Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 4.2


1. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, включають наявність ознак, що дозволяють кваліфікувати ступінь суспільної небезпеки проступку і застосування менш суворих санкцій до правопорушника. За змістом КоАП такі обставини враховуються безпосередньо перед призначенням покарання, коли наявність ознак складу адміністративного правопорушення вже виявлено. Першим з них є каяття фізичної особи, яка вчинила правопорушення. Каяття означає негативну оцінку особою факту правопорушення і заподіяної ним шкоди, завжди є наслідком особистої оцінки правопорушником вчиненого ним проступку. При цьому громадянин грунтується на власному світогляді, що характеризує його негативне ставлення до правопорушення. Каяття особи під впливом заходів морального або фізичного примусу означає відсутність обставин, що пом'якшують відповідальність.
До пом'якшувальних обставин КпАП відносить і відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування заподіяної шкоди або усунення заподіяної шкоди. При оцінці цих ознак слід мати на увазі наступне:
а) запобігти заподіяння шкідливих наслідків фізична особа може тільки в разі добровільного або вимушеного відмови від вчинення правопорушення, тобто до його вчинення;
б) оскільки іншим способом запобігти суспільно небезпечні наслідки правопорушення неможливо, особа не може бути визнана винною через відсутність події і складу адміністративного проступку; адміністративне провадження у справі в цьому випадку виключається (див. п. 1, 2 ст. 24.5 КоАП);
в) на відміну від вищевказаних особливостей запобігання шкоди від правопорушення, відшкодування шкоди, заподіяної проступком, або його усунення можливі тільки у випадку вже вчиненого адміністративного правопорушення. Добровільність відшкодування або усунення суспільно небезпечних наслідків означає, що особа діє самостійно, без зовнішнього примусу.
Відповідно до цієї статті в цьому випадку мається на увазі фізична або юридична особа, вина якого у скоєнні проступку встановлена набрав законної сили постановою про призначення адміністративного покарання: посадова особа або орган при призначенні адміністративного покарання зобов'язані врахувати відшкодування винним збитків або заподіяної шкоди;
г) стосовно п. 2 ч. 1 коментованої статті суспільно небезпечні наслідки проступку ототожнюються КоАП з моральним, тілесним (фізичним) шкодою або майновим шкодою, завданою правопорушником фізичній особі, або матеріальним збитком або моральною шкодою, завданою юридичній особі (див. коментар до ч. 1 ст. 25.2).
Неповнолітній, який вчинив адміністративний проступок, найчастіше не здатний самостійно оцінити суспільну небезпеку діяння, тому КпАП та кваліфікує вчинення протиправних дій неповнолітнім як обставину, що пом'якшує відповідальність (про особливості статусу неповнолітніх правопорушників див. коментар до ст . 2.3).
При розгляді правопорушення, вчиненого вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітню дитину, беруться до уваги фізіологічні особливості особи, які не завжди дозволяють передбачити шкоду, яку завдають проступком.
Перелік обставин, що пом'якшують відповідальність, не є вичерпним: суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про проступок, можуть визнати пом'якшуючими обставини, не зазначені в коментованій статті або в законах суб'єктів Федерації про адміністративні правопорушення.
2. В окремих, рідкісних випадках протиправна дія фізичної особи може бути наслідком не вмотивованою акції, а стану афекту. Суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, кваліфікують вчинення правопорушення в стані афекту в якості обставини, що пом'якшує відповідальність.
Найважливіша ознака афекту - негайна реакція особи, незвичайне психоемоційний стан суб'єкта і раптовість його дій, що можуть призвести до заподіяння шкоди.
Терміни affectio, affectus в римському праві вживалися для позначення понять "воля", "намір", "схильність". Чуттєвий акт, заснований на усвідомленій емоційної взаємності, також відбивався в змісті цих термінів. Так, термін affectio можна розуміти як любов чи інші чуттєві прояви, але вже не засновані на любовному потязі (наприклад, розташування, пристрасть). Деякі романісти все ж зазначають відмінність цих двох синонімічних термінів, що вживаються в джерелах римського права. Наприклад, affectus, на думку чеського романіста Мілана Бартошек, означав "збуджений стан", а в більш пізні періоди розвитку римського права - і "дія в такому стані". Історик права, професор Варшавського університету Федір Дидинскій у своїй роботі 1890 основним фактором affectus (affectio) називав будь психоемоційний прояв, засноване на вольових або чуттєвих реакціях людини. Мілан Бартошек витлумачував affectus як особливу реакцію на зовнішні прояви суб'єкта, діючого часто протиправно, грунтуючись на раптово виниклому почутті обурення або збудження, що відбиває його негативну реакцію на події.
Для підтвердження наявності в складі адміністративного проступку ознак афекту (сильного душевного хвилювання), як правило, потрібно експертна оцінка. Висновок експерта може бути враховано в процесі адміністративного провадження. У разі незгоди з експертною оцінкою орган (посадова особа) має право призначити додаткову експертизу.
3. Слід враховувати особливості, що пом'якшують адміністративну відповідальність фізичної особи при кваліфікації тяжких особистих обставин. Під важкими обставинами здебільшого розуміються матеріальні (майнові) проблеми, наслідком яких і є вчинення адміністративного правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 61 КК вчинення злочину в силу збігу важких життєвих обставин кваліфікується як обставини, що пом'якшує кримінальне покарання.
4. Стосовно до податкових правопорушень обставиною, що пом'якшує відповідальність за їх вчинення, серед інших є вчинення правопорушення під впливом погрози чи примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності (п. 1 ст. 112 НК).
На відміну від КпАП, кваліфікація обставин, що пом'якшують відповідальність за скоєння податкового правопорушення, завжди враховується при застосуванні податкових санкцій. Згідно п. 3 ст. 114 НК при наявності хоча б одного пом'якшує відповідальність обставини розмір штрафу - єдиного виду податкової санкції - підлягає зменшенню не менше ніж у 2 рази в порівнянні з розміром, встановленим відповідною статтею гол. 16 НК за вчинення податкового правопорушення.
Кореляція кримінальних покарань з обставинами, пом'якшуючими покарання, передбачена також ст. 62 КК, згідно з якою за наявності пом'якшувальних обставин, передбачених п. "і", "к" ч. 1 ст. 61 КК, і відсутності обтяжуючих обставин строк або розмір покарання не можуть перевищувати трьох чвертей максимального терміну або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 4.2 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua