Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин. Цивільне право. У 2-х частинах. Частина 2, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 5. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню


1. Загальне правило про обов'язок повернути безпідставне збагачення допускає ряд винятків, які визначені у ст. 1109 ЦК.
Відповідно до цієї норми не підлягають поверненню в якості безпідставного збагачення: 1) майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо самим зобов'язанням не передбачено інше; 2) майно, передане на виконання зобов'язання після закінчення строку позовної давності; 3) заробітна плата та прирівняні до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліменти та інші грошові суми, надані громадянинові як засіб до існування, за відсутності недобросовісності з його боку і рахункової помилки; 4) грошові суми та інше майно, надані на виконання неіснуючого зобов'язання, якщо набувач доведе, що особа, яка потребує повернення майна, знало про відсутність зобов'язання або надав майно в цілях добродійності.
Правило пп. 2 ст. 1109 ЦК про відсутність обов'язки повернення майна, переданого на виконання зобов'язання після закінчення строку позовної давності, кореспондує правилом ст. 206 ЦК, згідно з яким зобов'язана особа, яка виконала обов'язок після закінчення терміну позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, хоч би в момент виконання така особа і не знало про закінчення строку давності.
2. Під лічильної помилкою в цілях застосування пп. 3 ст. 1109 ЦК слід розуміти помилку, допущену безпосередньо в процесі розрахунку при математичних діях, тобто неправильне застосування правил математики. До лічильної помилку не відноситься неправильне застосування розраховувачем норм права або помилкове використання в розрахунку неналежних вихідних даних (наприклад, неправильний вибір тарифу або коефіцієнта при розрахунку заробітної плати).
Для застосування пп. 4 ст. 1109 ЦК необхідно наявність одного з двох юридичних фактів: а) надання майна на виконання завідомо (для потерпілого) неіснуючого зобов'язання; б) надання майна на виконання неіснуючого зобов'язання у благодійних цілях. Тягар доведення наявності цих обставин лежить на набувача. Недоведеність набувачем факту явного усвідомлення потерпілим відсутності зобов'язання, за яким передається майно, - це достатня умова для відмови у застосуванні ст. 1109 ЦК.
Таким чином, пп. 4 ст. 1109 ЦК може бути застосований лише в тих випадках, коли особа діяла з наміром обдарувати інший бік і з усвідомленням відсутності зобов'язання перед останньою. Як наголошується в п. 11 Огляду, положення пп. 4 ст. 1109 ЦК не застосовуються до вимог про повернення виконаного за недійсним правочином, оскільки при застосуванні наслідків недійсності нікчемного правочину слід керуватися положеннями п. 2 ст. 167 ГК, які не пов'язують обов'язок сторони подібної угоди повернути іншій стороні все отримане за наявністю умов, передбачених пп. 4 ст. 1109 ЦК. В силу ст. 1103 ЦК у цьому випадку підлягають застосуванню спеціальні правила, що регулюють наслідки недійсності угод.
Представляється, що застосовувати пп. 4 ст. 1109 ЦК випливає також з урахуванням положень п. 1 ст. 10 ГК, що не допускає зловживання правом в будь-яких формах, а також істоти відносин між сторонами, з якого може слідувати незастосовність до таких відносин пп. 4 ст. 1109 ЦК. Це означає, що в разі заперечення набувача повернути безпідставно придбане майно з посиланням на пп. 4 ст. 1109 ЦК, правомірність такого заперечення слід оцінювати виходячи з неприпустимості зловживання правом і (або) суті відносин між сторонами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню "
 1. 2. Майно, яке не підлягає поверненню в якості безпідставного збагачення
  безпідставного збагачення потерпілому закон робить кілька винятків. Відповідно до ст. 1109 ЦК не підлягає поверненню в якості безпідставного збагачення: а) майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо зобов'язанням не передбачено інше; б) майно, передане на виконання зобов'язання після закінчення строку позовної давності; в)
 2. Стаття 1109. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню
  безпідставного збагачення: 1) майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо зобов'язанням не передбачено інше; 2) майно, передане на виконання зобов'язання після закінчення строку позовної давності ; 3) заробітна плата та прирівняні до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліменти та інші
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  безпідставного збагачення Поняття зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення (кондикционного зобов'язання). Умови виникнення зобов'язань з безпідставного збагачення. Отримання недолжного. Безпідставне збереження майна. Зміст зобов'язань з безпідставного збагачення. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню. Субсидіарне застосування
 4. § 3. Метод цивільного права
  безпідставне збагачення і заподіяння шкоди), а також події. Нерідко для виникнення цивільно-правових наслідків потрібно не один, а декілька юридичних фактів (так звані фактичні склади). Іноді цивільно-правові наслідки виникають з триваючих обставин (так званих юридичних станів), наприклад зловживання громадянином спиртними напоями або
 5. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  безпідставне збагачення цессионария за рахунок цедента. Як наслідок, ст. 1106 ЦК передбачає можливість останнього вимагати відновлення колишнього положення, тобто зворотного перекладу відступленого права на себе за рішенням суду. Якщо ж на момент пред'явлення кондикционного вимоги до цессионарию останній вже здійснив передане йому право або справив інше розпорядження, що виключає
 6. § 5. Зміна і розірвання договору
  безпідставного збагачення. З цієї причини судова практика в значній мірі коригує застосування даної норми, встановлюючи можливість сторони при розірванні договору витребувати раніше виконане, якщо інша сторона безпідставно
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  безпідставного придбання або збереження майна (див.: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 24-25). * (1115) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1998. С. 320 (автор глави - М.І. Брагінський). * (1116) Існуючі варіанти даної класифікації досить різноманітні, однак найбільш повне вираження вона отримала в роботах Н.Д. Єгорова
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  безпідставне збагачення (і можливість пред'явлення кондикционного позову - див. гл. 60 ЦК). На відміну від предмета договору та його кількості інші неузгоджені характеристики товару допомагають подолати спеціальні правила закону (див. п. 2 ст. 467, п. 2 ст. 469, п. 2 ст. 478, п. 2 ст. 481 ЦК). Предмет використовується при видової диференціації договору купівлі-продажу (див. § 5-8 гл. 30 ЦК).
 9. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  безпідставне збагачення), але не має права вимагати відшкодування інших збитків. При продажу товарів за зразками (див. ст. 497 ЦК): a) укладення договору завжди відбувається в умовах, коли покупець бачить не товар, а його зразок або відомості про нього (описи, каталоги, фотознімки і т.п. - см. п. 2 ст. 494, п. 1 ст. 497 ЦК), а тому, не маючи можливості оглянути товар і перевірити його, змушений
 10. § 4. Договір енергопостачання
  безпідставного збагачення (заощадження) - тобто тієї вартості, яку абоненту вдалося зберегти за період використання ним неякісної енергії (див. п. 2 ст. 542, ст. 544 ЦК). Всякий абонент не повинен передавати прийняту енергію субабонентам без згоди енергопостачальної організації (див. ст. 545 ЦК). Енергія повинна подаватися безперервно і, таким чином, бути присутнім в мережі відповідно до режиму
© 2014-2022  yport.inf.ua