розслідування, розглядаються суддями районних судів. У випадках, що не вимагають проведення адміністративного розслідування, справи про зазначені правопорушення розглядаються світовими суддями (СР ч. 1, абз. 2 і 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП; див. також коментар до ст. 28.7).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 7.27 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua