Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Загальні початку призначення покарання

.
Загальні початку назнач-я уг.ого наказ -ия.
Ст. 60 КК встановлює такі загальні початку назнач-я наказ-ия, тобто ті принципові осн-ті полож-я, кіт-ими повинен керуватися суд при назнач-і наказ-ия особі, визнаному винним у соверш-і переступив-я.
Призначається справедливе наказ-ие Ст. 6 КК - Покарання й інші заходи уг.о-пр.вого хар-ра, застосовувані до обличчя, яке здійснило переступив-е, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня заг-ої небезпеки переступив-я, обстоят-вам його соверш -я і особи винного. Ніхто не може нести уг.ую відповідь-ь двічі за одне і те ж переступив-е.
Покарання призначається в межах, передбачених відповідною ст.й Особливої частини КК Суд, призначаючи наказ-ие за переступив-е, жодним чином не може вийти за верхні межі наказ-ия, передбачені санкцією за його соверш -е.
Покарання призначається з урахуванням полож-й Загальної частини КК (суд перш за все повинен встановити, чи є підстава для притягнення особи до уг.ой відповідь-і, тобто чи містить його діяння склад переступив-я і який саме (ст. 8 КК).
> строгий вид наказ-ия з числа передбачених за вчинений злочин-е призначається тільки у випадку, якщо <строгий вид наказ-ия не зможе забезпечити досягнення цілей наказ-ия (Йдеться про застосування альтернативних санкцій. Покарання в них вказані починаючи від <суворого до> строгому
При назнач-і наказ-ия суд враховує характер і ступінь заг-ої небезпеки переступив-я (Характер заг-ої небезпеки переступив-я опред-ється насамперед об'єктом посягат-ва - які заг-ті отнош-я порушуються або ставляться під загрозу порушення чиненим переступив-ем, тобто це якісна характеристика заг-ої небезпеки. Ступінь заг- ой небезпеки переступив-я - це насамперед кількісна характеристика небезпеки. 6.Прі назнач-і наказ-ия суд враховує особу винного Оскільки метою наказ-ия явл. виправлення особи, яка вчинила злочин-е, попередження соверш-я їм нових переступив-ї , суд при виборі виду і розміру (терміну) наказ-ия не може не враховувати сис-му життєвих цінностей даної особи, вид і глибину спотворення його індивідуальної свідомості. Суд враховує також психобиологические особливості особистості - психічний стан особи, стать, вік, стан фіз -ого здоров'я та ін.)
При назнач-і наказ-ия суд враховує обстоят-ва, що пом'якшують і обтяжують наказ-ие
При назнач-і наказ- ия суд враховує вплив призначуваного наказ-ия на виправлення засудженого і усл-я життя його сім'ї Суд, призначаючи наказ-ие, прогнозує його дію на засуджуваного. Саме з урахуванням цього він і вирішує, який саме вид наказ-ия і який розмір (термін) буде достатній для виправлення засудженого (тобто спричинить переоцінку ним цінностей) і попередження соверш-я нових переступив-й. Водночас призначається наказ-ие впливає і на ум-я життя його сім'ї. Якщо, напр., особу засуджено до великої сумі штрафу або конфіскації майна, а матеріальне полож-е його сім'ї і без того важке, то страждати від цього наказ-ия члени сім'ї, м / б, будуть навіть більше, ніж сам засуджений).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Загальні початку призначення покарання"
 1. § 2. Проблеми, характерні для законодавчої регламентації системи принципів кримінального законодавства
  загальні за змістом принципи законності та рівності громадян перед законом "* (272). Однак, з одного боку , це лише підтвердження того, що системі принципів кримінального законодавства притаманний такий ознака, як цілісність, який якраз і полягає у взаємодії елементів системи. Також, наприклад, принцип рівності громадян перед законом є вираженням зрівняльної боку
 2. § 4. Принцип справедливості
  загальні початку призначення покарання, які, на думку Г.С. Гаверова, являють собою "встановлені кримінальним законом вимоги, якими повинен керуватися суд при призначенні покарання" * (507). Виходячи з даного визначення видно, що загальні початку призначення покарання мають загальними рисами з принципами кримінального законодавства, однак при цьому останні мають більш широку сферу
 3. Додаток N 2 Результати анкетування практичних працівників
  загальні початку призначення покарання конкретизують вимоги принципів кримінального законодавства стосовно до інституту призначення покарання - 46 (49%). 10. Вкажіть, будь ласка, якщо вважаєте можливим, деякі відомості про себе: 10.1. Ваш вік: а) до 25 років - 26 (26%), б) 25-35 років - 46 (46%), в) 35-45 років - 22 (22%); г) понад 45 років - 6 (6%). 10.2. Ваша освіта:
 4. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  загальні початку призначення покарання. Особі, визнаній винною у вчиненні злочину, призначається справедливе покарання у межах, передбачених відповідною статтею Особливої частини КК РФ, і з урахуванням положень Загальної частини КК РФ. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається тільки у випадку, якщо менш суворий вид покарання не зможе
 5. 1. Поняття суб'єкта злочину
  загальні умови кримінальної відповідальності особи: "Кримінальної відповідальності підлягає тільки осудна фізична особа, яка досягла віку, встановленого цим Кодексом". По суті, це перше в російському кримінальному законодавстві визначення суб'єкта злочину. По-третє , в КК РРФСР 1960 р. не говорилося прямо про те, що суб'єктом злочину може бути тільки фізична особа. Цей
 6. 2. Природа і роль обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання
  початку призначення покарання крім суспільної небезпеки злочину, особи винного вказують також на необхідність враховувати обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Вони дозволяють судити про ступінь суспільної небезпеки злочину, особи винного і тим самим індивідуалізувати покарання по кожній конкретній справі. Передбачені законом пом'якшують і обтяжують
 7. 5. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин
  загальні вказівки закону, так як винятковими можуть бути визнані й інші обставини, наприклад, пом'якшуючі обставини, що характеризують особу винного, причому як зазначені в законі, так і не зазначені. У мотивувальній частині вироку при призначенні покарання судом має бути зазначено, які конкретно обставини визнано винятковими і за яких підстав. Судова практика
 8. 3. Умовне осуд
  загальні початку призначення покарання. Відповідно до ч. 3 ст. 60 КК РФ в ст. 73 КК РФ слід було б включити те, що при вирішенні питання про можливість застосування до засудженого умовного засудження суд повинен враховувати і вплив умовного засудження на виправлення засудженого і на умови життя його сім'ї. У ст. 73 КК РФ не передбачені обмеження застосування умовного засудження в залежності від
 9. Виноски
  загальні початку призначення покарання неповнолітнім. Див: Гавер Г.С. Проблеми призначення покарання неповнолітнім / / Проблеми боротьби зі злочинністю. Омськ, 1978. С. 30-31. * (322) На це орієнтує також постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 14 лютого 2000 р. N 7 "Про судову практику у справах про злочини неповнолітніх", згідно з пунктом 12 якого "суд має право прийняти
 10. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
  загальні принципові положення призначення покарання, і конкретні правила його призначення. Загальні положення призначення покарання закріплені в ст. 60 КК РФ "Загальні початку призначення покарання". Ці початку є гарантією справедливого і доцільного покарання. Вони сприяють дотриманню вимог закону при виборі індивідуального покарання конкретній особі за конкретний злочин.
© 2014-2022  yport.inf.ua