Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009 - перейти до змісту підручника

2.2. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ


Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) є
самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським
судом), що здійснює свою діяльність відповідно до Закону Російської
Федерації "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 7 липня 1993 року і
Регламентом, затвердженим Торгово-промислової палатою РФ 18 жовтня 2005
Цивільно-правові відносини, спори з яких можуть бути передані на
дозвіл МКАС, включають, зокрема, відносини з купівлі-продажу (поставки)
товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами і (або) послугами,
перевезення вантажів і пасажирів, торгового представництва і посередництва, оренди
(лізингу), науково-технічного обміну, обміну іншими результатами творчої
діяльності, спорудження промислових та інших об'єктів, ліцензійних операцій,
інвестиціям , кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного
підприємництва та інших форм промислової і підприємницької
кооперації.
МКАС приймає до свого розгляду також спори, що підлягають його
юрисдикції в силу міжнародних договорів.
Питання про компетенцію МКАС по конкретній справі вирішується складом арбітражу,
розглядає спір. Склад арбітражу має право винести окрему постанову по

питання про компетенцію до розгляду спору по суті або відобразити це питання в
рішенні щодо суті спору.
Винесення рішення по суті спору є винятковим правомочием
складу арбітражу по конкретній справі.
Арбітражний розгляд починається поданням позовної заяви до МКАС.
Датою подання позовної заяви вважається день її вручення МКАС, а при відправці
позовної заяви поштою - дата штемпеля поштового відомства місця відправлення.
У позовній заяві зазначаються:
- найменування, поштові адреси, номери телефонів, факсів та адреси електронної
пошти сторін;
- вимоги позивача;
- обгрунтування компетенції МКАС;
- виклад фактичних обставин, на яких грунтуються позовні вимоги;
- підтверджують ці обставини докази;
- обгрунтування позовних вимог з урахуванням застосовних норм права;
- ціна позову;
- розрахунок суми кожної вимоги;
- перелік документів, які додаються до позовної заяви.
Позовна заява підписується повноважною особою з документальним
підтвердженням його повноважень. Якщо це випливає з угоди сторін, в позовну
заяву включаються відомості щодо формування складу арбітражу, зокрема
про обраного позивачем арбітра і запасному арбітра.
Ціна позову визначається наступним чином:
- у позовах про стягнення грошей - истребуемой сумою, а при стягненні продовжують
нараховуватися відсотків - сумою, обчисленої на дату подачі позову;
- у позовах про витребування майна - вартістю відшукуємо майна;
- у позовах про визнання або перетворенні правовідносини - вартістю предмета
правовідносини в момент пред'явлення позову;
- у позовах про певній дії або бездіяльності - на основі наявних даних
про майнові інтереси позивача.
Позивач зобов'язаний вказати в позовній заяві ціну позову також у тих випадках, коли його
позовну вимогу або частина вимоги має негрошовий характер. У позовах,
складаються з декількох вимог, ціна позову визначається загальною сумою всіх
вимог. У ціну позову не включаються вимоги про відшкодування арбітражних зборів і
витрат, а також витрат сторін.
Якщо позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову, МКАС по
власної ініціативи або на вимогу відповідача визначає ціну позову на основі
наявних даних.
Якщо позовна заява подана без дотримання вимог, передбачених
Регламентом МКАС, відповідальний секретар МКАС може запропонувати позивачеві усунути
виявлені недоліки у встановлений термін, як правило, не перевищує один
місяць з дня одержання зазначеної пропозиції. У тих випадках, коли позивач, незважаючи на
пропозицію про усунення недоліків позовної заяви, не усуває їх в
встановлений термін і наполягає на розгляді справи, МКАС виносить арбітражне
рішення або постанова про припинення розгляду.
Якщо позовна заява містить вимоги з декількох договорів, воно
приймається до розгляду за наявності арбітражної угоди, що охоплює ці
вимоги.
Відповідальний секретар МКАС повідомляє відповідача про подачу позовної заяви
і направляє йому копію позовної заяви та доданих до неї документів після їх
уявлення в необхідній кількості примірників. Одночасно відповідальний

секретар МКАС пропонує відповідачу у строк не більше тридцяти днів з дати отримання
копії позовної заяви представити відгук на позовну заяву.
У відгуку на позовну заяву зазначаються:
- найменування, поштову адресу, номер телефону, факсу та адресу електронної пошти
відповідача;
- заява відповідача про визнання або заперечення проти позовних вимог;
- виклад фактичних обставин, на яких заснована позиція відповідача;
- підтверджують ці обставини докази;
- обгрунтування позиції відповідача з урахуванням застосовних норм права;
- перелік документів, які додаються до відкликання на позовну заяву.
В термін, що не перевищує тридцяти днів, відповідач має право пред'явити зустрічний позов
або заявити вимоги з метою заліку за наявності арбітражної угоди,
охоплює такий позов або вимоги поряд з вимогами за первісним
позовом. Зустрічна позовна заява повинна відповідати вимогам, що пред'являються
до основного позовної заяви.
Якщо внаслідок необгрунтованої затримки відповідачем пред'явлення зустрічного
позову або вимоги до заліку арбітражний розгляд затягується, на відповідача
може бути покладено відшкодування додаткових витрат, а також витрат іншої
боку, викликаних цією затримкою.
Склад арбітражу може не дозволити пред'явлення зустрічного позову або
вимоги до заліку з урахуванням допущеної затримки.
При подачі позовної заяви або клопотання про забезпечення вимоги позивач
зобов'язаний сплатити реєстраційний збір. Реєстраційний збір сплачується у розмірі
1000 доларів США, якщо ціна позову виражена в іноземній валюті, або в розмірі 30
000 російських рублів, якщо ціна позову виражена в російських рублях .
До сплати реєстраційного збору позов чи клопотання не вважається поданим.
Сплачений за поданою позовною заявою або клопотанням про забезпечення
вимоги реєстраційний збір поверненню не підлягає.
Крім того, по кожному поданим позовом позивач зобов'язаний сплатити авансом
арбітражний збір. У суму сплачуваного позивачем авансу зараховується
реєстраційний збір. До сплати авансу арбітражного збору в повному розмірі справу
залишається без руху.
Розмір реєстраційного та арбітражного зборів, порядок їх сплати та
розподілу, а також порядок покриття інших витрат по арбітражному
розгляду встановлюються Положенням про арбітражні збори та витрати,
є невід'ємною частиною Регламенту МКАС.

З урахуванням складності справи, істотно підвищених тимчасових витрат і витрат,
пов'язаних з арбітражним розглядом, за поданням складу арбітражу
Президія МКАС вправі винести постанову про збільшення розміру арбітражного
збору. Якщо справа розглядається одноосібним арбітром, арбітражний збір
зменшується на 20%.
Всі документи, що стосуються початку і здійснення арбітражного розгляду,
повинні бути представлені сторонами в МКАС в п'яти примірниках, а у разі
розгляду спору одноосібним арбітром - у трьох примірниках з відповідним
збільшенням кількості примірників при участі в суперечці більше двох сторін, якщо інше в
випадку необхідності не буде визначено МКАС.
Арбітражний розгляд здійснюється на основі змагальності та
рівноправності сторін. Сторони та їх представники повинні сумлінно користуватися
належними їм процесуальними правами, не допускати зловживання цими
правами і дотримуватися встановлені терміни їх здійснення.
Місцем арбітражу є місто Москва. Сторони можуть погодити проведення
слухань в іншому місці. У такому випадку всі додаткові витрати, що виникли в
зв'язку з проведенням слухань поза Москви, покладаються на сторони суперечки.
МКАС вживає заходів до того, щоб розгляд справи було завершено в строк
не більше 180 днів з дня утворення складу арбітражу. Президія МКАС може в
разі потреби на прохання складу арбітражу або за власною ініціативою
продовжувати зазначений термін.
МКАС вирішує спір згідно з такими нормами права, які сторони
обрали як застосовуються до суті спору. При цьому будь-яка вказівка на право або
систему права якоїсь держави тлумачиться як безпосередньо відсилає до
матеріального праву даної держави, а не до її колізійних норм.
За відсутності будь-якої вказівки сторін МКАС застосовує право, визначене
згідно з колізійними нормами, які він вважає застосовними.
У всіх випадках МКАС приймає рішення відповідно до умов договору і з
урахуванням торгових звичаїв, що стосуються даної угоди.
МКАС застосовує до процедури ведення розгляду положення свого
Регламенту з урахуванням угоди сторін, якщо таке не суперечить імперативним
нормам застосовного законодавства про міжнародний комерційний арбітраж і
принципам Регламенту. При вирішенні питань, не врегульованих ні справжнім
Регламентом, ні угодою сторін, МКАС з дотриманням положень застосовного
законодавства про міжнародний комерційний арбітраж веде розгляд
таким чином, який він вважає належним, дотримуючись при цьому рівне ставлення до
сторін і надаючи кожній стороні необхідні можливості для захисту своїх
інтересів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ "
 1. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  Розгляд економічних спорів судами загальної юрисдикції. Діяльність федеральних судів загальної юрисдикції орієнтована на захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців.
 2. 5.4. Інші арбітражні органи
  До іншим арбітражним органів належать третейські суди та міжнародний комерційний арбітраж. Слід підкреслити, що перераховані установи, хоча і містять слово «суд» у своїй назві, судами не є. Федеральний конституційний закон * Про судову систему Російської Федерації »містить вичерпний перелік судів, що функціонують на території Російської Федерації, і не включає в їх
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 4. § 5. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів
  Підвідомчість і підсудність спорів. Відповідно до ст. 22 АПК РФ економічні суперечки, тобто спори, що виникають з цивільних, адміністративних та інших правовідносин в ході здійснення підприємницької діяльності, включаючи справи за участю іноземних комерційних організацій і підприємств з іноземними інвестиціями, підвідомчі арбітражним судам з тим, що позов пред'являється в
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 3. Договори поставки та контрактації
    Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки. За договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК).
 8. 2.2. Внутрішнє законодавство держав
    У сучасному світі існують два основних підходи до проблеми регулювання міжнародних немежгосударственного невладних відносин на рівні національного законодавства. Для першого з них характерно закріплення норм міжнародного приватного права в численних галузевих законах і підзаконних актах внутрішнього права. Специфіка другої полягає у прийнятті державою спеціальних
 9. 10.1. Поняття, значення і способи арбітражного розгляду міжнародних комерційних спорів
    При укладенні та здійсненні зовнішньоекономічних угод не можна виключати можливості виникнення правових спорів між учасниками договору. Тому ще в ході переговорів про укладення контракту сторони повинні опрацювати питання про процедуру розгляду таких спорів у майбутньому. В іншому випадку підприємці можуть позбавити себе можливості своєчасно притягнути до відповідальності
 10. Список термінів і скорочень
    АПК РФ-Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності ЦК РРФСР - Цивільний кодекс РРФСР ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ГКМЧП - Гаазька конференція з міжнародного приватного права ЦПК РРФСР - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР ДС - договірні сторони ЄАВТ - Європейська асоціація
© 2014-2022  yport.inf.ua