Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Призначення покарання більш м'якого або суворішого, ніж передбачено за даний злочин

.
призначено-е> м'якого наказ-ия (ніж у ст. 64 КК).
КК передбачає 2 варіанти пом'якшення наказ-ия: 1) Надає пр. суду призначити наказ-ие нижче нижчої межі або> м'який вид наказ-ия, ніж передбачено санкцією (ст. 64, ч. 2 ст. 65 КК). 2) Встановлює менший верхня межа> суворого наказ-ия, ніж встановлений санкцією (ст. 62. Ч. 1 ст. 65, ст. 66 КК).
В передбачає пом'якшення наказ-ия по першому варіанту ст. 64 КК сказано, що за наявності виняткових обстоят-в, пов'язаних з цілями і мотивами переступив-я, роллю винного, його поведінкою під час і після соверш-я злочину, та інших обстоят-в, істотно зменшують ступінь заг-ої небезпеки переступив- я, наказ-ие м / б призначено нижче нижчої межі, передбаченої відповідною ст.й Особливої частини КК, або суд може призначити> м'який вид наказ-ия, ніж передбачено цією ст.й.
Проте суд не має пр. призначити наказ-ие нижче того мінімальної межі, кот-ий визначений для даного виду наказ-ия ст.й Загальної частини КК. Якщо, напр., Санкція передбачає лиш-е волі на строк від двох років, то суд, призначаючи наказ-ие із застосуванням ст. 64 КК, може призначити лиш-е волі на будь менший двох років термін, але не менше шести місяців, бо такий мінімальний термін лиш-я свободи встановлений ст. 56 КК.
Обтяжуючі обставини перераховані в статті 63 КК РФ. Крім них до обставин, що підсилює відповідальність, відносять рецидив (ст.68), злочин, вчинений у співучасті (ст.67), заподіяння злочином тяжких наслідків, вчинення пр-я в умовах стихійного лиха, ПП, а також при масових заворушеннях. Всі ці обставини виявляються по кожній кримінальній справі, у вироку відображаються окремо і враховуються в сукупності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Призначення покарання більш м'якого або суворішого, ніж передбачено за даний злочин"
 1. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
  призначенні підсудному покарання в межах санкції статті Особливої частини КК РФ або нижче нижчої межі, встановленої такий санкцією, визначається залежно від того, грунтується Чи висновок колегії присяжних засідателів про визнання підсудного заслуговує поблажливості на виняткових обставин, передбачених ст. 64 КК РФ, або на інших обставинах. Інше тлумачення
 2. 1. Загальні початку призначення покарання
  призначенні покарання повинні бути дотримані всі принципи кримінальної відповідальності: законності, рівності громадян перед законом, провини, справедливості, гуманізму (ст. 3-7 КК РФ). Суди зобов'язані керуватися кожним з цих принципів окремо і разом при реалізації загальних почав призначення покарання. Чинне кримінальне законодавство в ст. 60 КК визначає загальні початку призначення
 3. 5. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин
  призначення покарання встановлюють правила, якими повинен керуватися суд при його призначенні, і наказують обрати його в межах, передбачених санкцією статті Особливої частини КК, за якою кваліфікується злочин . З цього загального правила є виняток, яке допускає можливість призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено законом. Це виключення встановлено
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  призначена для ведення дискусій, нами наводяться лише деякі міркування з порушеного питання без докладної їх аргументації. * (116) Див: Біла книга. Історія та проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність: Зб. документів, матеріалів і наукових статей / під ред. В.Н. Лопатіна. М., 2007. * (117) До даного висновку схиляє і та обставина, що сам перелік
 5. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  призначений час для його виконання, а й щоб зобов'язання було не виконано у встановлений термін з його вини. Від верителя ж було потрібно зробити боржнику нагадування про виконання зобов'язання. Таке нагадування полягало в позасудовому вимозі верителя подання боржником задоволення або платежу за зобов'язанням, яке мало бути пред'явленим боржнику до настання
 6. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  призначенні покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю у вироку повинен бути конкретизований вид такої діяльності. Призначення покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю залежно від ситуації тягне за собою: 1) звільнення засудженого з тієї посади, займати яку йому заборонено судом; 2)
 7. Стаття 56. Позбавлення волі на певний строк Коментар до статті 56
  призначенні кримінального покарання Пленум Верховного Суду РФ у постанові від 11 січня 2007 р. N 2 "Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання" звертає увагу на необхідність виконання вимог закону про строго індивідуальному підході до призначення покарання, маючи на увазі, що справедливе покарання сприяє вирішенню завдань та здійснення цілей, зазначених у ст.
 8. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
  призначенні покарання суд визначає його не довільно, а на основі конкретних установлень кримінального закону, який встановлює і загальні принципові положення призначення покарання, і конкретні правила його призначення. Загальні положення призначення покарання закріплені в ст. 60 КК РФ "Загальні початку призначення покарання". Ці початку є гарантією справедливого і доцільного
 9. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  призначенні покарань за сукупністю вироків застосовується тільки принцип часткового або повного складання покарань. Відмінною рисою призначення покарання за сукупністю вироків є і те, що при сукупності злочинів можуть бути частково або повністю складені всі покарання, призначені за окремі злочини, а при сукупності вироків до покарання, призначеного за
 10. § 1. Принцип законності
  призначення більш суворого кримінального покарання за діяння, які не є злочинами "* (358). На наш погляд, в цілому автор дублює положення, закріплене в ст. 43 КК РФ, в якому містяться ознаки покарання, а саме - те, що воно застосовується тільки до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, а не іншого діяння, і призначається лише за вироком суду та ін Крім того, важко
© 2014-2022  yport.inf.ua