Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А. Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 8.6


1. До родючим верствам грунту належить, зокрема, чорнозем - буяє перегноєм грунт по перевазі степових і лісостепових районів. Відповідно до Федерального закону від 16 липня 1998 р. N 101-ФЗ "Про державне регулювання забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення" під родючістю земель сільськогосподарського призначення розуміється здатність грунту задовольняти потребу сільськогосподарських культурних рослин в поживних речовинах, повітрі, воді, теплі, біологічної та фізико-хімічної середовищі і забезпечувати врожай сільськогосподарських культурних рослин.
Згідно ст. 8 зазначеного Закону власники, власники, користувачі, у тому числі орендарі, земельних ділянок зобов'язані надавати до відповідних органів виконавчої влади відомості про використання агрохімікатів та пестицидів (дефініції пестицидів і агрохімікатів наведені в коментарі до ст. 8.3 КпАП).
Відповідно до ст. 13 ЗК землекористувачі, землевласники й орендарі земельних ділянок зобов'язані проводити заходи з рекультивації порушених земель, відновленню родючості грунтів, своєчасному залученню земель в оборот, а також щодо збереження родючості грунтів і їхньому використанню при проведенні робіт, пов'язаних з порушенням земель.
Під час проведення пов'язаних з порушенням грунтового шару будівельних робіт і робіт по видобутку корисних копалин родючий шар грунту знімається і використовується для поліпшення малопродуктивних земель.
Наслідком знищення родючого шару грунту є зниження природно-господарської значущості земель (див. коментар до ст. 8.8).
2. Стосовно до земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення обов'язок власників, землекористувачів, землевласників, орендарів з використання даної категорії земель способами, які не повинні завдати шкоди землі як природного об'єкту, в тому числі призводити до деградації, забруднення, захаращення земель, отруєння, псування, знищення природного шару грунту та іншим негативним (шкідливим) впливів господарської діяльності, встановлена п. 1 ст. 6 Федерального закону від 24 липня 2002 р. N 101-ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
Невиконання, неналежне виконання власниками земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, землекористувачами, землевласниками, орендарями даних земельних ділянок зазначеного обов'язку кваліфікуються як неналежне використання розглянутого земельної ділянки і тягнуть за собою санкції у вигляді його примусового вилучення у власника , примусового припинення оренди, примусового припинення права постійного (безстрокового) користування, права довічного успадкованого володіння, права безоплатного термінового користування земельною ділянкою із земель сільськогосподарського призначення, що застосовуються в порядку, передбаченому ЗК, ЦК, ст. 6 Федерального закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", незалежно від притягнення порушника до заходів адміністративної відповідальності, встановленим статтею коментарів.
3. Псування землі виражається в діях (бездіяльності), що призводять до втрати природних властивостей родючого шару або їх погіршення. Дане поняття тотожне поняттю деградації земель сільськогосподарського призначення. Згідно ст. 1 Федерального закону "Про державне регулювання забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення" під деградацією зазначених земель розуміється погіршення їх властивостей в результаті природного і антропогенного впливу.
Дане правопорушення виражається в недотриманні встановлених чинним законодавством правил використання земель, наслідком якого є заподіяння зазначеного шкоди.
4. Землекористування має відповідати вимогам, що пред'являються до нормування якості навколишнього природного середовища. При нормуванні встановлюються гранично допустимі норми впливу на навколишнє природне середовище.
Нормативи гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, а також шкідливих мікроорганізмів та інших біологічних речовин, забруднюючих грунти, встановлюються для оцінки стану навколишнього природного середовища з метою охорони здоров'я людини, збереження генетичного фонду, охорони рослинного і тваринного світу .
Нормативи гранично допустимих шкідливих впливів, а також методи їх визначення затверджуються спеціально уповноваженими державними органами РФ в області охорони навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду й удосконалюються в міру розвитку науки і техніки з урахуванням міжнародних стандартів.
За порушення нормативів якості навколишнього природного середовища викид, скидання шкідливих речовин або інші види впливу на навколишнє природне середовище можуть бути обмежені, призупинені або припинені за розпорядженням спеціально уповноважених на те державних органів РФ в області охорони навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду.
Гранично допустимі норми застосування мінеральних добрив та інших агрохімікатів у сільському господарстві встановлюються в дозах, що забезпечують дотримання нормативів гранично допустимих залишкових кількостей хімічних речовин.
Псування земель може бути обумовлена різними шкідливими чинниками, в тому числі забрудненням грунтів внаслідок підвищеного вмісту в них хімічних сполук, радіоактивних елементів, патогенних організмів.
5. Згідно з Федеральним законом від 24 червня 1998 р. N 89-ФЗ "Про відходи виробництва і споживання" різняться відходи виробництва і споживання, небезпечні відходи. Про поняття небезпечних відходів див. п. 1 коментаря до ст. 8.2.
Під відходами виробництва і споживання розуміються залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи продуктів, які утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), втратили свої споживчі властивості.
Неправомірне користування, володіння, розпорядження зазначеними відходами може призвести до псування земель. Загальні вимоги поводження з відходами визначені ст. 9 - 17 Федерального закону "Про відходи виробництва та споживання".
6. Отруєння, забруднення чи інша псування землі шкідливими продуктами господарської чи іншої діяльності внаслідок порушення правил поводження з добривами, стимуляторами росту рослин, отрутохімікатами й іншими небезпечними хімічними чи біологічними речовинами при їх зберіганні, використанні і транспортуванні, які спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу, кваліфікуються як злочину, передбаченого ст. 254 КК.
7. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Відповідно до ч. 1 ст. 23.21 КоАП розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, вправі посадові особи Росземкадастра та його територіальних органів, зазначені в ч. 2 ст. 23.21 КоАП; згідно ч. 1 ст. 23.29 КоАП розгляд справ про зазначені адміністративні правопорушення віднесено також до ведення посадових осіб МПР Росії і його територіальних органів, зазначених у ч. 2 ст. 23.29 КоАП (див. коментар до ст. 23.21, п. 2 коментарю до ст. 23.29).
Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 коментованої статті, здійснюється посадовими особами органів адміністративної юрисдикції, а саме:
- посадовими особами органів державної санітарно-епідеміологічної служби РФ, зазначеними в ч. 2 ст. 23.13 КоАП (стосовно до псування земель небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища відходами виробництва і споживання; див. також коментар до зазначеної статті);
- посадовими особами Мінсільгоспу Росії та його територіальних органів, зазначеними в ч . 2 ст. 23.17 КоАП (у частині адміністративних правопорушень про псування земель внаслідок порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами; див. п. 1 коментаря до ст. 23.16).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 8.6 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua