Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 6.1


1. Під ВІЛ-інфекцією розуміється захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини. Про соціальний захист ВІЛ-інфікованих, членів їх сімей, а також осіб, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними своїх службових обов'язків, див. Федеральний закон від 30 березня 1995 р. N 38-ФЗ "Про попередження поширення в Російській Федерації захворювання , що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції) ". Згідно ст. 24 даного Закону передбачено адміністративну відповідальність за порушення його приписів.
Відповідно до Федерального закону "Про попередження поширення в Російській Федерації захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)" порядок обов'язкового медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції встановлено для іноземних громадян, осіб без громадянства, а також для осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі (див. Правила проведення обов'язкового медичного огляду на виявлення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції), затверджені Постановою Уряду РФ від 13 жовтня 1995 р. N 1017; Правила обов'язкового медичного огляду осіб, перебувають у місцях позбавлення волі, на виявлення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції), затверджені Постановою Уряду РФ від 28 лютого 1996 р. N 221).
Наявність ВІЛ-інфекції, а також Люес та інших венеричних захворювань може бути виявлено при проведенні медичного обстеження донора крові та її компонентів. Проведення скринінгу в зазначених випадках, зокрема, передбачає серологічне дослідження. Порядок медичного обстеження донора крові та її компонентів затверджений Наказом МОЗ Росії від 14 вересня 2001 р. N 364.
2. Епідемія або пандемія при поширенні ВІЛ-інфекції, венеричних хвороб, які можуть бути наслідком проступків, передбачених статтею, позначаються не тільки на здоров'я окремих громадян, але і на санітарно-епідеміологічне благополуччя всього населення. Назва "венеричні хвороби" (morbus venerus) введено в ужиток в 1527 р. Жаком де Бетанкур, він пов'язував їх поширення з результатом служіння культу Венери (ex Venere).
3. За змістом коментованої статті до венеричних хвороб не може ставитися ВІЛ-інфекція. КК також розмежовує склади злочинів, визначених ст. 121 (зараження венеричною хворобою) і 122 (зараження ВІЛ-інфекцією). КоАП визначає обов'язок інфікованих осіб повідомляти все, що їм відомо про джерело зараження і наступних контактах, сприяючих поширенню інфекційного захворювання. Правопорушник повинен усвідомлювати, що приховування відповідних даних створює небезпеку поширення хвороби. Приховування джерела зараження, що спричинило тяжкі наслідки - інфікування венеричною хворобою або ВІЛ-інфекцією іншої особи, кваліфікується як злочин (ст. 121, 122 КК).
4. Розглядається правопорушення характеризується умисною виною: особа знає про наявність у нього захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини, венеричного захворювання, і усвідомлює ступінь шкоди, яка може бути заподіяна приховуванням інформації про джерело інфікування. Особи, які мали контакти з інфікованими хворими, підлягають адміністративній відповідальності лише в тому випадку, якщо вони були обізнані органом охорони здоров'я про наявність ВІЛ-інфекції, венеричного захворювання і продовжували асоціальні дії, що створюють небезпеку поширення інфекції. До контактів, що створює небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією, венеричною хворобою, відносяться не тільки статевий зв'язок з інфікованим, але й побутові контакти, загрозливі поширенню захворювання.
5. Див п. 5 коментарю до ст. 5.38.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 6.1 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua