Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А. Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 2.3


1. До неповнолітніх відносяться особи до 18 років - вік, з яким пов'язане настання повноліття. Однак суб'єктами адміністративного правопорушення по КпАП можуть бути тільки ті неповнолітні громадяни, які досягли до моменту вчинення проступку шістнадцятирічного віку. На відміну від КпАП, кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 20 КК, підлягають неповнолітні, які досягли до часу вчинення злочину чотирнадцятирічного віку.
2. Застосування комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав заходів впливу (адміністративних санкцій) майнового характеру обумовлено наявністю у правопорушника цивільної дієздатності. Неповнолітні у віці від 16 до 18 років мають обмеженою цивільною дієздатністю - у повному обсязі вона, як правило, виникає з настанням повноліття. Неповнолітні здійснюють операції з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника, а в деяких випадках - і без такої згоди (див. п. 2 ст. 26 ЦК).
Застосування майнових адміністративних санкцій пов'язано з наявністю у неповнолітнього самостійного заробітку, однак за змістом п. 2 ст. 26 ГК неповнолітній має право самостійно розпоряджатися всіма своїми доходами, зокрема стипендією, а не тільки заробітком. Таким чином, до неповнолітнього правопорушника, яка отримує стипендію, також можуть бути застосовані адміністративні санкції майнового характеру.
Згідно п. 3 ст. 26 ГК неповнолітні несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну майну громадянина чи юридичної особи, на загальних підставах з особами, наділеними цивільною дієздатністю в повному обсязі.
3. Заходи стягнення, що застосовуються до неповнолітніх, що порушує порядок утримання в спеціалізованих установах для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації, в спеціальних навчально-виховних установах відкритого та закритого типу органів управління освітою, в центрах тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників органів внутрішніх справ, встановлені ст. 8.1 Федерального закону від 24 червня 1999 р. N 120-ФЗ "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх" (в ред. Федерального закону від 7 липня 2003 р. N 111-ФЗ). До зазначених заходів стягнення відносяться попередження, догану, сувору догану.
До неповнолітнім, які перебувають у спеціальних навчально-виховних установах відкритого та закритого типу органів управління освітою, можуть також застосовуватися такі заходи стягнення:
повідомлення батькам або законним представникам;
виняток із спеціального навчально-виховного закладу відкритого типу органу управління освітою на підставі постанови комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав, утвореної органом місцевого самоврядування, за місцем знаходження зазначеної установи (п. 2 ст. 8.1 Федерального закону "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх").
Таким чином, заходи стягнення, що застосовуються до неповнолітніх, що порушує порядок утримання в спеціалізованих установах і центрах тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників ОВС, слід відрізняти від заходів впливу, що застосовуються комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав до неповнолітнім, що не поміщеним у зазначені пенітенціарні установи. Види заходів впливу, що підлягають застосуванню комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав відповідно до ч. 2 ст. 2.3 КоАП, Федеральним законом "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх" не встановлені (СР п. 1, 2 ст. 8.1 і подп. 7 п. 1 ст. 11 зазначеного Закону).
Стосовно в Федеральному закону "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх":
під неповнолітнім розуміється особа, яка не досягла віку 18 років;
під бездоглядним розуміється неповнолітній, контроль за поведінкою якого відсутня внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків щодо її виховання, навчання та (або) змісту з боку батьків або законних представників або посадових осіб;
під безпритульним розуміється бездоглядний, що не має місця проживання та (або) місця перебування;
під неповнолітнім, які перебувають в соціально небезпечному положенні, розуміється особа, яка внаслідок бездоглядності чи безпритульності знаходиться в обстановці, що представляє небезпеку для його життя чи здоров'я або не відповідає вимогам до його виховання чи змісту, або робить правопорушення чи антигромадські дії;
під антигромадськими діями розуміються дії неповнолітнього, що виражаються в систематичному вживанні наркотичних засобів, психотропних і (або) одурманюючих речовин, спиртних напоїв, занятті проституцією, бродяжництвом або жебрацтвом, а також інші дії, що порушують права і законні інтереси інших осіб.
Неповнолітні, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення віку 16 років, а також особи, які не досягли вказаного віку, які вчинили правопорушення, яке тягне адміністративну відповідальність, у випадках, якщо особи неповнолітніх не встановлені, або якщо вони не мають місця проживання, місця перебування або не проживають на території суб'єкта Федерації, де ними було скоєно правопорушення, або якщо вони проживають на території суб'єкта Федерації, де ними було скоєно правопорушення, однак внаслідок віддаленості місця їх проживання не можуть бути передані батькам чи законним представникам, за постановою судді можуть бути поміщені в центри тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників ОВС (див. подп. 5, 6 п. 2 ст. 22 Федерального закону "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх" (в ред. Федерального закону від 7 липня 2003 р. N 111-ФЗ)).
Зазначені неповнолітні можуть бути поміщені в центри тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників ОВС на термін не більше 48 годин на підставі постанови начальника районного, міського відділу (управління) внутрішніх справ, відділу (управління) внутрішніх справ іншого муніципального освіти, відділу (управління) внутрішніх справ закритого адміністративно-територіального утворення, відділу (управління) на транспорті або його заступника - начальника міліції громадської безпеки або оперативного чергового відповідного ОВС.
Матеріали на зазначених неповнолітніх представляються судді відповідно до ст. 31.1 Федерального закону "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх" (в ред. Федерального закону від 7 липня 2003 р. N 111-ФЗ) для вирішення питання про подальше утримання або про звільнення неповнолітніх.
4. Чинне законодавство містить різні вікові критерії настання юридичної відповідальності. Так само як і відповідно до КпАП, вік настання юридичної відповідальності визначається Податковим кодексом РФ, згідно з п. 2 ст. 107 якого фізична особа може бути притягнута до податкової відповідальності з шістнадцятирічного віку.
5. КоАП передбачені наступні обставини, якими його приписи обумовлюють настання адміністративної відповідальності і можливість призначення адміністративних покарань: момент вчинення проступку (ч. 1 ст. 2.3), день вчинення адміністративного правопорушення або - при триваючому проступок - день його виявлення (ч. 1, 2 ст . 4.5).
При визначенні моменту вчинення адміністративного правопорушення необхідно встановити ознаки закінченого проступку. Підтвердженням того, що правопорушення закінчено, є наявність його складу (див. коментар до ст. 2.1). Момент вчинення проступку обумовлений тимчасовими параметрами, що дозволяють встановити факт діяння. Можна констатувати тотожність понять "час вчинення протиправної дії (бездіяльності)" (ст. 2.8 КоАП) і "момент вчинення адміністративного правопорушення" (ч. 1 ст. 2.3 КпАП). Момент вчинення триваючого адміністративного проступку - діяння, безперервно здійснюваного протягом тривалого часу, - пов'язаний з його виявленням незалежно від того, коли було розпочато протиправна дія (бездіяльність).
6. До осіб, що підлягають відповідальності за змістом коментованої статті, відносяться тільки фізичні особи. При цьому КоАП виділяє "посадових осіб" (ст. 2.4), а також військовослужбовців та осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів (ст. 2.5).
Залежно від належності до громадянства або підданства зарубіжної держави ст. 2.6 КоАП виділяє особливий різновид фізичних осіб - іноземні громадяни та особи без громадянства, а також іноземні юридичні особи.
7. Вікові критерії, зазначені у цій статті, враховуються тільки при призначенні адміністративних покарань у разі вчинення проступку фізичною особою, проте в деяких випадках вони приймаються до уваги в процесі застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб: при здійсненні податкових правопорушень встановлення вини юридичної особи пов'язано з виявленням ознак умислу або необережності в діянні його посадових осіб. Посадова особа може бути суб'єктом податкового правопорушення при досягненні цивільної дієздатності, тобто з вісімнадцятирічного віку, а не з 16 років, як це передбачено статтею коментарів. Таким чином, вікові критерії при застосуванні адміністративних санкцій до юридичної особи враховуються тільки в тих випадках, коли вина юридичної особи ототожнюється з виною його посадових осіб.
Адміністративна відповідальність організацій пов'язана з правоздатністю юридичної особи, остання обумовлена державною реєстрацією юридичної особи, а у разі комерційних організацій, як правило, і наступним ліцензуванням (див. п. 1 ст. 49, а також ст . 51 ГК в ред. Федерального закону від 21 березня 2002 р. N 31-ФЗ).
8. При вчиненні деяких проступків може бути встановлено причинно-наслідковий зв'язок між правопорушенням юридичної особи та проступком його посадових осіб; притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності у зазначених випадках не звільняє його посадових осіб за наявності відповідних підстав від застосування адміністративних санкцій (див. п. 4 ст . 108 НК). При цьому застосовуються зазначені вище вікові критерії залучення до адміністративної відповідальності посадових осіб, однак застосування до них адміністративних санкцій обумовлено не тільки досягненням віку цивільної правоздатності, а й наділенням фізичної особи відповідними владними повноваженнями посадової особи.
9. При провадженні у справах про адміністративні правопорушення відповідні державні або муніципальні органи та їх посадові особи повинні брати до уваги суспільну небезпеку проступку, наприклад шкоду або збиток, заподіяний в результаті його вчинення, а також наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Зокрема, вчинення адміністративного проступку неповнолітнім завжди розглядається як обставини, що пом'якшує відповідальність.
При вирішенні питання про відповідальність неповнолітніх повинні враховуватися суб'єктивні особливості порушника, насамперед ті, що свідчать про його оцінку скоєного, зокрема критичне ставлення до скоєного проступку, каяття порушника та інші особливості, що характеризують гуманітарні якості громадянина або визначають його асоціальні нахили.
Виявлення особистісних особливостей неповнолітнього порушника в процесі адміністративного провадження не означає порушення принципу рівності громадян перед законом, визначеного ч. 1 ст. 19 Конституції РФ та ст. 1.4 КоАП: неповнолітній буде нести відповідальність згідно з правилами, передбаченими ч. 2 коментованої статті, при цьому до нього можуть бути застосовані адміністративні покарання або заходи впливу. Рівність всіх громадян перед законом означає невідворотність адміністративної відповідальності: санкції, визначені законом, будуть застосовані, при цьому уповноважений орган (посадова особа) має право обрати належну міру покарання з урахуванням суб'єктивних (особистісних) якостей порушника.
10. Згідно п. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 14 лютого 2000 р. N 7 "Про судову практику у справах про злочини неповнолітніх" судам необхідно не залишати без реагування встановлені в судовому засіданні недоліки та упущення в роботі комісій у справах неповнолітніх і підрозділів з попередження правопорушень неповнолітніх, навчальних закладів та громадських організацій; виносити окремі ухвали з зазначенням конкретних обставин, що сприяли вчиненню злочину підлітком, та осіб, з вини яких воно стало можливим. Належить забезпечити суворий контроль за виконанням окремої ухвали. У разі залишення посадовою особою без розгляду цього судового рішення або неприйняття заходів до усунення зазначених у ньому порушень закону, а так само у разі несвоєчасного відповіді на окрему ухвалу слід вирішувати питання про притягнення такої посадової особи до відповідальності за ст. 165.3 КпАП 1984
  При тлумаченні даної Постанови Пленуму Верховного Суду РФ слід враховувати, що адміністративна відповідальність за невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи за поданням судді, передбачена ст. 165.3 КпАП 1984 р., встановлена ст. 17.4 нині діючого КпАП (див. коментар до зазначеної статті).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до статті 2.3"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
    Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
    Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
    Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання, яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності та
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
    Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
    Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
    У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
    Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
    Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua