Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Недійсність шлюбу

Поняття недійсного шлюбу. Як і будь-яка угода, шлюб може бути недійсним, а точніше - хибним. Порочні угоди поділяються на нікчемні та оспорювані (п. 1 ст. 166 ЦК). Нікчемна угода являє собою неправомірне дію і не тягне бажане для сторін правовий наслідок. Оспоримая угода, будучи дією правомірним, породжує бажане для сторін правовий наслідок, але зважаючи містяться в ній вад може бути анульована за рішенням суду * (280). Тому для визнання заперечної операції недійсною потрібно судове рішення, тоді як нікчемний правочин вважається недійсним в силу самого факту її вчинення (п. 1 ст. 166 ЦК). Крім того, домагання, пов'язане з порочністю нікчемного правочину, може заявити будь-яка зацікавлена особа, а домагання, засноване на вчиненні заперечної операції, - лише особа, названий на законі (п. 2 ст. 166 ЦК). Наведений поділ порочних угод застосувати і до порочному шлюбу, який також може бути як нікчемним, так і оспорімим * (281).
Згідно п. 2 ст. 27 СК визнання шлюбу недійсним провадиться судом. Спираючись на п. 2 ст. 27 СК та п. 1 ст. 166 ГК, деякі автори стверджують, що всякий недійсний шлюб є оспорімим * (282). Тим часом припис п. 2 ст. 27 СК поширюється не тільки на заперечні, а й на нікчемні шлюби. У першому випадку названий на законі особа може заявити суду перетворювальне домагання, тобто вимога про припинення стану шлюбу. У другому випадку будь-яка зацікавлена особа може заявити суду установітельние домагання, тобто вимога про визнання відсутності стану подружжя між чоловіком і жінкою, зареєстрованих як подружжя.
Процесуальної формою заяви зазначених домагань виступають відповідно перетворювальні позов і негативний позов про визнання. Справи про визнання шлюбу недійсним розглядаються в порядку позовного провадження (п. 1 ч. 1 ст. 22 ЦПК). Хоча в обох випадках резолютивна частина судового рішення виглядатиме однаково ("визнати шлюб недійсним"), рішення за позовом про визнання підтверджуватиме відсутність стану у шлюбі, а рішення по перетворювальної позовом - анулювати цей стан * (283).
Шлюб визнається недійсним з дня його укладення, тобто з дня державної реєстрації шлюбу (п. 4 ст. 27 СК). Зважаючи на це шлюбне стан, якщо воно існує, анулюється судом із зворотною силою (ex tunc), тоді як при розлученні шлюбне стан припиняється лише на майбутнє час (ex nunc).
Розподіл порочних угод на нікчемні та оспорювані має важливі практичні наслідки. Наприклад, на вимогу про визнання заперечної угоди недійсною встановлено річний термін давності (п. 2 ст. 181 ЦК), між тим до вимоги про визнання угоди нікчемною позовна давність взагалі непридатна * (284). У сімейному праві це розходження не проявляється, оскільки всі вимоги, пов'язані з недійсністю шлюбу, вилучені зі сфери дії позовної давності (п. 1 ст. 9 СК) * (285). У той же час вид порочності шлюбу повинен враховуватися при вирішенні питання про його зцілення. За винятком випадків, прямо передбачених законом, нікчемний правочин не підлягає лікуванню. Для того щоб викликати бажане сторонами нікчемного правочину правовий наслідок, вони повинні укласти нову угоду. Навпаки, оспоримая угода може бути зцілена шляхом її підтвердження (про зцілення порочних шлюбів див. нижче).
Підстави порочності шлюбу. Закон не проводить чіткого поділу між нікчемними і оспорімих шлюбами. Орієнтиром для такого поділу можуть служити підстави порочності і коло осіб, наділених правом вимагати визнання шлюбу недійсним * (286).
Нікчемним повинен вважатися шлюб, укладений з порушенням вимог ст. 14 СК, тобто за наявності встановлених законом перешкод до укладення шлюбу. У цих випадках вимога про визнання шлюбу недійсним може бути заявлено чоловіком, що не знав про перешкоди до укладення шлюбу, опікуном чоловіка, визнаного недієздатним, чоловіком за попереднім нерасторгнутом шлюбу, а також іншими особами, інтереси яких ущемлені укладенням шлюбу (абз. 4 п. 1 ст. 28 СК).
Оспорімость шлюбу має місце за наявності таких обставин.
1. Недосягнення шлюбного віку, якщо відсутня відповідний дозвіл на вступ до шлюбу (ст. 13 СК). У цьому випадку домагання на анулювання шлюбу можуть здійснити неповнолітній чоловік або його батьки (особи, які їх замінюють). Після досягнення неповнолітнім чоловіком 18 років вимагати визнання шлюбу недійсним має право тільки цей чоловік (абз. 2 п. 1 ст. 28 СК).
2. Укладення шлюбу під впливом примусу, обману, омани або неможливості в силу свого стану в момент державної реєстрації шлюбу розуміти значення своїх дій або керувати ними. Домагання на оспорювання шлюбу з цих підстав прочитується потерпілому чоловікові (абз. 3 п. 1 ст. 28 СК). Знаходження в дієздатному стані і примус до укладення угоди (погроза або насильство) в цілому відповідають аналогічним поняттям, використовуваним в цивільному праві (п. 1 ст. 177, п. 1 ст. 179 ЦК). Що стосується помилки і обману, то вони повинні стосуватися іншого чоловіка. Питання про юридичну значущості омани вирішується судом з урахуванням обставин конкретної справи. Так, оману є істотною, якщо шлюб укладається з транссексуалом або гермафродитом. Навпаки, наявність у одного із наречених дитини, про яку не знав іншого Брач, не може служити підставою для визнання шлюбу недійсним. Помилка щодо майнового стану іншого чоловіка, як правило, не вважається істотним.
Різновидом обману слід вважати приховування венеричної хвороби чи ВІЛ-інфекції, передбачене абз. 6 п. 1 ст. 28 СК. Приховування може виражатися не тільки в дії з надання іншій стороні недостовірної інформації про своє здоров'я, але і в бездіяльності, тобто навмисному замовчуванні про наявність венеричної хвороби чи ВІЛ-інфекції. Приховування інших хвороб не повинно вважатися підставою для визнання шлюбу недійсним (п. 3 ст. 15 СК).
3. Фіктивність шлюбу. Вона має місце, якщо подружжя або один з них вступили в шлюб не з наміром створити сім'ю, а з якоюсь іншою метою (наприклад, для отримання соціального житла) * (287). Із зовнішнього боку уклали такий шлюб особи набувають статусу подружжя, хоч і не створюють сімейну спільність (не проживають разом, не ведуть спільне господарство і т.д.).
У разі фіктивності шлюбу право вимагати визнання його недійсним надано дружину, не що знав про фіктивності шлюбу, і прокурору (абз. 5 п. 1 ст. 28 СК) * (288). Таке рішення навряд чи можна визнати вдалим, оскільки інтерес у визнанні фіктивного шлюбу недійсним можуть мати й інші особи (наприклад, кредитори одного з подружжя і спадкоємці померлого чоловіка).
Наведений вище перелік підстав для визнання шлюбу недійсним є вичерпним (п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу" * (289)).
Визнання недійсним припиненого шлюбу. Шлюб визнається недійсним, якщо сторони ще перебувають у шлюбі. Але чи може бути визнаний недійсним припинений шлюб?
Якщо мова йде про визнання шлюбу нікчемним, то відповідне установітельние домагання може бути заявлено в будь-який час. Ні закон, ні теоретичні міркування не виключають заяви зацікавленою особою вимоги про визнання відсутності шлюбного стану в минулому (наприклад, до смерті одного з "подружжя"). По-іншому йде справа з оспорімим браком. Суд не може анулювати шлюбне стан, якщо воно вже припинилося. Перетворювальне домагання направлено на зміну або припинення існуючого правовідносини (стану). Однак перетворювальна діяльність суду може стосуватися прав і обов'язків, що виникли в період дії оспорімость шлюбу (наприклад, якщо шлюб припинено, але потрібно перетворити спільну власність колишнього подружжя в їх індивідуальну власність). Тому і в разі припиненого оспорімость шлюбу можливе визнання його недійсним, якщо це викликано необхідністю перетворення подружніх прав та обов'язків. З урахуванням цього застереження можна погодитися з авторами, які допускають визнання порочного шлюбу недійсним і після його припинення * (290).
Згідно п. 4 ст. 29 СК шлюб не може бути визнаний недійсним після його розірвання, за винятком випадків наявності між подружжям забороненої законом ступеня споріднення або стану одного з подружжя в момент реєстрації шлюбу в іншій нерасторгнутом шлюбі. У наведеному приписі не враховується, що можливість визнання шлюбу недійсним після його розірвання повинна поширюватися на всі нікчемні шлюби, а не тільки на перелічені у цьому приписі, оскільки, як уже зазначалося, ніщо не заважає визнання відсутності шлюбного стану після припинення шлюбу. З тієї обставини, що в п. 4 ст. 29 СК йдеться лише про розірвання шлюбу, випливає, що закон не виключає визнання недійсним шлюбу, припиненого внаслідок смерті чи внаслідок оголошення судом одного з подружжя померлим (п. 1 ст. 16 СК) * (291).
Якщо суд виніс рішення про визнання недійсним шлюбу, який раніше був розірваний судом, то судове рішення про розірвання шлюбу підлягає скасуванню за нововиявленими обставинами (п. 1 ч. 2 ст. 392 ЦПК) * (292). Позов про визнання шлюбу недійсним може бути пред'явлений як зустрічного позову у справі про розірвання шлюбу, тому що задоволення зустрічного позову підриває підставу первісного позову і тим самим виключає його задоволення (абз. 3 ст. 138 ЦПК) * (293).
Зцілення порочного шлюбу. Сімейний кодекс передбачає можливість судового зцілення порочного шлюбу (санацію). Вона застосовується і до оспорімость, і до незначного шлюбу. Санація можлива тільки у разі пред'явлення позову про визнання шлюбу недійсним. Якщо до моменту розгляду справи відпали обставини, які перешкоджали укладенню шлюбу, то суд може визнати шлюб дійсним і відмовити в позові (п. 1 ст. 29 СК) * (294). Суд приймає таке рішення на свій розсуд виходячи з обставин справи і з урахуванням інтересів сторін та інших осіб. Підставами санації можуть виступати припинення шлюбу, в якому складався один з подружжя, скасування усиновлення, отримання дозволу на вступ у шлюб неповнолітнього і т.д. Не підлягає санації шлюб, укладений з близьким родичем, оскільки ця обставина не може відпасти. Санувати шлюб вважається дійсним з моменту його укладення, за винятком санації шлюбу з особою, вже перебувають у зареєстрованому шлюбі. Якщо попередній шлюб припинено, то другий шлюб може бути визнаний дійсним лише з моменту його припинення.
Пункт 2 ст. 29 СК наказує, що суд може відмовити в позові про визнання недійсним шлюбу, укладеного з особою, яка не досягла шлюбного віку, якщо цього вимагають інтереси неповнолітнього чоловіка, а також за відсутності його згоди на визнання шлюбу недійсним.
Не виключається можливість позасудового зцілення (конвалідаціі) оспорімость шлюбу шляхом підтвердження його дійсності іншою стороною * (295). Конвалідація здійсненна щодо шлюбів з вадами волі і волевиявлення (абз. 3 і 6 п. 1 ст. 28 СК). Підтвердження дійсності шлюбу може відбуватися в будь-якій формі. Якщо чоловік, інтереси якого ущемлені укладенням шлюбу (наприклад, не знав про венеричної хвороби другого з подружжя), заявить про своє бажання зберегти шлюбне стан, то порочність шлюбу зцілюється. У цьому випадку суд повинен відмовити в позові про визнання такого шлюбу недійсним, що відрізняє позасудову конвалідацію * (296) від судової санації, передбаченої п. 1 ст. 29 СК.
Особливий випадок зцілення передбачений п. 3 ст. 29 СК для фіктивного шлюбу. Суд не може визнати шлюб недійсним, якщо особи, які зареєстрували шлюб, до розгляду справи судом фактично створили сім'ю, про що може свідчити спільне проживання, народження дітей, спільне придбання майна, ведення спільного господарства тощо
Наслідки визнання шлюбу недійсним. Визнавши шлюб недійсним, суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання рішенням законної сили направити витяг з цього рішення до органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації шлюбу (п. 3 ст. 27 СК), який вносить у запис акта про укладення шлюбу відомості про визнання його недійсним (п. 2 ст. 29 Закону про акти громадянського стану). Наслідки визнання шлюбу недійсним зводяться до наступного.
Особам, що складався в недійсному шлюбі, присвоюється дошлюбне прізвище. Однак чинне законодавство не передбачає механізму примусу до зміни прізвища.
До майна, придбаного спільно в період з дня укладення шлюбу до його визнання недійсним, тобто до набрання чинності відповідного рішення суду, застосовуються приписи ГК про спільної часткової власності (п. 2 ст. 30 СК). Режим часткової спільності майна повинен поширюватися не тільки на право власності, але також на інші права і борги. Так, придбане право вимоги (наприклад, за договором про участь у пайовому будівництві) має вважатися пайовою вимогою, а загальний борг (наприклад, за отриманий у банку кредит) - часткової обов'язком (ст. 321 ЦК).
  Оскільки шлюб є умовою для набуття чинності шлюбного договору, визнання шлюбу недійсним означає, що шлюбний договір так і не набув чинності * (297).
  C визнанням шлюбу недійсним відпадає підстава для сплати аліментів на утримання чоловіка (п. 2 ст. 89 СК). Однак виплачені суми аліментів не можуть бути витребувані назад за винятком випадків недобросовісності з боку одержувача аліментів (п. 3 ст. 1109 ЦК) * (298).
  Закон передбачає вилучення з перерахованих вище наслідків недійсності шлюбу в інтересах сумлінного чоловіка, тобто дружина, інтереси якого ущемлені укладенням шлюбу і який не знав про перешкоди до вступу в шлюб або мав вади волі (наприклад, перебував під впливом обману чи примусу). Чоловік, що знаходився при вступі в шлюб в адееспособном стані, може вважатися добросовісним, якщо цей стан наступило без його волі.
  З метою захисту інтересів сумлінного чоловіка суд при винесенні рішення про визнання шлюбу недійсним в силу п. 4 ст. 30 СК може з власної ініціативи або клопотанням зацікавленої особи: 1) визнати за сумлінним чоловіком право на отримання від іншого чоловіка аліментів відповідно до ст. 90 і 91 СК; 2) щодо розділу спільно набутого майна застосувати приписи ст. 34, 38 і 39 СК про спільну сумісну власність; 3) визнати шлюбний договір чинним повністю або в частині (наприклад, в частині надання сумлінному дружину утримання від другого чоловіка) * (299). Крім того, сумлінний чоловік вправі: 1) зберегти прізвище, вибрану ним при державній реєстрації шлюбу (п. 5 ст. 30 СК); 2) вимагати відшкодування матеріального і компенсації моральної шкоди за приписами Цивільного кодексу про деліктних зобов'язаннях (абз. 2 п. 4 ст. 30 СК).
  Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, народжених у такому шлюбі або протягом 300 днів з дня визнання шлюбу недійсним (п. 3 ст. 30, п. 2 ст. 48 СК). Батьком дитини, якщо не доведено інше, зізнається колишній чоловік матері.
  Неукладені шлюби. Від недійсних (порочних) шлюбів слід відрізняти неукладені (не відбулися) шлюби * (300), які характеризуються відсутністю угоди про вступ у шлюб або реєстрації в органі реєстрації актів цивільного стану. Так, практиці відомі випадки, коли шлюби реєструвалися в результаті змови одного з "наречених" із співробітником органу реєстрації актів цивільного стану за відсутності іншого "Брач" і без його згоди * (301). При реєстрації шлюбу не в органі реєстрації актів цивільного стану він також не вважається таким, що відбувся. Однак не є не відбувся шлюбом фактичний шлюб, оскільки його сторони не мали наміру підпорядкувати свої відносини сімейно-правовому регулюванню.
  Неукладений шлюб не створює шлюбного стану. Будь-яка зацікавлена особа має право звернутися до суду з негативним позовом про визнання, тобто про визнання шлюбу неукладеним. Якщо не відбувся шлюб супроводжувався складанням актового запису про укладення шлюбу, то вона підлягає анулюванню на підставі судового рішення (ст. 75 Закону про акти громадянського стану). На відміну від порочного шлюбу не відбувся шлюб не підлягає лікуванню. Для того щоб створити стан подружжя, сторони не відбувся шлюбу повинні оформити шлюб в належному порядку. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Недійсність шлюбу"
 1. § 2. Цивільна дієздатність громадян
    недійсність (нікчемність) досконалої малолітнім угоди. Така угода не породжує правових наслідків і вимагає повернення всього отриманого сторонами в початкове положення, а при неможливості повернення отриманого в натурі - відшкодування його вартості у грошах (п. 1 ст. 172 ЦК) * (155). З цього загального правила для осіб віком від 6 до 14 років закон робить виняток: вони можуть
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    недійсності правочину є загальним правилом (п. 2 ст. 167 ЦК) і іменується двосторонньої реституцією. Угода, укладена малолітнім, може бути визнана дійсною, якщо: а) вона зроблена до вигоди малолітнього; б) законні представники ініціювали судову процедуру визнання її дійсною; в) суд визнав її дійсність (ст. 172 ЦК). Така спеціальна процедура "оздоровлення"
 3. § 5. Захист сімейних прав
    недійсним (ст. 28 СК), скасування усиновлення дитини, якщо для цього є підстави, передбачені ст. 141 СК, і т.д. Предметом захисту виступають насамперед конкретні суб'єктивні права учасників сімейних правовідносин, які не визнаються, оскаржуються або порушуються іншими особами. Поряд з правами захисту підлягають і законні інтереси громадян, тобто не опосередковане конкретними
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    недійсним є установітельних позовом (див.: Гурвич М. А. Вибрані праці. Краснодар, 2006. Т. 1. С. 282). * (284) Гордон В.М. Позови про визнання. Ярославль, 1906. С. 322-330; Попов Б.В. Позовна давність. М., 1926. С. 4-6; Крашенинников Є. А. Регламентація захисту цивільних прав у проекті Цивільного кодексу РФ. Ярославль, 1993. С. 18-20; він же. Поняття і предмет позовної давності.
 5. Стаття 47. Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування для дачі висновку по справі
    недійсним шлюбу, укладеного з особою, яка не досягла шлюбного віку (п. 2 ст. 28 СК); по спорах про порядок здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини (п. 2 ст. 66 СК); по справах про позбавлення батьківських прав (п. 2 ст. 70 СК), відновлення в батьківських правах (п. 2 ст. 72 СК) або про обмеження батьківських прав (п. 4 ст. 73 СК); по спорах, пов'язаних з
 6. Стаття 415. Визнання рішень іноземних судів, що не вимагають подальшого виробництва
    недійсним шлюбу між російськими громадянами, російським громадянином та іноземним громадянином. 3. На визнання рішень іноземних судів, що не вимагають за своїм змістом подальшого виробництва, не поширюються положення ст. 413 цього Кодексу, що передбачають подачу зацікавленою особою до компетентного російський суд заперечення щодо визнання цього рішення (див.
 7. 3. Джерела американського права
    недійсними і не мають сили. Проте тлумачення законів і практики їх застосування визначалося нормами загального права. Тобто верховенство судового прецеденту було і залишається одним з основоположних принципів американської правової системи. У період після Другої світової війни роль і масштаби законодавчого правотворчості істотно зросли. Нормативні акти конгресу США і
 8. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
    недійсним. Наприклад, один з вступають у шлюб приховав, що полягає в іншому нерасторгнутом шлюбі, або шлюб був укладений з дівчиною, яка не досягла шлюбного віку, тощо Недійсним визнається також фіктивний шлюб, тобто шлюб, зареєстрований лише для вигляду, без наміру створити сім'ю, в інших цілях, наприклад, щоб уникнути розподілу на роботу в інше місто, отримати право
 9. § 1. Сфера виникнення і зміст колізій законів у галузі укладення та розірвання шлюбів за участю іноземців
    недійсним попереднього шлюбу. По праву Швейцарії та Німеччини, так само як і багатьох інших держав, шлюб визнається нікчемним, якщо укладено з порушенням істотного матеріального умови про відсутність іншого шлюбу. Як швейцарський закон, так і закон ФРН, для оголошення подібного шлюбу нікчемним вимагають судового рішення. Однак по німецькому праву шлюб, укладений нерозведеним
 10. § 2. Укладення шлюбу. Визнання шлюбів, укладених за кордоном. Консульські шлюби
    недійсними. Тут слід звернути увагу на те, що в ряді випадків форма шлюбу (наприклад, церковна) може стати елементом істоти шлюбу. Французький Касаційний суд визнав дійсним шлюб, зареєстрований посадовою особою французьких органів запису актів громадянського стану в порушення грецького особистого закону, що вимагає укладення шлюбу в церковній формі. Доктрина
© 2014-2022  yport.inf.ua