Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 2.8


1. Вчинення проступку в стані неосудності є однією з обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення (п. 2 ст. 24.5 КоАП), проте, на відміну від стану крайньої необхідності, в даному випадку беруться до уваги обидва ознаки діяння - як дія, так і бездіяльність.
Стан неосудності має бути встановлено під час скоєння правопорушення. Це необхідно брати до уваги також при триваючих адміністративні проступки (див. коментар до ч. 2 ст. 4.5 КоАП). У цьому випадку необхідно кваліфікувати неосудність в момент встановлення факту правопорушення.
2. Визначення стану неосудності при вчиненні злочину пов'язане з підтвердженням додаткових суб'єктивних ознак суспільно небезпечного діяння; необхідно також встановити, що особа під час вчинення зазначеного діяння не могла усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними (ч. 1 ст. 21 КК).
Наявність суб'єктивних ознак неосудності, визначених статтею коментарів, означає можливість встановлення даного патологічного стану тільки в діянні фізичної особи, на відміну від цього кваліфікація станів крайньої необхідності можлива також у діях юридичних осіб.
3. При вчиненні податкових правопорушень стан неосудності, так само як і у випадку адміністративних проступків, відноситься до обставин, що виключають застосування санкцій, при цьому кваліфікація неосудності істотно відрізняється. Відповідно до п. 1 ст. 111 НК під станом неосудності розуміється неможливість фізичної особи усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хворобливого стану. У зазначеному випадку при кваліфікації неосудності необхідно виявити суб'єктивні ознаки, що перешкоджають особі усвідомлювати суспільну небезпеку діяння, причому прояв даних ознак може бути обумовлено не тільки психічною патологією, а й соматичним захворюванням.
Таким чином, за змістом п. 1 ст. 111 НК розглянуті ознаки неосудності можуть бути наслідком хворобливого стану різного патогенезу, в тому числі і не пов'язаного з наявністю душевної хвороби.
На відміну від податкових проступків, кваліфікація стану неосудності при вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів завжди обумовлена наявністю психічної хвороби (ч. 1 ст. 21 КК).
4. Стан неосудності в якості юридичного факту має бути встановлено в результаті спеціального доведення. Як правило, для цього необхідні експертні висновки, що підтверджують наявність психічної патології. При вчиненні податкових правопорушень стан неосудності має бути доведено шляхом подання до податкового органу документів, які за змістом, змісту й даті ставляться до того податкового періоду, коли здійснено правопорушення.
5. У разі підтвердження вчинення протиправного діяння в стані неосудності особа звільняється від застосування до нього юридичних санкцій. Додаткові правові наслідки передбачені тільки при здійсненні передбаченого КК суспільно небезпечного діяння; в цьому випадку судом можуть бути призначені примусові заходи медичного характеру - особливий різновид заходів державного примусу, відмінних за своїм статусом від видів кримінальних покарань.
6. Категорія неосудності як інституту російського імперського права була вперше введена в побут Укладенням про покарання кримінальних та виправних. Поряд з психічною патологією (п. 3 ст. 92) в Уложенні були передбачені й інші обставини, "по яких скоєне не повинно бути поставлено в провину", до яких належали, зокрема, необхідна оборона і малолітство порушника. Таким чином, наявність душевного захворювання розглядалося як однієї з обставин, що виключають провину особи у вчиненні правопорушення. Дія даного інституту російського імперського права простежується і в сучасному російському законодавстві: стан неосудності у вказаному якості передбачено, зокрема, ст. 111 НК.
7. Беручи до уваги відмінності адміністративних правопорушень і злочинів, дана стаття КоАП практично в незмінному вигляді відтворює дефініцію неосудності, що міститься в ч. 1 ст. 21 КК.
8. Принциповою відмінністю дефініції неосудності в коментованій статті та визначення неосудності у ст. 20 КпАП 1984 є ототожнення в першу неосудності з наявністю ознак психічної патології. Таким чином, коментована стаття обмежує можливість звільнення особи від адміністративної відповідальності, встановлюючи певні медичні критерії даного поняття, що істотно скорочує й правові передумови кваліфікації неосудності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 2.8 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua