Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Особи, які призначаються опікунами та піклувальниками

При призначенні опікунів і піклувальників враховується, що їм надається велика довіра - найбільш повно забезпечити інтереси і благополуччя підопічних, їх виховання, турботу про їхнє здоров'я. З метою найбільш повного врахування інтересів підопічних закон встановлює ряд загальних вимог до опікунам та піклувальникам. У першу чергу повинні прийматися до уваги їх моральні й інші особисті якості. Вони повинні бути здатні до певного самообмеження заради прийнятого під опіку чи піклування людини, яка соціально слабо захищений.
Важливе значення мають також вимоги, що відносяться до правового статусу особи, яка висловила згоду взяти на себе обов'язки і турботи опікуна або піклувальника. Згідно п. 2 ст. 35 ГК опікунами та піклувальниками можуть призначатися тільки повнолітні та дієздатні громадяни. Отже, не можуть бути призначені опікунами та піклувальниками громадяни, які придбали повну дієздатність у зв'язку зі вступом у шлюб до досягнення 18 років або в порядку емансипації, оскільки вони хоча й зізнаються повністю дієздатними, але не відносяться до досягнення 18 років до числа повнолітніх. Рівним чином не може бути опікуном чи піклувальником повнолітній громадянин, якщо його дієздатність обмежена судом з підстав, передбачених ст. 30 ГК. За прямою вказівкою закону не можуть бути призначені опікунами та піклувальниками громадяни, позбавлені батьківських прав (п. 2 ст. 35 ЦК). Видається, що це відноситься не тільки до випадків, коли опікун (піклувальник) призначається до малолітнього або неповнолітнього, але і до випадків, коли він призначається до особи, визнаної недієздатною внаслідок психічного розладу.
Підвищені вимоги пред'являються до опікунам та піклувальникам дітей. Сімейний кодекс України встановлює, що не призначаються опікунами та піклувальниками особи, хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію, особи, відсторонені від виконання обов'язків опікунів (піклувальників), особи, обмежені в батьківських правах; колишні усиновителі, якщо усиновлення було скасовано з їхньої вини, а також особи, які за станом здоров'я (за переліком захворювань, встановлюється Урядом РФ) не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини (п. 3 ст. 146 і п. 1 ст. 127 Сімейного кодексу РФ).
При призначенні опікуна та піклувальника враховуються відносини між ним та особою, що потребують опіки та піклування, а якщо це можливо, то і бажання підопічного. Опікунами та піклувальниками призначаються, як правило, особи, близькі підопічному, головним чином родичі. При їх відсутності опікун (піклувальник) призначається за вибором органів опіки та піклування.
Опікуном чи піклувальником громадянин може бути призначений тільки за його згодою, тобто ці відносини засновані на принципі добровільності. Ніяких винятків з цього принципу закон не передбачає. Однак у період, коли в РРФСР діяв Кодекс законів про шлюб, сім'ю і опіку 1926 р., допускалося і примусове покладання на громадянина обов'язків опікуна чи піклувальника (ст. 78 Кодексу). У літературі наполегливо пропонувалося відмовитися від цього правила і встановити, що опікунами та піклувальниками можна призначати тільки тих осіб, які виявляють бажання виконувати цю почесну обов'язок і громадський обов'язок (1). Надалі ця пропозиція отримала закріплення в законі - у ст. 126 Кодексу про шлюб та сім'ю РРФСР 1969 Принцип добровільності прийняття на себе обов'язків опікуна або піклувальника в даний час утримується в ГК РФ (п. 3 ст. 35). На практиці при призначенні громадянина опікуном чи піклувальником потрібна письмова згода його дружина і повнолітніх членів сім'ї, оскільки турбота про підопічного здійснюється звичайно усіма членами сім'ї, якщо обов'язки опікуна чи піклувальника прийняв на себе сімейний чоловік.
---
(1) Див: Єршова Н.М. Опіка та піклування над неповнолітніми. М., 1959. С. 67; Пергамент А.І. До питання про правове становище неповнолітніх / / Уч. зап. ВИЮН. Вип. 3. 1955. С. 36.
Зустрічаються випадки, коли виявляється неможливим в місячний термін, встановлений законом, підібрати опікуна або піклувальника для потребує опіки (піклування) особи. У такій ситуації функції опікуна (піклувальника) тимчасово виконують органи опіки та піклування.
Спеціально регламентується законом опіка та піклування над особами, які перебувають або поміщеними у відповідні виховні, лікувальні установи, установи соціального захисту населення або інші аналогічні заклади. До числа таких осіб відносяться неповнолітні, виховання та утримання яких повністю здійснюються зазначеними установами, а також громадяни, визнані недієздатними або обмежено дієздатними і поміщені до відповідних установ. Опікуни та піклувальники таким особам не призначаються, оскільки їх функції здійснюють самі названі установи, причому вони визнаються опікунами та піклувальниками (п. 4 ст. 35 ГК; п. 1 ст. 147 Сімейного кодексу РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Особи, які призначаються опікунами та піклувальниками "
 1. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  особами, в тому числі в судах без спеціального повноваження), а якщо мова йде про неповнолітніх підопічних - також їх виховання. Сьогодні правила про опіку та піклування передбачені ГК, а також законодавством про шлюб та сім'ю (ст. 31 ГК, гл. 20 СК), яке перебуває у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів (СР подп. "О" ст. 71 і подп. "до" п. 1 ст. 72 Конституції РФ) * (179).
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її вчинення. По-третє, необхідно, щоб волевиявлення на угоду було прибраний в необхідну законом форму. Нарешті, по-четверте, зміст угоди, тобто її умови, не повинно суперечити чинному
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним влади (юрисдикції) не має 57. PRIMA FACIE [прима фаці] - на перший погляд 58. QUASI [квазі] - нібито, нібито 59. RES JUDICATA [рес Юдікат] - вирішена справа 60. RES NULLIUS [рес нулліус] - річ, нікому не належить, безхазяйна річ 61. RESPONSA
 4. § 3. Суб'єкти сімейних правовідносин
  особи. Як вже зазначалося, такими особами виступають лише громадяни. Інші суб'єкти права (юридичні особи, державні та муніципальні органи, а також інші соціальні утворення) безпосередньо в сімейних правовідносинах не беруть участь. У цьому зв'язку необхідно розрізняти власне сімейні правовідносини і правовідносини, врегульовані нормами сімейного законодавства, в тому числі і
 5. § 3. Опіка та піклування над неповнолітніми
  особи (підопічного), яка призначена для забезпечення його інтересів, у тому числі заповнення відсутньої дієздатності, і яка виражається у виконанні опікуном (піклувальником) юридичних і фактичних дій * (410) . В якості зазначеної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, опіку та піклування можна визначити * (411) як один з правових інструментів, що дозволяють
 6. § 5. Інші форми виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування
  особи, які здійснювали фактичне виховання та утримання неповнолітніх дітей, мають право вимагати в судовому порядку надання утримання від своїх працездатних вихованців, які досягли повноліття, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх повнолітніх працездатних дітей або від подружжя (колишнього подружжя). При цьому умовами надання утримання виступають: а)
 7. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  особами обов'язки по виконанню заповіту покладаються на всіх спадкоємців. Поряд із спадкоємцями Цивільний кодекс передбачає можливість виконання заповіту повністю або в певній частині виконавцем заповіту (духівниці) * (679). За радянським цивільним законодавством реалізація волі заповідача виконувалася в більшій частині самими спадкоємцями, оскільки у спадок
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним влади (юрисдикції) не має 57. PRIMA FACIE [прима фаці] - на перший погляд 58. QUASI [квазі] - нібито, нібито 59. RES JUDICATA [рес Юдікат] - вирішена справа 60. RES NULLIUS [рес нулліус] - річ, нікому не належить, безхазяйна річ 61. RESPONSA
 9. 27. ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ
  особи щодо інших, які в силу традиції або прямих вимог закону визнавалися потребують опіки, або «охороняючому управлінні». Форми опіки: - обов'язкова опіка домовладики щодо всіх членів своєї сім'ї і всіх підвладних; - заповідальне опіка, яка встановлювалася за заповітом домовладики щодо спадкоємця, якщо він не володів необхідними якостями,
 10. 3. Виникнення "трасту" і довірчого управління майном в російському законодавстві
  особи. За своїми боргами вони відповідали майном, що складається в їх вільному розпорядженні (ст. 19). Відповідно до Цивільного кодексу РРФСР 1964 р. державне майно, закріплене за державними організаціями, знаходилося в оперативному управлінні цих організацій, які здійснювали у межах, встановлених законом, відповідно до цілей їх діяльності, планових завдань і
© 2014-2022  yport.inf.ua