Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 2.7


1. Коментарів статтею визначено такі кваліфікуючі ознаки крайньої необхідності:
а) вчинення дій хоча і зазначених в КпАП, але не мають ознак протиправного діяння: своїми діями особа намагалася запобігти небезпеку, яка загрожує загальнодержавним інтересам чи законним інтересам суб'єктів приватного права;
б) особа, яка здійснює правоохоронну функцію в стані крайньої необхідності, запобігає дії порушника, наслідком яких могло бути заподіяння майнової шкоди, тілесного (фізичного) або моральної шкоди, а також дії, що посягають на публічно -правові інтереси, або присікає котре триває протиправне діяння в тих випадках, коли збитки (шкода) вже заподіяно.
2. Відповідно до коментарів статтею дію в стані крайньої необхідності, що заподіяло більш значної шкоди, ніж відвернена шкода, кваліфікується як адміністративне правопорушення. Зазначене дію в цілому відповідає визначенню перевищення меж крайньої необхідності згідно ч. 2 ст. 39 КК, однак є і деякі відмінності: під перевищенням меж крайньої необхідності за змістом КК визнається заподіяння шкоди, яка явно не відповідає характеру і ступеня загрожує небезпека і обставин, при яких небезпека усувалася, коли охоронюваним законом інтересам було заподіяно шкоду рівний або більш значний, ніж відвернена.
Таким чином, кваліфікація перевищення меж крайньої необхідності при здійсненні злочину пов'язана не тільки з підтвердженням об'єктивних критеріїв (встановленням розміру заподіяної шкоди і його співвіднесенням з запобігання шкоди), а й з визначенням суб'єктивних факторів даного правопорушення, в Зокрема з виявленням обставин, при яких усувалася небезпека. Характерно, що останній ознака не береться до уваги в разі встановлення стану крайньої необхідності при вчиненні адміністративних правопорушень.
3. Кваліфікуючі ознаки крайньої необхідності, як правило, враховуються тільки при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені КпАП; при виявленні ознак бюджетного, податкового правопорушення вони не приймаються до уваги. Згідно п. 1 ст. 111 НК до обставин, що виключають провину юридичної або фізичної особи у вчиненні податкового правопорушення і відповідно його залучення до відповідальності, належить вчинення діяння, яке містить ознаки податкового правопорушення, внаслідок стихійного лиха або інших надзвичайних та непереборних обставин. Однак зазначені обставини не потребують спеціальних засобах доказування, тоді як кваліфікація адміністративних правопорушень, а також злочинів, скоєних з перевищенням меж крайньої необхідності, завжди зв'язана з встановленням об'єктивної сторони відповідного правопорушення та підтвердженням відповідних фактів, тобто в цих випадках, на відміну від податкового проступку, необхідні спеціальні засоби доказування.
4. За змістом цієї статті, а також ст. 2.10 КоАП кваліфікація стану крайньої необхідності можлива і стосовно до юридичній особі.
Дія особи в стані крайньої необхідності згідно п. 3 ст. 24.5 КоАП відноситься до обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення: виробництво в цьому випадку не може бути розпочато, а розпочате підлягає припиненню. У даному випадку кваліфікується подія адміністративного правопорушення: факт вчинення особою діяння, передбаченого КпАП, за яке встановлено адміністративну відповідальність, - однак відсутній склад адміністративного проступку: вказане дія не є протиправним і винним. На відміну від КпАП, при кваліфікації ознак перевищення меж крайньої необхідності згідно з КК враховується суб'єктивна сторона складу злочину: зазначене перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність лише у випадках умисного заподіяння шкоди.
5. Порушення цивільного законодавства, вчинене в стані крайньої необхідності, як правило, не враховується при застосуванні цивільно-правових санкцій; в усякому разі, це пов'язане з приведенням вагомих доказів особою, який не виконав або неналежним чином виконав зобов'язання: дана особа має довести, що належне виконання цивільно-правових зобов'язань виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (п. 3 ст. 401 ЦК). Характерно, що дані ознаки притаманні приватноправових відносин, при вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів підозрюваний не зобов'язаний доводити свою невинність. Див також коментар до ст. 16.6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 2.7 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua