Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 7.5


1. Самовільної є видобуток бурштину особою, яка не наділена правомочностями ліцензіата (див. п. 3 коментарю до ст. 7.3).
Об'єктивна сторона даного правопорушення передбачає два різновиди протиправних дій - самовільну видобуток бурштину і його збут. Під збутом розуміється будь-який спосіб відчуження бурштину, наприклад його продаж. При збуті бурштину порушник повинен бути обізнаний про факт його незаконного видобутку.
Згідно ст. 2 - 3 Закону Калінінградській області від 27 лютого 1996 р. N 38 "Про охорону та раціональне використання бурштину на території Калінінградської області" (в ред. Закону Калінінградській області від 5 липня 2002 р. N 163) бурштин як корисна копалина, що знаходиться в надрах , на морському дні, у відходах гірничо-видобувних виробництв (відвалах і скидах кар'єрів і збагачувальних фабрик), а також видобуте з них, доведений, але не врахований суб'єктом видобутку, є державною власністю.
Питання володіння, користування і розпорядження янтарем, що містяться в надрах, перебувають у спільному віданні Російської Федерації і області.
Суб'єкти господарської діяльності можуть отримати ділянки надр, що містять бурштин, у господарське відання або оперативне управління.
Добутий з надр бурштин, а рівно і інша продукція та доходи, законно одержувані при видобутку, є власністю надрокористувачів, якщо інше не встановлено ліцензією, угодою про розподіл продукції, міжнародними договорами (угодами).
Перехід права власності на видобутий бурштин може відбуватися тільки в результаті угоди, укладеної відповідно до цивільного законодавства, за рішенням суду, а також у відповідності із зазначеним Законом.
Промисловий видобуток бурштину може здійснюватися виключно юридичними особами, які отримали ліцензії в порядку, встановленому законодавством.
Участь іноземних інвесторів у статутному фонді організацій і підприємств з видобутку бурштину на території області не може перевищувати 50%.
Право юридичних осіб здійснювати діяльність до видобутку бурштину виникає з моменту отримання і до припинення дії ліцензії на відповідний вид діяльності.
Самовільні видобуток і збір бурштину на родовищах, в місцях виходу бурштину та на відпрацьованих кар'єрах на території області заборонені.
Фізичні особи мають право здійснювати збір бурштину на узбережжі Балтійського моря в межах області та підбір його з морського дна на підставі ліцензії.
Відповідно до ст. 10 Закону, що розглядається Калінінградській області ліцензія на геологічне вивчення надр (пошук, оцінку і розвідку родовищ), збір і видобуток бурштину надається спільно федеральним органом управління державним фондом надр або його територіальним підрозділом і органом виконавчої влади Калінінградської області.
Надання ліцензій на користування надрами здійснюється шляхом проведення конкурсів і аукціонів, а також на інших підставах, викладених у ст. 10 Федерального закону "Про надра".
Визначення порядку проведення та умов конкурсу або аукціону по кожному об'єкту або групі об'єктів здійснюється органами, які надають ліцензії.
Інформація про майбутні конкурсах та аукціонах, їх підсумки, а також про надання ліцензій на користування надрами на інших підставах має бути опублікована в засобах масової інформації.
Проведення конкурсу, аукціону або надання ліцензії на право користування надрами для діючих надрокористувачів здійснюється при отриманні попередньої згоди органів управління земельними ресурсами або власників землі на відведення земельної ділянки для цілей надрокористування.
Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності - учасники переробки бурштину та реалізації виробів з нього, які отримали ліцензії на право користування ділянками надр, зобов'язані мати ліцензію на здійснення видів діяльності, пов'язаних з пошуково-оціночними, геолого- розвідувальними роботами і видобутком бурштину, або укласти договір з підрядником, що володіє такою ліцензією.
Ліцензія на право видобутку бурштину повинна відповідати вимогам, встановленим ст. 12 Федерального закону "Про надра".
Порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності - учасників переробки бурштину та торгівлі виробами з нього затверджений Постановою голови адміністрації (губернатора) Калінінградській області від 28 травня 1999 р. N 294.
Діяльність по збуту бурштину являє собою різновид комерційної діяльності, здійснюваної за договором купівлі-продажу або відповідно до іншими цивільно-правовим договором, не відноситься до користування надрами, та її ліцензування можливо тільки у відповідності з Федеральним законом від 8 серпня 2001 р. N 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності"; проте даний Федеральний закон не передбачає віднесення якого б то не було виду діяльності з обігу бурштину до ліцензованих видів діяльності.
Таким чином, збут бурштину, за винятком бурштину, относимого до унікальних бурштиновим утворенням (див. п. 2 даного коментаря), особою, яка не наділена статусом ліцензіата, не є протиправним і не підпадає під дію коментованій статті.
2. Згідно ст. 1 Федерального закону від 26 березня 1998 р. N 41-ФЗ "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" до коштовних каменів прирівнюються унікальні бурштинові освіти. Порядок віднесення унікальних бурштинових утворень до коштовних каменів затверджений Постановою Уряду РФ від 5 січня 1999 р. N 8. Для віднесення відібраних видобувними організаціями унікальних бурштинових утворень до коштовних каменів і їх оцінки утворюється експертна комісія з унікальним бурштиновим утворенням, до складу якої включаються представники зацікавлених федеральних органів виконавчої влади, фахівці Гохрана Росії та Калінінградського янтарного комбінату. Статус експертної комісії з унікальним бурштиновим утворень визначено Положенням, затвердженим Наказом Міністерства фінансів РФ від 31 березня 1999 р. N 71. Про ліцензування діяльності з виробництва, використання і поводження дорогоцінних каменів див. п. 9, 10 коментаря до ст. 19.14.
3. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Оскільки проведення адміністративного розслідування при вчиненні коментованого проступку ч. 1 ст. 28.7 КоАП не передбачено, розгляд справ про дані адміністративні правопорушення віднесено до відання світових суддів (СР п. 1 та абз. 4 п. 3 ст. 23.1 КоАП; див. також коментар до зазначеної статті).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 7.5 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua